Intravenös behandling av husdjur och möjliga komplikationer

Extern manipulation av ett djurs blodkärl för att administrera läkemedel kan leda till många komplikationer. Idag berättar vi mer om intravenös behandling av husdjur.
Intravenös behandling av husdjur och möjliga komplikationer
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Intravenös behandling av husdjur går ut på att sätta in ett rör – en kateter – i ett blodkärl. Genom denna anordning kan man administrera bland annat läkemedel i flytande form och andra typer av vätska. Detta innebär att läkemedlet når blodet direkt och verkar snabbare än via andra vägar. Intravenös behandling av husdjur är en grundläggande praxis inom veterinärmedicin.

Att placera och upprätthålla intravaskulär åtkomst kräver vissa kunskaper och färdigheter från utövarens sida. Denna aktivitet kan vara avgörande för leverans av kritisk vård i en akut situation eller för administrering av anestesi innan en operation. Därför är det viktigt att hålla dig informerad och uppdaterad om funktionerna och de möjliga komplikationerna.

Intravenös behandling av husdjur: Tillgång

För att välja det optimala intravenösa tillvägagångssättet för varje patient finns det flera faktorer att tänka på. Bland dem hittar vi följande:

  • Först måste den professionella välja ut venen. Detta beror på att valet av en ven över en annan beror på arten, djurets storlek och dess beteende – bland annat.
  • För det andra valet av kateter.
  • Och för det tredje, enkel insättning och korrekt underhåll.

Det är också viktigt att ta hänsyn till djurets temperament när du väljer denna typ av behandling. Aggressiva husdjur kan vara svåra att hantera. Professionella måste också överväga förekomsten av olika störningar och medicinska tillstånd hos djuret, som koagulationsproblem eller regional ischemi.

intravenös behandling av husdjur

Insättning av katetern

Nu kommer vi att beskriva de olika alternativen för att placera en intravenös kateter hos husdjur.

Tillgänglighet av perifera vener

Perifera vener är de som ligger “långt” från hålvenerna (venae cavae). De är det vanliga valet för administrering av nästan alla vätskor och mediciner. I själva verket bör det vara den valda platsen för akut intravenös insättning hos patienter – så länge det inte finns någon anledning som talar mot detta.

Valet av perifera vener hos husdjur gör man enligt följande:

  • Hos hundar är Vena cephalica – i frambenen – och Vena saphena magna eller Vena femoralis – båda i bakbenen – de vanligaste. När det gäller raser med stora öron kan läkare också välja Vena auricularis.
  • Hos katter är Vena cephalica eller Vena femoralis de populäraste valen.
  • För exotiska husdjur är valet vanligtvis mer komplext. Hos kaniner är det till exempel möjligt att använda Vena auricularis såväl som Vena saphena magna och Vena cephalica, något som också brukar fungera bra för illrar. Emellertid är perifer åtkomst ofta komplicerad hos fåglar på grund av deras storlek.

Centrala vener

Halshalsvenen är den vanligaste platsen för central kateterplacering. Den är lättillgänglig för de flesta patienter. Ibland är det dock inte möjligt att nå Vena jugularis av säkerhetsskäl.

I sådana fall, om central intravenös tillgång är viktig, är det möjligt att använda en central kateter, men med perifer insättning. Med andra ord, den person som sätter in en lång kateter genom en perifer ven av den typ som vi nämnde i föregående avsnitt för att nå hålvenen.

Intravenös behandling hos husdjur: Komplikationer

Liksom all annan medicinsk behandling kan kateterplacering och underhåll orsaka mer eller mindre allvarliga komplikationer. Detta kommer att vara skadligt för djurets hälsa eller för effektiviteten av den administrerade behandlingen. I följande avsnitt visar vi de vanligaste olyckorna.

Förskjutning av katetern med efterföljande förlust av medicinsk vätska

Även om instruktionerna följs noggrant när man placerar en kateter och sedan fäster den, finns det en risk att den kan komma ur position. Djuret rör sig för mycket eller att slangen irriterar det så pass mycket att det aktivt försöker klia eller ta bort den.

Risken för förskjutning är vanligtvis större vid användning av perifera katetrar eftersom det är lättare för djuret att komma åt dessa.

Att hålla ditt husdjur under noga uppsikt på kliniken och skydda katetern är de bästa strategierna för att begränsa denna typ av komplikation. Det enda som verkligen fungerar är dock att hålla djuret under övervakning.

Vaskulär inflammation och trombos

Varje husdjur som har ett dropp riskerar flebit – vaskulär inflammation – eller tromboflebit – inflammation på grund av närvaron av blodpropp. Detta beror på den inneboende endotelskada och inflammation som uppstår med närvaron av en främmande kropp – själva katetern – i venen.

När inflammationens ursprung är en infektion kan problemet bli mycket allvarligt. I så fall kommer själva vätsketillförseln att fungera som ett sätt att överföra bakterierna genom blodet till resten av kroppen.

Av denna anledning måste katetrarna kontrolleras regelbundet. Om man ser rodnad, svullnad, smärta och/eller hårdhet bör man överväga omedelbar borttagning av katetern. Komplikationer kan utveckla sig snabbt, och vad som börjar som flebit kan leda till endokardit.

Trombos och tromboembolism, två vanliga komplikationer av intravenös behandling av husdjur

Blodproppar kan bildas inuti katetern, särskilt när vätsketillförsel inte är konstant. Detta hindrar flödet och frigör samtidigt blodproppar. Hos djur som har större benägenhet att utveckla blodproppar är det bäst att ta hänsyn till denna faktor.

intravenös behandling av husdjur

Som du kanske har märkt finns det flera riktlinjer och komplikationer du måste tänka på när du använder intravenös behandling på husdjur. Även om det finns en inneboende risk är det ibland det enda möjliga alternativet för effektiv behandling på veterinärkliniken.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
De vanligaste nödsituationerna som kräver veterinärvård
My Animals
Läs det My Animals
De vanligaste nödsituationerna som kräver veterinärvård

Våra husdjur kan bli sjuka eller skadade. Vi tar här upp några av de vanligaste nödsituationerna som man ser på en veterinärklinik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.