Kan virus orsaka förändring i djurs beteenden?

Har du någon gång funderat över hur virus fungerar? Kan virus orsaka förändring i djurs beteenden? Vi berättar här om hur virus gör just detta.
Kan virus orsaka förändring i djurs beteenden?
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av Biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Virus utvecklas genom sin förmåga att anpassa sig till olika värdorganismer och de omständigheter som erbjuds. Detta säkerställer deras framgångsrika överlevnad och etablering från djur till djur. I den här artikeln berättar vi allt om hur virus kan orsaka förändring i djurs beteenden i vissa fall.

Visste du att vissa virus kan orsaka förändring i djurens beteende? Det är sant! Under evolutionens gång har virus lyckats förändra olika mekanismer för att de ska passa in i planen för virusets egen fortlevnad. Detta görs för att hjälpa viruset att ta sig från en värd till en annan. En metod som virus använder sig av är att ändra beteendet hos levande organismer.

Ofta fungerar insekter och spindeldjur som kontaktväg mellan olika djur. Viruset färdas genom exempelvis fästingar, loppor och myggor. Överföringen sker när ett av dessa djur är blodsugare (i fallet med myggor, till exempel) eller genom andra vätskor såsom växternas sav eller växtsaft.

Om vätskan eller blodet infekterats av en patogen såsom bakterier, parasiter eller virus, blir djuret infekterat. Sedan biter djuret andra djur eller människor. Detta bett infekterar då djuret eller människan, vilket gör dem till en ny värd.

Förutom att de påverkar överföringsvätskan påverkar många virus värddjurets centrala nervsystem. Denna infektion i nervsystemet kan orsaka förändringar i värdens beteende.

Nedan diskuterar vi några exempel på strategier som virus använder för att främja överföring.

Virus kan orsaka förändring i beteende hos leddjur

1. Tomato spotted wilt virus (TSWV). Detta virus tillhör familjen Bunyaviridae. Det påverkar grödor och ändrar ätbeteendet hos tripsarna, som här är det djur som för viruset vidare. Tripsar är små insekter som lever på växter.

För det första äter infekterade manliga tripsar oftare än de som är utan smitta. För det andra stimulerar viruset salivbildning. Detta gör att infekterade tripsar saliverar upp till tre gånger mer än tripsar utan smitta. Dessa två förändringar i djurens beteende leder till en ökad sannolikhet för att viruset överförs till tomaten.

virus orsakar förändring hos tomat

Dessutom orsakar andra virus i denna virala familj, till exempel La Crosse (som orsakar kalifornisk hjärninflammation) och Rift Valley-feberviruset, att dessa tripsar biter andra djur oftare.

2. Denguefeber. Gulafebernmyggan (Aedes aegypti) orsakar sjukdomar som gula febern, denguefeber och Zika-feber hos både djur och människor.

Hos denna myggart använder honan sitt luktsinne för att hitta det bästa stället att lägga ägg på. Viruset påverkar det centrala nervsystemet och förändrar myggans luktsinne. Det medför att honan väljer att utvidga området där hon kan tänka sig att lägga ägg. Som ett resultat kan viruset spridas till andra områden.

På så sätt kan vi se hur virus förändrar djurens beteenden för att utveckla, anpassa och förbättra virusets egen möjlighet till överlevnad och fortplantning.

Virus orsakar förändring genom det centrala nervsystemet

Förändringar i djurens beteenden kan vara förändringar i vikt, temperatur, smakpreferenser, mat- och vattenintag och sömnmönster.

Virus kan spela en direkt roll i dessa beteendeförändringar. Till exempel:

 • Hos neonatala möss kan Borna-viruset orsaka en onormal preferens för salt.
 • Valpsjuka orskar viktminskning hos hundar. När det gäller tester på råttor ser man däremot en viktökning på cirka 300% hos 5-10% av de testade djuren.
 • Möss med influensa och immunbristsjukdomar hos katter visar båda förändringar i sömnmönster.
 • Kognitiva förmågor är kopplade till det centrala nervsystemet och detta innefattar inlärning, minne, motorik och motiverande aktiviteter.

Viral infektion kan påverka den kognitiva förmågan

Viral infektion kan påverka den kognitiva förmågan både direkt och indirekt.

 • Direkta vägar: Dessa inkluderar neuronala cellskador på grund av virusets egen replikering eller på grund av att dess komponenter gör att cellerna går sönder. Några exempel är rabiesvirus och herpes simplexvirus.
 • Indirekta vägar: Viruset skadar olika celler genom störningar i mikromiljön eller som ett resultat av immunförsvarets respons på infektion hos värden. Experter menar att multipel skleros, en autoimmun sjukdom, börjar med en bestående virusinfektion.
 • Indirekta vägar kan vara relaterade till utveckling eller försämring av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons.

Virus kopplade till neurologiska sjukdomar

 • Influensavirus typ A. Möss som är infekterade med detta virus visar förändringar i beteende relaterat till ångest och kognitiva förmågor. Dessa förändringar beror på alternerande av genuttryck som reglerar vissa hjärnfunktioner.
virus orsakar förändring
 • Rabies. Som du kanske redan vet orsakar rabies drastiska förändringar i beteendet hos infekterade värdar. I själva verket fann en studie publicerad i Scientific Reports att viruset hämmar neurotransmitterreceptorer som finns i centrala nervsystemet.

Virus som påverkar andra organ

 • Seoul-virus (även känt som Hantaanvirus). Detta virus överförs genom gnagare av olika arter. Men viruset orsakar inte sjukdom hos dessa gnagare. Istället kan viruset överföras till människor genom gnagarnas saliv och avföring. Hos människor orsakar det lungsyndrom genom Hantaanviruset. En studie från Norge visar dessutom att de infekterade hannarna uppvisade mycket mer aggressivt beteende än de gnagare som var utan smitta.

Anledningen till denna beteendeförändring kan vara förekomsten av viruset i djurets lungor, njurar och testiklar. Dessutom leder den ökade aggressiviteten till att de biter mer. Som ett resultat sprider sig viruset lättare genom att djuret orsakar fler sår på andra djur.

Virus orsakar förändring i beteende hos djur

Som vi har sett kan virusinfektioner som påverkar det centrala nervsystemet orsaka neurologiska avvikelser samt förändringar i beteende. Därför kan vi tydligt säga att virus kan ändra djurs beteende.

När forskare har fått en bättre förståelse för hur effekterna av kroniska eller ihållande virala infektioner i det centrala nervsystemet på verkar mekanismer, kan vi förstå bättre hur dessa beteendeförändringar sker på molekylär nivå.

Detta kanske intresserar dig
6 virus som drabbar krokodiler och andra djur
My Animals
Läs det My Animals
6 virus som drabbar krokodiler och andra djur

Visste du att det finns vissa virus som bara drabbar krokodiler? I den här artikeln berättar vi om de 6 vanligaste virusen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Glass, G.E., Klein, S.L. and Zink, M.C. (2004) Seoul virus infection increases aggressive behaviour in male Norway rats. Animal Behaviour, 67 (3), pp 421-429.
 • Gaburro, J., Klein, M. et al. (2018) Dengue virus infection changes Aedes aegypti oviposition olfactory preferences. Sci Rep, 8: 13179.
 • Aronsson, F., Beraki, S., Karlsson, H. et al. (2005) Influenza A virus infection causes alterations in expression of synaptic regulatory genes combined with changes in cognitive and emotional behaviors in mice. Mol Psychiatry 10,: 299-308.
 • Tomonaga, K. (2004) Virus-induced neurobehavioral disorders: mechanisms and implications. TRENDS in Molecular Medicine: 10,2. 1471-4914.
 • Hueffer, K., Khatri, S., Rideout, S. et al. (2017) Rabies virus modifies host behaviour through a snake-toxin like region of its glycoprotein that inhibits neurotransmitter receptors in the CNS. Sci Rep: 7; 1: 12818
 • Candice. A., Diane, E. and Gregory, P. (2011) Infection with a plant virus modifies vector feeding behavior. PNAS, 108; 23: 9350-9355.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.