Marina insekter: vad är de och existerar de ens?

Akvatiska insekter sägs utgöra 3-5% av insekterna i världen. Det står dock inte klart huruvida det finns marina insekter (som alltså lever i saltvatten).
Marina insekter: vad är de och existerar de ens?

Senaste uppdateringen: 10 juli, 2019

På senare år har vi gjort många överraskande och oväntade vetenskapliga upptäckter när det kommer till akvatiska insekter. De flesta av arterna som identifierats lever dock delvis eller helt i sötvattenområden. Därför kvarstår frågan om det verkligen finns marina insekter – sådana som lever i vatten med hög salthalt.

I denna artikel ska vi lära oss lite mer om akvatiska insekter rent generellt och upptäcka huruvida det verkligen finns något som heter marina insekter.

Vad är akvatiska insekter?

Akvatiska insekter är arter av insekter som lever helt eller delvis i akvatiska ekosystem. Det innebär att de lever hela sina liv eller specifika skeden av det i olika typer av vattendrag.För tillfället uppskattar forskare att de kända akvatiska insekterna utgör 3-5% av alla insekter på planeten. Trots den relativt lilla procentsatsen har man kunnat identifiera fler än tio ordningar av akvatiska insekter.

Även om de har stor mångfald i sin morfologi och sina livsmiljöer, har alla akvatiska insekter landlevande förfäder. Tack vare adaptiv evolution av deras anatomi och fysiologi har dock dessa arter kunnat anpassa sina kroppar till akvatiska ekosystem.

Många arter av akvatiska insekter kan leva hela sina liv under vattnet. Vissa lever dock endast i vattnet i sitt larvstadie, då de utvecklas. Vissa av dem utgör en allvarlig risk för folkhälsan, såsom myggor.

Hur kan insekter överleva i vatten?

Som vi sade tidigare utvecklades akvatiska insekter från marklevande förfäder som inte kunde överleva i vatten. Därför har denna livsmiljö krävt avsevärda förändringar på anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga nivåer.

Att överleva i havet

Givetvis har den mest fundamentala förändringen skett i deras andningsapparat. Landlevande insekter kan ta upp syre från luften, men insekter som lever i vattnet måste av naturliga skäl kunna få syre från vattnet för att syresätta sina celler.

Akvatiska insekter kan därför ta upp upplöst syre i vattnet. Dessa arter har utvecklat gälar i luftstrupen, vilket har lett till arter med flera luftstrupar.

Det finns dock även vissa arter som måste komma upp till ytan för att få syre från luften. Dessa är ofta de mest primitiva arterna, eftersom de inte kan överleva helt under vatten; de är fortfarande beroende av världen ovanför för att överleva.

I båda fallen är det vanligt att se en bröstsköld som består av flera hydrofobiska taggar. Dessa taggar ligger runt spiraklerna, som är små externa hål som även kallas för “ventiler”. Tillsammans skapar de ett andningssystem som fungerar som gälar.

Finns det marina insekter eller inte?

Nu vet vi att insekter har kunnat anpassa sig till ett liv i akvatiska miljöer, men vi har fortfarande inte svarat på frågan huruvida det finns marina insekter på planeten.

Den övervägande majoriteten av alla insekter lever endast i sötvatten. Det finns dock arter som har lyckats anpassa sig till vatten med hög salthalt; de lever främst på havskusterna.

Alkaliska flugor

Ett exempel är arten Ephydra hians, som lever i Döda havet, som har väldigt hög salthalt. De kallas även för den “alkaliska flugan”, och är levande bevis för att marina insekter existerar.

Varför finns det inte fler insekter i havet?

Som du kanske vet är det väldigt lätt för insekter att fortplanta sig, och de har en väldigt bra förmåga att anpassa sig till olika ekosystem. Därför är det logiskt att undra varför det inte finns fler marina insekter.

Dessvärre finns det fortfarande ingen konsensus som förklarar detta fenomen. Många forskare har dock föreslagit att det är för att havet helt enkelt är en ogästvänlig miljö för dem.

Eftersom det finns så många djur i havet skulle insekterna ha enorma mängder rovdjur att akta sig för. De skulle dessutom behöva slåss om revir mot andra arter som redan anpassat sig till miljön, vilket skulle vara ett tydligt underläge.

Vidare måste man komma ihåg att andning av saltvatten skulle kräva en enorm evolutionär anpassning av andningsapparaten. Om man tittar på hur komplexa fiskar och skaldjurs kroppar är, kommer man se hur mycket de utvecklats.

Stora förändringar måste äga rum i anatomin och fysiologin för att varelser ska kunna gå från att vara landlevande till havslevande.

Enligt experter är dessa de huvudsakliga anledningarna till varför den övervägande majoriteten av alla akvatiska insekter lever i sötvatten. På grund av detta finns det få kända marina insekter på vår planet.

Detta kanske intresserar dig
Havsgetingen: denna manets karaktärsdrag och livsmiljö
My Animals
Läs det My Animals
Havsgetingen: denna manets karaktärsdrag och livsmiljö

Havsgetingen, även känd som Chironex fleckeri eller kubmanet, lever i Australien och Sydostasien, och att bli bränd av den kan vara dödligt.