Att ta hand om en hund med anemi

Att ta hand om en hund med anemi kan innebära allt från blodtransfusioner till enkla kostförändringar. Allt beror på orsaken.
Att ta hand om en hund med anemi
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Varje ägare bör få en grundläggande uppfattning om hur man tar hand om en hund med anemi. Denna blodmissanpassning är vanlig hos människor – upp till 11 % av vuxna över 65 år lider av den – och det är därför det låter bekant för oss alla. Men vad vi kanske inte inser är att anemi även kan förekomma hos hundar, katter och andra ryggradsdjur.

Detta tillstånd kan ha många utlösande faktorer, bland annat parasitsjukdomar, hypotyreos, cancer, autoimmuna sjukdomar, influensa och dålig kost. Här berättar vi allt om detta medicinska tillstånd och vi lägger särskild vikt vid att upprätthålla hälsan hos den hund som finns i hemmet.

Vad menas med att en hund har anemi?

Röda blodkroppar är cellkroppar som syntetiseras i benmärgen – inom vissa ben hos hunden – och sedan släpps ut i blodet. Dessa fyller den mycket viktiga funktionen med att transportera det syre som är knutet till hemoglobin till kroppens alla vävnader, inklusive hjärnan och hjärtat.

Vid anemi minskar antalet cirkulerande röda blodkroppar. I en normal situation består 35 till 55 procent av hundens blod av röda blodkroppar. Men om detta värde är lägre än de 35 procent som redan nämnts anses den analyserade hunden ha anemi, så som anges av Central Texas veterinary.

Detta tillstånd kan klassificeras i två stora grupper:

 • Regenerativ anemi: I detta tillstånd reagerar benmärgen på bristen på röda blodkroppar och börjar bilda fler röda blodkroppar.
 • Icke-regenerativ anemi: Benmärgen reagerar inte tillräckligt på behovet av fler röda blodkroppar.
En hund tar blodprov.

Orsaker till anemi hos hundar

Som du kanske har sett är anemi inte en sjukdom i sig, utan ett medicinskt tecken – ett lågt antal röda blodkroppar – som indikerar en underliggande sjukdom. Bland alla orsaker till bristen på cirkulerande röda blodkroppar kan vi lyfta fram följande:

 • Skador, trauma och inre blödningar: I dessa fall “förloras” röda blodkroppar genom kräkningar, avföring eller ett öppet sår som inte slutar blöda. Dessa typer av anemier är vanligtvis regenerativa, eftersom problemet inte ligger i benmärgen utan den fungerar normalt.
 • Parasitangrepp: Vissa parasiter – till exempel kvalster, loppor och fästingar – livnär sig på hundens blod. Ett större angrepp kan störa antalet röda blodkroppar.
 • Tumörer som blöder kontinuerligt, oavsett om de är maligna eller godartade.
 • Autoimmuna sjukdomar: Vid denna typ av tillstånd produceras röda blodkroppar normalt, men förstörs av misstag av vita blodkroppar och andra cellkroppar. Immunförsvaret ser röda blodkroppar som hot och dödar dem.
 • Näringsmässiga obalanser: Utan järn och andra viktiga föreningar kan benmärgen inte syntetisera tillräckligt många röda blodkroppar.

En hund kan alltså vara anemisk på grund av blodförlust (blödning), på grund av felaktig förstörelse av röda blodkroppar (autoimmuna reaktioner) eller på grund av oförmåga att syntetisera röda blodkroppar i benmärgen. Varje typ av anemi har ett särskilt medicinskt tillvägagångssätt.

Symtom på anemi hos hundar

Att observera anemi hos hundar med blotta ögat är mycket svårt eftersom sjukdomen uppträder på ett allmänt sätt och kan förväxlas med många andra kliniska tecken. En anemisk hund i en mild del av spektrumet blir trött med tiden och vill utföra färre aktiviteter än normalt. Därför tror ägaren ofta att dess husdjur har en depression.

Utöver dessa första tecken kommer vi på lång sikt att märka att hunden lättare får blåmärken och att tandköttet är blekare än normalt. Om orsaken till anemi däremot är en inre blödning, då kommer hunden att kräkas och lämna avföring som är svart.

Att ta hand om en hund med anemi

Blodtransfusion

Om det anemiska tillståndet är allvarligt och hundens liv är i fara kan en blodtransfusion bli nödvändig. Innan man går vidare med denna känsliga process måste dock ett blodprov tas på hunden i diagnostiskt syfte samt för att se vilken blodtyp den har och vilken den är kompatibel med.

Detta tillvägagångssätt är effektivt för att återställa normala cirkulerande värden av röda blodkroppar, särskilt om orsaken till anemin är en allvarlig inre eller yttre blödning. Det är dock fortfarande nödvändigt att behandla det underliggande problemet, så som parasiter, sår, cancer eller autoimmuna sjukdomar.

Kortikosteroidbehandling

Om anemin beror på en autoimmun sjukdom så blir en långtidsbehandling med kortikosteroider vanligtvis nödvändig, så som anges av VCA. Vissa läkemedel, t.ex. prednisolon, orsakar ett nedsatt immunförsvar, så att de vita blodkropparnas och andra organs verkan när det gäller att förstöra röda blodkroppar kan förhindras.

Vanligtvis ordineras behandlingen för några månader och hunden förväntas då bli bättre. Så småningom bör medicineringen upphöra, men återfall är mycket vanliga. I vissa fall bli kortikosteroidbehandlingen livslång.

Anthelmintika och andra antiparasiter

Ibland beror problemet på en grupp parasiter som livnär sig på hundens blod. I dessa fall innebär behandlingen att djuret avmaskas, i allmänhet med hjälp av inre anthelmintika eller salvor och avvisande medel när det gäller fästingar och loppor.

Förändringar i kosten

Slutligen bör det noteras att anemi kan uppstå på grund av brist på järn i kosten, ett tillstånd som kallas järnbristanemi. Detta tillstånd är vanligare hos hundar av stora raser efter som de kräver ett mycket högt kalori- och näringsintag på grund av deras snabba tillväxttakt.

Näringstillskott, torkade alger, vissa köttsorter, djurinälvor och olika typer av grönsaker är rika på järn eller underlättar upptaget av järn. Med hjälp av din veterinär är det möjligt att prioritera vissa livsmedel för den anemiska hunden tills dess att dess tillstånd stabiliseras.

En hund framför färsk, olagad, mat.

Som du kan se sker nästan all vård och behandling av en hund med anemi genom ett besök hos veterinären och professionell hantering. Oavsett om det är lindrigt eller allvarligt ska detta tillstånd behandlas seriöst och du bör aldrig välja att försöka åtgärda det hemifrån utan vägledning. I djurhälsofrågor måste farmakologi och veterinärmedicin ges företräde framför huskurer.

Detta kanske intresserar dig

Lär dig hur man kan upptäcka anemi hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Lär dig hur man kan upptäcka anemi hos hundar

I dagens artikel kommer vi ta upp de främsta tecknen för att upptäcka anemi hos hundar. Prata gärna med en veterinär för råd!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • How is anemia in dogs diagnosed? Central Texas veterinary. Recogido a 15 de julio en https://www.ctvsh.com/resources/education/dog/anemia-dogs#:~:text=Thirty%2Dfive%20to%20fifty%2Dfive,count%20and%20the%20hemoglobin%20count.
 • Feldman, B. F., Kaneko, J. J., & Farver, T. B. (1981). Anemia of inflammatory disease in the dog: clinical characterization. American journal of veterinary research, 42(7), 1109-1113.
 • Scagnelli, A. M., Walton, S. A., Liu, C. C., & Acierno, M. J. (2018). Effects of therapeutic plasma exchange on serum immunoglobulin concentrations in a dog with refractory immune-mediated hemolytic anemia. Journal of the American Veterinary Medical Association, 252(9), 1108-1112.
 • Heffner, G. G., Cavanagh, A., & Nolan, B. (2019). Successful management of acute bilirubin encephalopathy in a dog with immune‐mediated hemolytic anemia using therapeutic plasma exchange. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 29(5), 549-557.
 • Yuki, M., & Naitoh, E. (2019). Complete Remission of Associative Immune-Mediated Hemolytic Anemia in a Dog Following Surgical Resection of Intestinal Leiomyosarcoma. Veterinary sciences, 6(2), 55.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.