Legaliteten med transgena djur och kloning

Även om den har hjälpt forskningen och medicinen att göra stora framsteg på senare år, finns det fortfarande många debatter angående legaliteten hos och gränserna för genetisk modifikation.
Legaliteten med transgena djur och kloning

Senaste uppdateringen: 26 september, 2019

Alla djur som skapas genom transgenes, eller kloning som det kallas i folkmun, kallas för transgena djur. Med andra ord är de genetiskt modifierade djur.

Vad är transgenes?

Du har kanske inte hört ordet tidigare, för vi refererar mestadels till konceptet som kloning. De grundläggande processerna involverar överföring av genetisk information från en organism till en annan.

Men forskare överför generellt sett inte hela den genetiska koden. Innan överföringen genomförs så måste de välja ut, ta bort och isolera vissa gener.

Så när vi talar om transgena djur så talar vi om att överföra ett djurs DNA till ett annat. Det finns flera potentiella anledningar till detta, inklusive fortplantning.

Kan man klona vilket djur som helst?

Teoretiskt sett kan vi använda det genetiska materialet (DNA eller RNA) från alla djur för att utföra transgenes. Det innebär att det är teoretiskt möjligt att klona djur av alla arter, inklusive människor.

Det finns flera arter som redan har genomgått genetisk modifikation i labb. Det rör sig främst om insekter, parasiter, fiskar, fåglar och reptiler, men även däggdjur som det berömda fåret Dolly.

Dolly är det mest berömda transgena djuret när hon klonades 1996.

Ett klonat får

Den övervägande majoriteten av alla transgena procedurer har dock utförts med råttor. Denna “preferens” är mestadels tack vare det faktum att råttor är små och lätta att hantera.

De är dessutom billiga att ta hand om och anpassar sig väl till ett liv i fångenskap.

Det faktum att råttor har liknande genetisk struktur som människor är också en av de stora anledningarna till att man valt dem för kloning.

Legaliteten hos transgena djur: den mänskliga frågan

Kloningen av fåret Dolly och de negativa konsekvenser som kom med det fick många länder att omvärdera sina lagar om gränserna för genetisk modifikation.

Det var detta och möjligheten om genetiskt modifierade människor som blev kärnan för debatten.

1997, ett år efter Dollys kloning, publicerade UNESCO den Universella deklarationen av det mänskliga genomet och mänskliga rättigheter.

I den uttryckte man tydligt sitt ogillande av transgenes för mänsklig fortplantning.

Ett år efter det godkände det Europeiska rådet de första internationella riktlinjerna som förbjöd kloning av människor. 19 andra länder antog reglerna samma dag.

Än idag är mänsklig kloning förbjuden i de flesta länder i EU och resten av världen.

Transgenes och djurens välfärd

EU tillåter dock kloning av djur, men det finns flera specifika gränser och regler från Europaparlamentet och i individuella länder.

Identiska bulldoggs

I Spanien finns det till exempel fyra lagstiftningar angående djurkloning. Alla har de att göra med gränserna för den genetiska modifikationen av djur:

  • De förbjuder användning av djur i procedurer och forskning som kan åsamka mental eller fysisk smärta.
  • De säger att djur som används för experimentering, kommersiell forskning och transport måste få korrekt behandling och grundläggande vård, även när det kommer till slakt.
  • En prioritet är skyddet av och välfärden hos djur som används för experimentering, undervisning och vetenskaplig forskning.
  • Alla som jobbar med djur på detta sätt måste bevisa att de har färdigheterna och certifieringarna som krävs.

Transgena djur för mänsklig konsumtion

En av de större juridiska kontroverserna just nu är fråga om huruvida vi borde använda transgena djur för deras kött och andra produkter.

Under 2015 godkände Europaparlamentet en lag som förbjöd kloning av bondgårdsdjur.

En del av oron var över den potentiellt oetiska naturen i att modifiera generna hos dessa arter.

Om vi ska vara ärliga så var dock den egentliga anledningen till att den godkändes så snabbt oron över de negativa konsekvenser som produkter från transgena djur kan ha på den mänskliga hälsan.

Samtidigt har USA godkänt försäljningen av produkter som deriverar från genetiskt modifierad lax. Detta gör dem till de första transgena djurens om skapats för mänsklig konsumtion.

2015 meddelade även Kina att man framgångsrikt modifierat kor till att bli mer resistenta mot tuberkulos

Sedan den har man sett Europas syn på kloning som “konservativ”. Många verkar dock hålla med om att kloning i viss mån ska vara förbjudet. Vad tycker du?

Detta kanske intresserar dig
Lagstiftning straffar djurplågeri i Quito, Ecuador
My AnimalsLäs det My Animals
Lagstiftning straffar djurplågeri i Quito, Ecuador

Djurplågeri är en tragisk verklighet över hela världen. Och vi kan nog säkert säga att det har skett ända sedan människor levt på denna planet. På ...