Synliga medfödda defekter hos tama däggdjur

Medfödda defekter är relativt vanliga i djurriket, särskilt hos tamdjur som utsätts för en rad predisponerande faktorer.
Synliga medfödda defekter hos tama däggdjur
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 17 november, 2022

Medfödda defekter är strukturella eller funktionella avvikelser som uppstår vid födseln. De orsakas av mycket varierande faktorer, vilket vi skriver om i den här artikeln.

Medfödda defekter

Ärftliga defekter beror på kromosomavvikelser av muterade gener. Dessa genetiska defekter klassificeras som letala, subletala eller subvitala (förenliga med livet). Även om de endast förekommer en eller två gånger per 500 födslar så drabbar en betydande mängd medfödda defekter boskap. De ekonomiska förlusterna är visserligen inte alltför stora, men de innebär ökade ekonomiska förluster på platser som ägnar sig åt avel av rasdjur.

Medfödda defekter är aftast synliga för blotta ögat, och många av dem leder till missfall.

Om flera födslar på samma gård har en medfödd defekt är det nödvändigt med en epidemiologisk utredning. Denna undersökning bör omfatta moderns historia, hennes näringsintag, sjukdomar som hon har drabbats av, användning av mediciner under dräktigheten, och eventuella förhållanden till nya nötkreatur och personal.

Några exempel på vanliga fosterskador hos husdjur

Läpp- och gomspalt

Dessa beror på att dessa strukturer inte har smält samman under fosterutvecklingen. Förutom att vara synligt visar djuret vanligtvis nasal regurgitation eftersom mun- och näshålorna är sammankopplade. Som en följd av detta kan de få lunginflammationer och inandning av mjölk.

Medfödda defekter
Källa: Blowey R, Weaver A. Color atlas of diseases and disorders of cattle. Edinburgh: Mosby; 2012.

Spina bifida

Detta är en avsaknad av ryggradens dorsala del, vilket gör att ryggmärgen blir exponerad.

Meningocele eller spina bifida occulta

Detta är ett tillstånd där ryggradens ben inte sluter sig, men ryggmärgen och hjärnhinnorna förblir på sin plats och huden täcker vanligen defekten och bildar en säck.

Mucocele

Detta är ett utflöde av saliv i underhuden från en spottkörtelskanal som har brustit.

Medfödda defekter.
Källa: Blowey R, Weaver A. Color atlas of diseases and disorders of cattle. Edinburgh: Mosby; 2012.

Achondroplasi eller dvärgväxt

Detta inträffar på grund av ett fel i brosktillväxten. Hos kalvar kallas det för bulldogsutseende, eftersom de får ett kort, överdrivet brett huvud, korta ben och en fyllig buk.

Anasarca

Detta är känt som ödem, generaliserad vätskeansamling i hela kroppen.

Hydrocephalus

Skallen ökar i storlek på grund av ett överdrivet tryck som orsakas av en onormal volym av cerebrospinalvätska. Förutom att det är ett medfött problem kan det uppstå hos vuxna personer efter en infektion eller kontusion.

Kotpelarfusion och kyfos

Normalt påverkas nästan alla hals-, bröst- och ländkotor. Utseendet blir en förkortad nacke och en överdriven krökning av ryggraden.

Syndaktyli

Detta är en sammansmältning av tårna eller klövarna. Det är relativt vanligt hos mjölkkalvar.

Epitheliogenesis imperfecta

En medfödd avsaknad av det yttre hudlagret, vilket gör att de nedre vävnaderna är utsatta. De förvärras vanligen av blödningar och infektioner i dessa vävnader, vilket kan orsaka septikemi och död.

Hypotrichos

Långsam hårväxt från födseln. Det ser tunnare och svagare ut, och det kan även finnas områden med kala fläckar. Det är också känt som “kalufssyndromet”.

Parakeratosis

Detta är en onormal förtjockning av huden som blir fjällande, irriterad och med sprickor. Vävnaden omedelbart under ser inflammerad ut.

Som du har kunnat läsa i den här artikeln finns det många medfödda defekter som kan drabba djur och vars orsaksfaktorer kan vara genetiska, miljömässiga, toxiska, smittsamma osv.

Detta kanske intresserar dig

Avvänjning och en kalvs immunsystem
My Animals
Läs det My Animals
Avvänjning och en kalvs immunsystem

Bröstmjölk är viktigt för däggdjur under deras första levnadsmånader, och avvänjning kan ha en effekt på en kalvs immunförsvar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.