6 ärftliga sjukdomar hos katter

Här berättar vi om de vanligaste ärftliga sjukdomarna som kan drabba katter. Vissa raser är mer benägna att drabbas, som perser, siameser och maine coons, bland andra.
6 ärftliga sjukdomar hos katter

Senaste uppdateringen: 02 juni, 2021

Experter studerar ärftliga sjukdomar för att förbättra många djurarters fortplantning. För hundar, katter, hästar och andra levande varelser är ärftliga sjukdomar något man måste ta hänsyn till vid avel och bevarande av olika raser. Tyvärr är ärftliga sjukdomar hos katter ganska vanliga.

Man har upptäckt ca 60 gener och mutationer ansvariga för medicinska tillstånd hos katter. Faktum är att katter kan bli drabbade av över 300 ärftliga sjukdomar, och många av dem liknar de mänskliga varianterna. I den här artikeln ska vi berätta allt du behöver veta om de allra viktigaste.

6 ärftliga sjukdomar hos katter

Utökad kunskap om genomen hos olika arter har idag gjort det möjligt för forskare att identifiera molekylbaserna hos olika ärftliga sjukdomar. Experter studerar dessa även i katter, då de står människan så nära och deras hälsa är av så stor vikt för oss.

Deras forskning har lett till utvecklingen av genetisk analys i diagnostiseringssyfte, som man använder för att bekräfta sjukdomar hos asymptomatiska patienter och för bättre kontroll och eliminering av ärftliga sjukdomar i en population. Tack vare deras forskning kan vi nu undvika att avla katter som bär på skadliga mutationer.

Tyvärr fortsätter dock vissa sjukdomar att drabba många tamkatter. Här är de 6 vanligaste ärftliga sjukdomarna bland katter.

Nakenkatt på soffa

1. Polycystisk njursjukdom (PKD), den vanligaste ärftliga sjukdomen bland katter

Polycystisk njursjukdom är en ärftlig njursjukdom som kan drabba perser och deras blandraser, burmeser samt brittiskt korthår, bland andra. Experter anser det vara den vanligaste ärftliga sjukdomen bland katter, då perser är en av de mest populära kattraserna i världen.

Tillståndet ger upphov till små vätskefyllda njurcystor som kan upptäckas via ultraljud. Över tid kan dessa cystor växa och multiplicera sig, vilket påverkar njurfunktionen och till slut leder till kronisk njursvikt.

Dessa cystor kan även vara medfödda, men man upptäcker dem vanligtvis via ultraljud när katten är runt sex månader gammal. Experter uppskattar att runt 50% av perser får polycystisk njursjukdom.

2. Hypertrofisk kardiomyopati, (HCM)

Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste hjärtsjukdomen bland tamkatter och är dessutom ärftlig i raser som maine coon och ragdoll. Tillståndet får muskelväggarna i kattens hjärta att tjockna.

En punktmutation i genen som kodar proteinerna i hjärtmuskelns fibrer orsakar denna sjukdom. Katter med denna mutation kan påverkas på flera sätt, men i de allvarligaste fallen kan det resultera i hjärtsvikt.

3. Spinala muskelatrofier (SMA)

Det här är en grupp ärftliga sjukdomar som vanligtvis manifesterar sig när en katt är 12 veckor gammal. Nedbrytningen av nervceller leder till muskelförtvining (atrofi) och svaghet hos katten.

Symptom varierar från en avvikande gång och hållning till en oförmåga att hoppa och klättra, känslighet för beröring och även andningssvårigheter. Drabbade katter kan fortfarande nå vuxen ålder då sjukdomen inte är dödlig, även om den är handikappande. De kräver dock specialvård hela livet ut.

4. Progressiv retinal atrofi (PRA)

Drabbade katter föds med normal syn, men förändringar i deras näthinna uppstår när de är runt ett och ett halvt till två år gamla. Stavarna, sinnescellerna som ansvarar för att upptäcka rörelser, mörkerseende och periferiseende, förtvinar progressivt. Tillståndet påverkar även fotoreceptorcellerna.

Detta slutar i obotlig blindhet när katten är mellan tre och fem år gammal. Några kattraser som är mest benägna att bli drabbade är abessinier, somalikatter, siameser, singapura och tonkineser, bland andra.

5. Ärftliga sjukdomar hos katter: Pyruvatkinasbrist

En brist på enzymet pyruvatkinas i de röda blodkropparna leder till ärftlig hemolytisk anemi hos abessinier, somalikatter och domestiserade korthåriga katter. Det är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna bland katter.

Kattens kropp har inte tillräckligt med röda blodkroppar för att ge syre till olika vävnader. De röda blodkropparna förstörs tidigare än normalt, vilket leder till symptom som allvarlig letargi, diarré, blekt tandkött, aptitbrist och viktminskning. Tillståndet går att upptäcka genom blodprov.

6. Gangliosidos

Gangliosidos är en ärftlig neurodegenerativ sjukdom orsakad av en punktmutation. Tillståndet upptäcktes först hos siameskatter och sedan hos korat.

Neurologiska symptom visar sig när drabbade katter är tre och en halv månad gamla. De första tecknen är vanligtvis lätta skakningar i huvud eller extremiteter. Allteftersom sjukdomen fortskrider kan drabbade katter visa en avvikande gång, blindhet och anfall, oftast vid runt nio till tio månaders ålder.

Katt hos veterinär

Det här var de 6 vanligaste ärftliga sjukdomarna hos katter. Om du planerar att köpa en katt som tillhör någon av raserna vi har nämnt, se till att välja en pålitlig uppfödare och läsa på om de möjliga sjukdomarna som kan uppstå med tiden. Informera dig också om de genetiska tester som finns tillgängliga på marknaden.

Detta kanske intresserar dig
Akromegali hos katter: symptom och behandling
My Animals
Läs det My Animals
Akromegali hos katter: symptom och behandling

Akromegali är en sjukdom som orsakas av onormal utsöndring av tillväxthormon. Fortsätt läsa för att upptäcka mer om akromegali hos katter.  • Universidad Complutense de Madrid. Patologías hereditarias en la especie felina.
  • Patologías hereditarias en el gato. Sevane N, Dunner S. Laboratorio de Genética. Dpto. de Producción Animal. Facultad de Veterinaria, UCM.