Infektiös anemi hos lax: allt du behöver veta

Infektiös anemi hos laxar orsakas av ett virus som finns i vissa laxodlingar.
Infektiös anemi hos lax: allt du behöver veta
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Laxodlingarna började att rapportera fall med infektiös anemi hos lax för första gången på 80-talet. Denna virala sjukdom har nuförtiden ökat dödligheten hos vissa laxodlingar med nära 90%.

Denna artikel kommer ge dig mer information om själva viruset, dess symptom och dess diagnos.

Historien med infektiös anemi hos lax

Laxodlingarna identifierade först denna sjukdom i Norge i mitten på 80-talet. Fram tills dess så hade ingen hört talas om infektiös anemi hos lax. All den drabbade fisken var av samma art: Salmo salar.

P.g.a. fiskens syndrom så slog den första diagnosen fast att det rörde sig om ett hemorragiskt njursyndrom. Tillståndet blev sedan känt som infektiös anemi hos lax när forskarna undersökte fler fall och upptäckte orsaken till problemet.

Under tidens gång så har Kanada, Skottland, USA och Färöarna märkt av denna typ av utbrott bland sina laxodlingar. En gemensam nämnare i alla fallen var att den drabbade fisken kom från saltvattenodlingar.

Som ett resultat av detta så drabbades alla dessa odlingar av en allvarlig ekonomisk förlust.

Isolerad laxfarm.

Vad ger upphov till infektiös anemi hos lax?

Det virus som orsakar detta tillstånd tillhör familjen Orthomyxoviridae, som är en grupp av virus som även inkluderar influensaviruset. Detta virus drabbar endast ryggradsdjur.

Om odlingarna inte upptäcker anemin i tid så kan viruset ha stor dödlighet hos laxen. Till en början är dödligheten endast 1%.

Utan effektiva kontrollmetoder så har vissa odlingar rapporterat att siffran stigit till 90% på bara några månader.

Detta tillstånd påverkar dessutom även silverlaxen (Oncorhynchus kisutch) och regnbåge (Oncorhynchus mykiss). Viruset skadar inte människor.

Orsaker till infektiös anemi hos lax.

Symptom och överföring

Det finns flera symptom som kan indikera förekomsten av detta virus. De vanligaste är:

Att kontrollera virusets spridning är ett av de största utmaningarna. Då viruset uppstår i en tank så sprids det väldigt snabbt bland fiskarna i tanken.

Den kan också sprida sig mellan olika tankar, även då detta inte händer lika snabbt.

Lax som hoppar.

Kan man behandla detta tillstånd?

Då det är en viral sjukdom så finns det inte många läkemedel eller behandlingar som det finns för andra sjukdomar.

De mest effektiva behandlingarna inkluderar biologiska kontrollmetoder, tillsammans med en ökad odlingshygien och desinficering. Målet är att reducera virusets uppkomst.

Det finns speciella rengöringsprodukter som används för att desinficera tankar och utrustning. Den personal vid odlingen som kommer i kontakt med laxen kan också använda sig av dessa produkter.

Om tillståndet uppstår så bör personalen direkt ta bort alla drabbade fiskar från tankarna.

Den mest effektiva förebyggande metoden är att isolera både odlingen och de drabbade tankarna, eftersom detta förhindrar att viruset sprider sig.

Trots alla dessa åtgärder så har vissa fiskondlingar drabbats av omfattande finansiella förluster.

Detta kanske intresserar dig
Vad är skillnaderna mellan brunbjörnar och grizzlybjörnar?
My Animals
Läs det My Animals
Vad är skillnaderna mellan brunbjörnar och grizzlybjörnar?

Det kan vara svårt att skilja på Brunbjörnar och grizzlybjörnar, men det går. Läs vidare för att lära dig mer om dessa fascinerande varelser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amos, K. H., Gustafson, L., Warg, J., Whaley, J., Purcell, M., Rolland, J., … & Kerwin, J. (2014). US response to a report of infectious salmon anemia virus in western North America. Fisheries39(11), 501-506.
  • Mardones, F. O., Perez, A. M., & Carpenter, T. E. (2009). Epidemiologic investigation of the re-emergence of infectious salmon anemia virus in Chile. Diseases of Aquatic Organisms84(2), 105-114.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.