Att avliva ett husdjur: det svåraste beslutet i världen

Eutanasi är ett personligt beslut, men du behöver inte gå igenom det själv. Din veterinär, familj och dina nära vänner kan hjälpa dig att ta rätt beslut.
Att avliva ett husdjur: det svåraste beslutet i världen
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att man ska behöva avliva ett husdjur är inte något som många tänker på då man väljer att adoptera. Man knyter djupa band med dem utan att man ens är medveten om det.

Det blir därefter svårt att tänka sig ett liv utan djuret. Ingen vill tänka på att behöva avliva husdjuret, men det är ett beslut som du kan behöva ta en dag och du måste vara beredd på det.

Du måste veta vad du ska göra om detta händer.

Det kommer vara det svåraste beslut du någonsin tar när det gäller ditt husdjur. Som djurägare måste du veta när det är lämpligt att avsluta din bästa väns liv, och hur man gör det genom att utsätta djuret för så lite smärta som möjligt.

Det är därför bra om man förstår när det är nödvändigt med eutanasi och hur processen fungerar.

Eutanasi – att avliva ett husdjur

Hund som sover.

Livskvalitet är något som är viktigt för både människor och djur, och det kan därför vara nödvändigt att avliva djuret för att det inte ska behöva lida.

Ibland kan ditt husdjurs livskvalitet förvärras p.g.a. en skada eller en sjukdom som inte går att bota. I det fallet kan eutanasi vara rätt beslut.

Efter att du har tagit beslutet att avliva din lurviga vän så måste du reda ut vad ni ska göra med kroppen. Det kan kännas konstigt att tänka på detta då djuret fortfarande är i livet.

Det kommer dock ge dig viss sinnesro eftersom du då vet att du har gått igenom allt. Detta är inte något som man vill behöva tänka på i ett senare skede då man känner sig ledsen och stressad.

Din veterinär kan ge dig all nödvändig information du behöver rörande begravning, kremering och andra alternativ.

Hur man vet att eutanasi är rätt val

Då kan behöva avliva ditt husdjur om det inte längre har en bra livskvalitet och har mycket ont.

Eutanasi är ett lämplig alternativ om ditt husdjur har en dödlig sjukdom eller har drabbats av en allvarlig skada.

Det kan också bero på den ekonomiska eller emotionella kostnad som kanske går utöver dina resurser. Fråga dig själv huruvida djuret har fler dåliga dagar än bra dagar. Detta kommer hjälpa dig att ta rätt beslut.

Vikten av att förstå hur det ligger till med djurets hälsa

Hund som sitter och tittar.

Din veterinär förstå det band som du delar med ditt husdjur, och kommer även kunna undersöka djurets hälsa.

Då du pratar med veterinären så kommer du få veta vilka chanser ditt husdjur har för att återhämta sig. Ni kommer också kunna gå igenom eventuella handikapp, speciella behov och problem på lång sikt.

Veterinären kan förklara alla de medicinska och kirurgiska lösningar som finns, samt risker och möjliga utgångar.

Du måste förstå att veterinären inte försöker ta beslutet om att avliva husdjuret åt dig, och det bör veterinären inte heller göra. Det är därför som det är väldigt viktigt att du förstår själv vilket tillstånd som husdjuret befinner sig i.

Det finns gånger då ett sådan beslut bör fattas omedelbart, men för det mesta så kommer man ha tid till att gå igenom situationen. Du kommer kunna prata igenom det med familj och vänner innan du tar något beslut.

Att avliva ett husdjur: vad man bör förvänta sig från proceduren

Eutanasi innebär att man injicerar ett dödligt medel. Vissa veterinärer har en tvåstegsprocess:

  • En inledande injektion som gör att husdjuret tappar medvetandet.
  • En andra spruta som avlivar djuret.

Veterinären kan också ge djuret något lugnande innan själva proceduren.

Att säga adjö till ett husdjur

Då veterinären har gett injektionerna så kommer djuret att tappa medvetandet permanent eftersom medlet stoppar hjärnfunktionerna.

Denna typ av avlivning är snabb och smärtfri.

Ditt husdjur kanske har skakningar i ben och huvud och kanske andas djupt flera gånger efter att ha fått injektionen, men det behöver du inte oroa dig för; det bara är reflexer hos nerverna.

Hur kan jag säga adjö?

Att säga adjö är ett viktigt steg när man ska bearbeta de känslor som uppstår då man kommer förlora en nära vän. Både du själv och dina familjemedlemmar kommer vilja säga adjö till djuret.

Det viktigaste är att man låter husdjuret spendera den sista natten i hemmet. Om det inte är möjligt så bör man besöka det på veterinärkliniken.

Varje familjemedlem som vill vara ensam med husdjuret bör får vara det.

Vissa djurägare väljer att vara närvarande under processen, medan andra vill säga adjö i förväg och inte vara närvarande. Detta är ett väldigt personligt beslut och du bör göra det du känner att du kan hantera.

Det är ett väldigt personligt beslut att välja eutanasi, men det är inget som du måste bemöta själv. Din veterinär, din familj och dina nära vänner kan hjälpa dig att ta rätt beslut och ge dig stöd.

Detta kanske intresserar dig
Lojalitet efter döden: en hund vägrar att lämna sin husses kista
My Animals
Läs det My Animals
Lojalitet efter döden: en hund vägrar att lämna sin husses kista

En hunds lojalitet är något som verkligen berör en hundägares hjärta. Läs om berättelsen om cocker spanieln vars husse avled i en jordbävning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gómez, L. F., Atehortua, C. G., & Padilla, S. C. O. (2007). La influencia de las mascotas en la vida humana. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 20(3), 377-386.
  • Videla, M. D. (2015). El miembro no humano de la familia: las mascotas a través del ciclo vital familiar. Revista Ciencia Animal, 9, 83-98.
  • Cruz Vázquez, C. (2009). Mascotas:¿ Amigos medicinales?. Alternativas en psicología, 14(20), 48-57.
  • Gómez, L. F., Atehortua, C. G., & Padilla, S. C. O. (2007). La influencia de las mascotas en la vida humana. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 20(3), 377-386.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.