Hyperkoagulation hos hundar: överdriven blodproppsbildning

Om en hunds blod inte koagulerar kommer kontinuerliga blödningar att varna dess ägare om att något är fel. Men tänk om ett husdjur lider av överdriven blodproppsbildning? I den här intressanta artikeln lär du dig allt om hyperkoagulation hos hundar.
Hyperkoagulation hos hundar: överdriven blodproppsbildning

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2021

Det finns flera olika blodkoagulationsstörningar som är orsakade av överdriven blodproppsbildning, vilket inkluderar hyperkoagulation hos hundar. Av olika skäl fungerar detta system i dessa fall mycket mer “effektivt” än det borde. Det är alltså mer troligt att en hund som lider av dessa störningar har större risk att få blodproppar, samt de symptom som dessa medför. Sjukdomar som gör en hund mer mottaglig för hyperkoagulation är inte ovanliga inom veterinärmedicin.

Hundar kan således drabbas av många sjukdomar som predisponerar denna komplikation, och därmed även försämrar deras prognos. Läs vidare för att lära dig mer.

Allmän information om hyperkoagulation hos hundar

Trombofili (ibland kallad hyperkoagulabilitet eller protrombotiskt tillstånd) är blodkoagulationsavvikelser som ökar risken för trombos. I dessa fall uppstår blodproppar i ett blodkärl, blockerar det och låter sedan inte blod cirkulera. Detta skapar en blodpropp som kan fragmenteras i emboli och färdas genom blodomloppet, vilket hindrar blodflödet på andra ställen.

För att hyperkoagulering ska uppstå måste det finnas en hemostasstörning. Med andra ord en störning i kroppens förmåga att stoppa blödning.

Hyperkoagulation hos hundar: faktorer som predisponerar djuret

Det finns tre huvudsakliga riskfaktorer för hyperkoagulation. Inom medicin är de kända som Virchows triad:

 • Endotelskada eller skada på kärlväggen.
 • Nedsatt blodflöde, vilket gör att blodet flödar långsammare.
 • Förändringar av koagulationssystemets egna komponenter. Detta är vad experter kallar hyperkoagulation. Följande kan orsaka det:
  • Trombocytförändringar: de visar överdriven aggregering.
  • Koagulationsfaktorändringar.
  • En brist på naturliga antikoagulantia.
  • Om de faktorer som är ansvariga för att ta bort blodproppar inte fungerar korrekt underlättar detta trombbildningen.

Tre huvudmekanismer reglerar djurets koagulationssystem:

 • Antitrombin. Som namnet antyder fungerar det genom att förhindra bildning av tromber.
 • Protein C. Ett naturligt antikoagulantia.
 • Och slutligen det fibrinolytiska systemet, som ansvarar för att ta bort blodproppar.

Dessa mekanismer arbetar för att förhindra blodproppar under normala omständigheter, och även begränsa samt lokalisera blodproppsbildning. Om en eller flera av dessa mekanismer inte fungerar uppstår tromboembolier.

Veterinär tar blodprov från en hund.

Orsaker till hyperkoagulation hos hundar

Nedan kommer vi att förklara några av de vanligaste orsakerna till överdriven blodproppsbildning, eller hyperkoagulation, hos hundar.

Immunförmedlad hemolytisk anemi (IMHA)

IMHA  är en vanlig dödsorsak hos hundar på grund av uppkomsten av tromboembolism. Det är vanligare hos medelålders djur, och honor verkar också vara genetiskt mer utsatta för det.

Dess uppkomst är förknippat med konsumtionen av vissa kemiska ämnen eller läkemedel, och även med förekomsten av vissa bakterier, virus, tumörer eller lupus osv. I de flesta fall är orsaken oklar och veterinären diagnostiserar den som idiopatisk.

Leversjukdomar

Levern spelar en grundläggande roll i hemostas eftersom detta organ syntetiserar och eliminerar de flesta koagulationsfaktorer. Hundar som lider av akut leversjukdom uppvisar förlängd protrombintid (PT) och partiell tromboplastintid (PTT; även känd som aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT)).

Med andra ord anser veterinärer att de är typiskt att dessa djur har hypokoagulerbara tillstånd med en tendens att blöda. Nya studier tyder på att hyperkoagulerbarhet också kan förekomma.

Cushings syndrom, även känt som hyperkortisolism och hyperadrenokorticism

Detta är en sjukdom i det endokrina systemet som får binjurarna att utföra överdrivet arbete. Det finns många orsaker till det. Men hos hundar beror det oftare på en hypofystumör eller en tumör i själva körtlarna. Ändå verkar det också uppstå på grund av överdriven administrering av kortikosteroidbehandlingar.

Tromboembolisk sjukdom är en av de allvarligaste komplikationerna av hyperadrenokorticism. När till exempel hypertoni uppträder så skadas blodkärlen, antitrombin går förlorat och koagulationsfaktornivåerna ökar osv. Med andra ord bidrar allt till att protrombotiska tendenser uppträder.

Andra sjukdomar som uppstår vid hyperkoagulation hos hundar: Sepsis

Experter har beskrivit många koagulationsstörningar i fall av sepsis och systemiskt inflammationsresponssyndrom (systemic inflammatory response syndrome, SIRS). Till exempel tenderar en koagulationsfaktor, som man kallar vävnadsfaktor att, i dessa fall, bli överaktiv.

På grund av detta minskar också aktiveringen av kroppens antikoagulantia,   som protein C. Även när immunsystemet aktiveras så aktiveras även trombocytaggregering, ibland i överskott. Med andra ord är det mycket troligt att ett hyperkoagulerbart tillstånd inträffar i samband med sepsis.

Tumörer

Förekomsten av tromboembolism vid cancer är hög och verkar också öka när hunden behandlas med kemoterapi. Det är därför veterinärer skapar antikoagulationsprotokoll hos dessa patienter.

Detta hyperkoagulerbara tillstånd i cancer är multifaktoriskt och påverkar de tre faktorerna i Virchows triad. Faktum är att tumörcellerna själva kan stimulera protrombotiska egenskaper.

Hund med en punkterad boll i munnen.

Är det möjligt att förhindra dessa koagulationsstörningar?

Förutom att behandla de ovannämnda sjukdomarna kan en serie riktlinjer hjälpa till att förhindra tromboembolier. Husdjur måste ha en hälsosam livsstil varje dag. Det är också viktigt för dem att hålla sig aktiva och gå långa promenader varje dag, när det är möjligt. Om din hund har en genetisk benägenhet är det mycket viktigt att du tar den till en veterinär så snart som möjligt för att konsultera möjligheten för permanent behandling.

Detta kanske intresserar dig
Varför drabbas min hund av näsblod ibland?
My AnimalsLäs det My Animals
Varför drabbas min hund av näsblod ibland?

Har din hund näsblod? Tveka då inte att ta den till veterinären. Även om det förmodligen inte är något allvarligt är det bra att utesluta några ors...