Lär dig mer om trollsländans metamorfos

Det vuxna stadiet hos trollsländan kan vara ganska kort jämfört med dess utveckling som ung nymf.
Lär dig mer om trollsländans metamorfos
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vare sig dess livscykel varar i mindre än sex månader eller över fem år så är trollsländans metamorfos en mycket komplex process.

Anisoptera tillhör en av underordningarna som utgör ordningen Odonata, som inkluderar fler än 5,000 arter av insekter. De kallas vanligtvis för trollsländor, även om den termen är väldigt bred.

De tre skedena av trollsländans metamorfos

Precis som med andra arter börjar fortplantningen med parning. Trollsländor har dock den speciella förmågan att kunna para sig när de flyger.

När de är klara lägger honan vanligtvis sina ägg på växter i områden nära lugnt vatten. I vissa fall lägger hon upp till 500 ägg.

Efter att de kläckts så börjar nymffasen. Detta är det längsta skedet i metamorfosen och kan vara längre än fyra år i vissa fall.

Under detta skede växer och utvecklas nymferna i sina akvatiska omgivningar, och de fångar små ryggradslösa djur med sina kraftfulla käkar.

Trollslända på blad

Beroende på arten kan de ömsa skinn flertalet gånger och gradvis utveckla sina vingar, och den inledande “puckeln” försvinner progressivt. De slutar även att använda sina gälar.

När våren kommer och de fått sin utdragna kropp, hopfällda vingar och framstående ögon så är det dags för dem att påbörja sin vuxna fas ovan vatten. För att göra det kryper den ut ur sitt larvskinn, som kallas för exuvia.

Under de första dagarna i detta skede vänjer sig trollsländan vid sina omgivningar och stärker ben samt vingar. Den måste undvika nya rovdjur som den inte upplevde som nymf.

Det är även värt att påpeka den stora förändringen i dess rörelser. Som nymf färdades den snabbt genom vattnet genom att skjuta ut vatten från anus. Som trollslända kan den istället flyga i sex olika riktningar.

Trollsländor parar sig

Även om det finns vissa exceptionella fall så varar det vuxna stadiet endast i några månader för de flesta arterna. Det innebär att deras huvudsakliga mål är att finna en partner att para sig med.

Global utbredning av trollsländor

I dagsläget har man upptäckt 5,700 arter av trollsländor runt om i världen. Även om de är vanligare i tropiken, som Mexiko, där det finns runt 360 arter, hittar man dem även i länder som USA och Sverige.

De flesta av dem spenderar sina liv runt vatten och tät vegetation, men andra kan migrera långt, såsom Libellula, Sympetrum och Pantala.

Detta kanske intresserar dig
Valarnas migrationsvägar är samma som för 270,000 år sedan
My Animals
Läs det My Animals
Valarnas migrationsvägar är samma som för 270,000 år sedan

Det är inte lätt att studera valarnas migrationsvägar, särskilt om du vill se var de migrerade för tusentals år sedan. Men, tack vare blötdjur kan ...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.