Cancer hos golden retrievers, ett växande problem

Golden retrievers är mer benägna att drabbas av cancer än andra hundraser. Inavel och genetisk isolering är några av de mest troliga anledningarna. I den här artikeln, lär dig allt om cancer hos golden retrievers.
Cancer hos golden retrievers, ett växande problem

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2021

Cancer hos golden retrievers är ett oroväckande problem för veterinärer, forskare och hundägare. Sjukdomen blir alltmer vanligt förekommande hos just den här rasen. Faktum är att ca 70% av golden retrievers avlider från två typer av neoplasi: hemangiosarkom och lymfom.

En golden retriever lever i genomsnitt i 9,5 år, delvis på grund av långsamt växande, men dödliga maligna tumörer. Vad är det som har orsakat detta oroväckande fenomen? Om du vill veta allt om cancer hos golden retrievers, läs vidare.

Orsaker till cancer hos golden retrievers

Låt oss börja från grunden. Termen “cancer” hänvisar till en grupp sjukdomar orsakade av den onormala tillväxten av en grupp celler. Genetiska mutationer stör den normala cellcykeln, vilket får cellerna att dela sig okontrollerat och påverka omkringliggande vävnader.

När celler växer okontrollerat resulterar det i maligna tumörer. Om dessa muterade celler tar sig in i blodomloppet eller lymfvätskan och sätter sig i andra organ leder det till metastas. Denna definition av cancer är universell, vare sig man pratar om människor, elefanter eller golden retrievers.

I fallet av golden retrievers är orsaken fortfarande okänd. Vad man vet är att det är ett genetiskt problem eftersom cancer vanligtvis drabbar runt 20% hos andra hundraser, medan sjukdomen drabbar 60% av alla golden retrievers.

Även om man ännu inte har hittat en tydlig orsak har flera studier kopplat ihop cancer med rasens genetik. Kromosomfel och genförändringar, som VEGFR-1, verkar kunna kopplas till cancer hos golden retrievers.

Golden retriever hos veterinär

Typer av cancer som drabbar golden retrievers

Som sagt kommer 7 av 10 golden retrievers att drabbas av cancer någon gång i sitt liv. Det har en tendens att drabba hanar (66%) mer än honor (57%), vilket också är fallet för människor.

De två mest förekommande cancertyperna bland hundar är hemangiosarkom och lymfom. Vi berättar mer om dessa här nedan:

Hemangiosarkom

Runt 23% av golden retrievers dör av hemangiosarkom. Det är en mycket elakartad tumör som sätter sig i vener, artärer och kapillärer. Eftersom dessa sträcker sig över hela djurets kropp kan tumörerna utvecklas nästan var som helst.

Det kan vara svårt att upptäcka den här typen av cancer, såvida den inte sitter i en ytlig ven. Om så är fallet har hunden en massa under hunden, vilket underlättar en diagnos. Interna tumörer får djuret att kontinuerligt förlora blod. Därför är de främsta symptomen trötthet och blekt tandkött.

Efter att veterinären har ställt en diagnos är kirurgi och cellgiftsbehandling de enda möjliga behandlingsvägarna. Men prognosen är fortfarande inte god. Endast 10% av hundar som blir drabbade lever i mer än ett år efter att ha fått sin diagnos och påbörjat behandling.

Lymfom

Lymfom eller lymfkörtelcancer är orsaken till ca 18% av dödsfall bland golden retrievers. Den här cancertypen påverkar lymfsystemet och lymfkörtlarna. Det finns nästan 30 olika typer av lymfom som drabbar hundar, men vi ska inte gå in på dessa just nu.

Det enda du behöver veta är att den vanligaste typen av lymfom som drabbar hundar involverar flera tumörer. Sjukdomen är ansvarig för 85% av alla cancerfall och får djurets lymfkörtlar att svullna upp.

Cellgiftsbehandling är det enda sättet att bekämpa sjukdomen. Prognosen varierar stort.

Golden retriever i skogen

Kan man göra något för att förebygga cancer hos golden retrievers?

Tyvärr finns det inget hundägare kan göra. Bördan faller på forskare och uppfödare, som är de enda som kan upptäcka generna som ger upphov till dessa allvarliga sjukdomar. När de gör det måste hunden med de muterade generna isolera sig och får inte para sig.

Det här är det enda sättet att rädda rasen från fortsatta cancermutationer. Sorgligt nog har vi fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det.

Detta kanske intresserar dig
Cellgiftsbehandling för hundar: är det möjligt?
My AnimalsLäs det My Animals
Cellgiftsbehandling för hundar: är det möjligt?

Man använder ofta cellgiftsbehandling för att bekämpa den vanligaste cancerformen hos hundar, lymfom, liksom för att bekämpa vissa andra maligna tu...