Storkar: fåglar som bringar tur

Genom historien har många djur associerats med legender och vidskepelser. I dagens artikel är det storken som är vår turfågel.
Storkar: fåglar som bringar tur

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2021

Storkar är långbenta fåglar av ordningen Ciconiiformes, som också inkluderar hägrar och flamingor. Dessutom kännetecknas alla av sina långa näbbar, halsar och ben. De är flyttfåglar och gör långa resor genom hela livet. Folk säger också ofta att dessa fåglar bringar tur med sig. Det är därför många känner dem som turfåglar.

Men de blir ofta förföljda och deras bon blir förstörda, eftersom man anser dem vara “smutsiga” eller “i vägen”. Idag är det inte många som uppskattar dessa fåglar som en gång i tiden var välkomnade på hustaken. I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta om dessa viktiga och majestätiska djur.

Storkens allmänna egenskaper

Generellt sett är storken en lätt fågel att känna igen. Det beror på att det är en stor fågel, med en stor vingbredd och en karakteristisk vit fjäderdräkt. Deras näbbar är långa och spetsiga, med en mycket intensiv orange färg hos vuxna storkar, rödaktiga hos ungstorkar, och nästan svarta hos kycklingar. Deras ben har också den intensiva orange-rödaktiga färgen hos vuxna fåglar.

Den vita storken är en ganska tyst fågel. Men de har läten bestående av hårda, höga toner som de utstöter under parningssäsongen eller när de känner sig hotade. Det mest karaktäristiska ljudet hos denna art är dess klapprande med näbben.

Det här åstadkommer de genom att snabbt öppna och stänga näbben för att få ett knackande ljud när de slår ihop näbben. De avger även dessa ljud i olika typer av sociala interaktioner, som under parningstiden.

Fåglar som bringar tur till världen

Den vita storken spenderar vintrarna vid Afrikas stora sjöar. I februari flyger de i flockar därifrån i riktning mot Europa. Men om flocken råkar stöta på en svärm av gräshoppor, kommer detta att avbryta deras resa, eftersom gräshoppor är storkarnas främsta källa till föda. Så småningom fortsätter de på sin tusenmilaresa norrut.

Några intressanta fakta om dessa turfåglar

När vi pratar om turstorkar, hänvisar vi vanligtvis till Ciconia ciconia, arten som har den karakteristiska vita färgen. Få fåglar är lika bekanta för oss som dessa, och de är mycket populära i mänskliga kulturella traditioner. Till skillnad från sin svarta släkting, har den vita storken vunnit människornas kärlek. Det är därför som människor har associerat den med städer, och den har därmed åtnjutit skydd och till och med fått mat.

Denna art har dock blivit tvingad att uthärda en drastisk förändring i sina landsbygdslandskap under de senaste decennierna, som i Spanien till exempel, där den har förekommit i stora antal. Detta har lett till att denna fågel har försvunnit i många regioner i landet.

Betraktas de verkligen som fåglar som bringar tur?

På den europeiska kontinenten har dessa fåglar alltid varit välkomna överallt. Traditionellt har människor byggt plattformar på sina hustak för att de skulle kunna bygga sina bon ovanpå. Dessutom betraktar man dem fortfarande som en symbol för tur i många länder, som Tyskland och Danmark.

Storkar och spädbarn

I århundraden har människor associerat storkar med ankomsten av spädbarn, delvis tack vare en folksaga av H. C. Andersen. Detta beror dock också på deras vanliga förekomst på hustaken. Uppenbarligen gav detta föräldrarna en flyktväg från en “något pinsam” situation när det gäller att förklara för barnen var de kommer ifrån.

Storkar och våren

Ett annat mirakel som tillskrivs dessa fåglar är deras ankomst till en by i början av våren. Det är därför de har blivit en symbol för lycka och tur. För en dansk, till exempel, symboliserar storkens återkomst slutet på en kall och hård vinter. Något som inte är så tillförlitligt idag eftersom dessa fåglar, på grund av klimatförändringarna, anländer tidigare än förut.

Men traditionen visar att människor brukade placera olika saker på hustaken för att göra det lättare för dessa fåglar att bygga sina bon.

Hot och moderna frågor för dessa fåglar som bringar tur

Den genomsnittliga medborgaren blir inte sällan störd av vilda djur som strövar omkring i städer. Kanske på grund av det oväsen de kan ge upphov till, eventuella sjukdomar de kan bära på, eller olyckor de kan orsaka. Men detta är något vi måste förändra.

Även om denna art kanske tidigare har bevarats på grund av vidskepelse, är det viktigt att känna till dess betydelse för naturens biologiska mångfald.

Storkar, som många andra fåglar, är en skyddad art under sin häckningssäsong. Det är kanske det som irriterar människor i stadsområden mest, eftersom de häckar på hustaken. Därför gör de det ofta på historiska byggnader, som kyrkor och klocktorn, och även på elstolpar. Detta kan leda till verkliga säkerhetsproblem på grund av fallande grenar, strömavbrott eller materiella skador. Det är därför vi måste skapa metoder som återställer det goda förhållandet mellan människorna och dessa fåglar. Genom att hedra och respektera de naturliga ekosystemen kan vi förhindra att de invaderar våra städer, och ju mer utrymme vi ger dem, desto mer tar de hand om miljön i gengäld.

Detta kanske intresserar dig
Klepetan och Malena: två storkar som älskar varandra
My Animals
Läs det My Animals
Klepetan och Malena: två storkar som älskar varandra

Kroatien finns det två storkar som verkar vara förälskade. Detta är berättelsen om handikappade Malena och hennes trogna partner Klepetan.