Behandling vid blindhet hos hundar: vilka alternativ finns?

Precis som hos människor, är en hunds syn mycket viktig. Här diskuterar vi möjliga behandlingar för blindhet hos hundar.
Behandling vid blindhet hos hundar: vilka alternativ finns?

Senaste uppdateringen: 02 februari, 2021

Precis som hos människor, är en hunds syn mycket viktig. Det finns flera sjukdomar som kan orsaka problem med synen. Nedan diskuterar vi möjliga behandlingar vid blindhet hos hundar.

Visst är luktsinnet det mest användbara och bäst utvecklade sinnet som hundar har. De använder nosen för att leta efter spår, identifiera andra hundar eller djur, hitta mat, och mycket mera. Det här betyder dock inte att deras syn är mindre viktig, och detta gör blindhet hos hundar till ett betydande handikapp. I den här artikeln diskuterar vi möjliga behandlingar för en blind hund.

Det är sant att synen är ett viktigare sinne för oss människor. Detta betyder dock inte att synen inte spelar en viktig roll i hundens utveckling och vardag.

Det finns många möjliga förhållanden som kan leda till och utlösa synförlust hos hundar. Därför kommer behandlingen alltid att vara inriktad på att åtgärda grundorsaken. Låt oss förklara och gräva i några av de vanligaste orsakerna och deras respektive behandlingar.

Hur man upptäcker blindhet hos hundar

Först och främst måste vi lära oss om några aspekter som vi bör ta hänsyn till som husdjursägare för att upptäcka eventuell blindhet hos våra husdjur.

Såvida det inte föreligger något akut sjukdomstillstånd associerat med detta, tenderar dessa processer normalt att ha en degenerativ och progressiv karaktär. Därför kan det ibland vara svårt att upptäcka synförlust hos våra hundar tidigt. Här är några möjliga ledtrådar att komma ihåg:

  • Hunden kan börja bete sig oroligt och vara lättskrämd. Den kan bli skygg eller aggressiv, beroende på hundens temperament eller karaktär. Detta händer för att hunden känner sig mer sårbar när den tappar synen.
  • Den kan gå in i föremål, särskilt på kvällen under promenader. Med lägre ljusintensitet och i en okänd miljö, manifesterar sig bristen på synskärpa mer tydligt.

Hemma, i en bekant miljö, har djuret redan lärt sig omgivningarna genom minnet, och brukar inte gå in i eller stöta på föremål. Ett sätt att upptäcka synförlust tidigt kan därför vara att skapa ett slags hinderbana i hemmet för vårt djur, och observera hur det beter sig.

Möjliga behandlingar

Nästa steg är att relatera behandlingen till den tillhörande sjukdomsbilden. Vi kommer här att nämna några vanliga problem som orsakar de flesta fall av blindhet hos hundar.

Grå starr

Det här är utan tvekan den sjukdomsbild som ligger bakom de flesta problemen med synförlust hos hundar. Den här sjukdomen är progressiv till sin natur. Ett undantag från detta är den diabetiska typen av grå starr, som vanligtvis har en snabbare uppkomst.

Även om det finns flera ögondroppsbaserade behandlingar för att sakta ner sjukdomens framskridande, är den ultimata lösningen kirurgi. Efter att ha bedömt djurets ögontillstånd, bör en veterinär ögonläkare utföra denna operation.

Glaukom

Det här är en förändring i ögongloben som består av en ökning av vätsketrycket i ögat, vilket resulterar i en skada på synnerven. Det finns många orsaker som kan orsaka denna tryckökning, så behandlingen kommer att fokusera på att åtgärda den underliggande orsaken.

Det finns ett antal medicinska behandlingar som fokuserar på att minska ögats vätsketryck. Glaukom behandlas vanligtvis enkelt med ögondroppar eller orala läkemedel. Vi bör dock nämna att kirurgisk behandling i vissa fall är nödvändig.

Hornhinnegrumling

Som många vet, är hornhinnan den genomskinliga struktur som gör att ljus kan tränga in i ögat. Alla problem som orsakar en förändring av denna transparens, leder oundvikligen till blindhet hos hundar och hos människor.

Sår, konjunktivit eller torra ögon är några av de tillstånd som kan orsaka hornhinnegrumling.

Behandlingen kommer alltid att fokusera på att upprätthålla transparensen. Med användning av topikala kortikosteroider i ögondroppar kan vi minska bildandet av nya blodkärl, vilket gör hornhinnan opak.

Å andra sidan är återfuktning av ögat av avgörande betydelse i dessa fall, eftersom vi därigenom kan minimera utvecklingen av skador.

Tumörer

Det finns flera typer av tumörer som kan påverka ögongloben, både primära och sekundära. Dessa måste alltid undersökas ordentligt för att man ska kunna identifiera deras natur.

Även om tumörerna kan vara av godartad karaktär, rekommenderas kirurgiskt avlägsnande om blindhet uppstår som ett resultat av tumörutveckling. Detta gäller särskilt för tumörer som är orsakade av en förutsagd sjukdom.

Men, särskilt när det gäller primära tumörer, så påverkar dessa vanligtvis bara ett av ögonen.

Tidig upptäckt är den bästa lösningen

Som vi har sett är blindhet hos hundar ett sällsynt sjukdomstillstånd, som kräver att husdjursägaren håller ett noggrant öga på sitt husdjur.

Orsakerna är olika, men huvudlösningen är tidig upptäckt av problemet genom professionell hjälp. En veterinär kommer att kunna vägleda dig om vad du ska göra och vad du kan förvänta dig av denna patologi hos ditt husdjur, samt informera dig om alla tillgängliga behandlingar.

 

Detta kanske intresserar dig
Varför hundar ser osynliga dörrar och vad du kan göra åt det
My AnimalsLäs det My Animals
Varför hundar ser osynliga dörrar och vad du kan göra åt det

Ibland vägrar hundar gå över en dörrtröskel, som om att de ser osynliga dörrar. Kan de se saker vi inte kan? Läs artikeln för att lära dig mer.