Kan influensavirus påverka djur också?

Influensa är en vanlig sjukdom som vi alla känner till, och som drabbar människor varje år. Men visste du att viruset också kan påverka djur? I dagens artikel kommer vi att prata om flera exempel.
Kan influensavirus påverka djur också?

Senaste uppdateringen: 11 september, 2020

Det är ingen tvekan om att influensan fortsätter att hålla sin första plats som ett av de mest kända virusen. Men är det bara människor som kan bli sjuka i influensa? Eller kan influensavirus också påverka djur?

Har du någonsin ställt dig själv den här frågan? Och om svaret är ja, talar vi då om en ”djurinfluensa”? Vad behöver vi tänka på? Oroa dig inte, vi svarar på alla dina frågor i den här artikeln.

Virus är opportunistiska agenter

Virus lever bland levande varelser som en inneboende. Detta beror på att de är smittsamma ämnen som bara kan föröka sig inuti cellerna på en annan levande organism. Så för att virus ska kunna överleva måste det finnas en kontinuerlig infektion bland andra levande varelser.

Virus ”kidnappar” celler, replikerar sin genetiska informationen inuti dem och lämnar sedan kroppen – vanligtvis med hjälp av utsöndringar – för att infektera andra organismer. Influensa är den mest kända typen av virus, och influensavirus typ B är det som nästan uteslutande drabbar människor. Även om det också kan smitta sälar!

Även om det manifesterar sig något annorlunda än hos människor, så finns det också en djurinfluensa.

Influensavirus som kan påverka djur: fågelinfluensan

Fågelinfluensan orsakas av släktet influensavirus typ A, och är relativt lik den influensa som drabbar människor. Detta virus lär utan tvekan låta bekant, eftersom en variant av denna influensa orsakade pandemin av influensavirus typ A år 2009.

Fågelinfluensan cirkulerar naturligt. Sjukdomen har upptäckts i över 100 vilda fågelarter.

  • Vattenfåglar, från måsar till svanar, är mest benägna att bli smittade.
  • Viruset förökar sig i tarmarna och luftvägarna hos dess offer. I allmänhet blir dock dessa djur inte sjuka, vilket betyder att de bara fungerar som reservoarer (eller bärare).
  • Eftersom viruset inte uppvisar symptom kan det helt enkelt fortsätta sin naturliga cykel. Detta gör det möjligt att infektera andra fåglar som kan utveckla allvarlig sjukdom.

Några av de första symptomen inkluderar krusade fjädrar samt en reducering av äggläggning. I svårare fall kan influensan orsaka diarré, andnöd och till och med djurets död. Med en mer oroande ton måste vi här påpeka att det inte finns någon behandling för denna influensa hos fåglar. Det finns en behandling för människor, men det enda alternativet för fåglar som lider av denna infektion är dödshjälp.

Hönor ute på grönbete.

Kattinfluensa

Kattinfluensa är en term som används för att beskriva typiska symptom hos katter. Dessa inkluderar symptom som andningssvårigheter, en täppt nos osv. De kan uppstå som ett resultat av två typer av virus eller bakterier. Men i striktare mening finns det ingen specifik typ av influensavirus som drabbar katter. Samtidigt är katter inte undantag när det gäller vanlig influensa:

  • Katter kan smittas av influensavirus, särskilt av fågelinfluensan. Överföringen av detta virus bland katter sker genom kontakt eller utsöndring, precis som hos människor.
  • Det finns inga bevis som tyder på att katter kan sprida detta virus till människor. Det är dock ganska vanligt att husdjursägare överför influensa B-infektionen till sina katter.
  • Eftersom katter inte är en specifik värd för viruset, tenderar influensa att resultera i milda infektioner.

Influensavirus som kan påverka vilda djur

Släktet influensavirus typ A kan påverka fladdermöss. Flera studier har förutspått att dessa virus måste genomgå massiva förändringar för att utgöra en fara för människor.

Grisar kan bli sjuka av virus som tillhör släktet influensavirus typ C, som är den berömda svininfluensan. Smittan hos grisar är extremt hög. Faktum är att det här viruset kan smitta 100% av djuren i ett visst område mycket snabbt. Men samtidigt är dödligheten låg, och de flesta djur återhämtar sig inom en vecka utan medicinskt ingripande. Svininfluensan drabbar vanligtvis inte människor, även om det har inträffat i isolerade fall.

Och kan du tro att vissa influensavirus faktiskt också kan påverka valar? Experter tror att dessa virus sprider sig bland dessa gigantiska vattenlevande däggdjur genom avföring eller direktkontakt med vattenfåglar.

Två valar simmar i havet.

Anpassningsförmåga är virusens bästa vapen

Nyckeln till framgång hos influensavirus som påverkar djur är deras stora förmåga att anpassa sig. Ett virus genomgår mutationer över tid, förvirrar immunförsvaret och gör det svårare och svårare för kroppen att bekämpa det. Har du någonsin frågat dig själv varför man måste vaccinera sig mot influensa varje år? Anledningen är virusets anpassningsförmåga.

Den höga hastighet med vilken virus förändras och anpassar sig tillåter influensavirus att spridas bland värdar av olika arter, vilket orsakar sjukdomar som går nästan obemärkt förbi, liksom allvarliga luftvägsinfektioner. En sak är klar: virus påverkar inte bara människor – virus påverkar också djur.

Detta kanske intresserar dig
Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus?
My AnimalsLäs det My Animals
Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus?

Är det säkert att pussa sin hund med tanke på coronavirus? Läs mer i den här artikeln för att ta del av senaste fakta om detta.