Febantel för katter: dosering och biverkningar

Febantel för katter är ett bredspektrumantiparasitiskt ämne som används vid inre parasitangrepp av helminter (maskar).
Febantel för katter: dosering och biverkningar

Senaste uppdateringen: 30 maj, 2022

Om din katt någonsin har behandlats för inre parasiter har du kanske hört talas om febantel för katter. Detta ämne förskrivs vanligtvis tillsammans med andra läkemedel, även de antiparasitära, såsom praziquantel eller pyrantel.

I den här artikeln hittar du all grundläggande information som du behöver veta om detta läkemedel, tillsammans med dess egenskaper och kontraindikationer. Läs vidare för att ta reda på mer.

Vad är febantel för katter?

Febantel är en aktiv ingrediens som fungerar som ett bredspektrumantiparasitiskt ämne som är effektivt mot gastrointestinala och pulmonella nematoder och cestoder. Det används av en mängd olika arter, inte bara för katter, just på grund av dess allmänna effekt på inre angrepp.

Febantel är en probenzimidazol som metaboliseras i levern. När ämnet når levern bryts det ner till fenbendazol och oxfendazol, dessa ämnen har i sin tur effektiva för att bekämpa maskar och maskliknande parasiter.

Detta läkemedel dödar inte parasiterna direkt, utan ändrar deras matsmältningssystem genom att förstöra matsmältningssystemets strukturprotein (tubulin). På detta sätt slutar det med att de dör eftersom de inte kan metabolisera de näringsämnen som de parasiterar från sin värd. Febantel kan dock inte användas som förebyggande medel mot parasiter.

En katt och piller.

Användning av febantel för katter

Febantel rekommenderas vid angrepp av hakmask, rundmask, piskmask eller bandmask. I allmänhet stöts dessa parasiter och deras ägg ut genom avföringen, så de är synliga i mikroskop.

Febantel angriper inte bara vuxna parasiter, det är också effektivt mot larver och ägg.

Även om det inte förhindrar framtida angrepp kan din veterinär inkludera febantel i avmaskningsschemat. Det ordineras oftast till unga katter och utekatter, eftersom det är lättare för dem att bli infekterade.

Hur administreras febantel?

Febantel administreras alltid oralt och efter daglig utfodring. Om katten är svårhanterligt kan man försöka inkludera tabletten i maten, även om djuren tenderar att upptäcka den lätt.

Eftersom febantel endast är effektivt mot parasiter kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen om katten alltjämt löper risk att infekteras.

Denna förening absorberas snabbt och når blodomloppet inom 6 till 12 timmar. Om det ges under en måltid stannar det kvar i magsäcken en tid, vilket frigör det långsamt och ökar dess verkningstid.

Dosering

Febantel för katter finns i tablettform och som oral suspension. Dosen är 10 milligram per kilo som djuret väger, och i 3 dagar. Dosberäkningen för varje djur görs av en veterinär eftersom den beror på djurets vikt, infektionsstadiet och administreringen av andra läkemedel.

Det vanligaste är att veterinären ordinerar febantel tillsammans med andra läkemedel. De två vanligaste är följande:

  1. Praziquantel: Skadar parasiternas vävnader, precis som febantel, och hämmar deras upptag av glukos vilket påskyndar deras död.
  2. Pyrantel: Detta verkar genom att immobilisera parasiten genom att blockera dess nervimpulser.

Kontraindikationer för febantel till katter

Febantel rekommenderas inte till dräktiga katter eller kattungar som väger mindre än ett kilo. Detta läkemedel utsöndras dock inte via bröstmjölk, så katter som ger di kan ta det utan risk för kattungarna.

Biverkningar

Detta läkemedel är relativt säkert för katter och det krävs 15 gånger den rekommenderade dosen för att orsaka förgiftning. Dessutom ger det inte upphov till interaktioner med andra maskmedel som vanligtvis förskrivs vid samma behandling.

Vid överdrivet intag kommer det att vara möjligt att se symtom på förgiftning hos kattdjuret. De vanligaste är följande:

  • Överdriven salivproduktion
  • Diarré
  • Kräkningar
  • Aptitlöshet

Använd aldrig febantel ämnat för hundar till katter. Även om den aktiva ingrediensen är densamma är det mycket svårare att beräkna dosen och det ökar risken för förgiftning. Generellt sett ska du aldrig medicinera din katt utan recept från veterinären.

Försiktighetsåtgärder vid användning av febantel för katter

Denna artikel är avsedd att informera, inte att ställa diagnos eller ge behandling. Om du misstänker att din katt lider av ett parasitangrepp är det korrekta tillvägagångssättet att besöka din veterinär.

Var uppmärksam på de vanliga symptomen för parasitangrepp, som diarré eller viktminskning. Djuret fortsätter ofta att äta som vanligt (eller till och med mer) och tappar ändå i vikt.

En katt tar piller

De flesta av dessa parasiter kan lätt förebyggas om du är strikt med schemat för avmaskning och vaccinationer. Även om din katt fortfarande kan drabbas av en infektion eller sjukdom (särskilt om den vistas mycket utomhus) kommer det alltid att ske mer sällan om kattens kropp är ordentligt skyddad.

Detta kanske intresserar dig

Behandla och förebygga tarmparasiter hos katter
My Animals
Läs det My Animals
Behandla och förebygga tarmparasiter hos katter

Upp till 45 % av kattbefolkningen infekteras av tarmparasiter. På grund av utbredningen är det viktigt att förebygga och behandla besvären. Läs mer...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vásquez Turriago, C. L. A. (2019). Protocolos de desparasitación de mascotas y percepción de propietarios frente al riesgo zoonótico en la ciudad de Bogotá. https://ciencia.lasalle.edu.co/. Recuperado 23 de noviembre de 2021, de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1082&context=maest_ciencias_veterinarias
  • García Soto, M. (2014). Helmintos y protozoos gastrointestinales de gatos (Felis catus) de la ciudad de Santiago, Chile.
  • Scorza, A. V., Radecki, S. V., & Lappin, M. R. (2006). Efficacy of a combination of febantel, pyrantel, and praziquantel for the treatment of kittens experimentally infected with Giardia species. Journal of feline medicine and surgery8(1), 7-13.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.