Hur påverkar musik olika djur? 4 olika studier

I djurens öron kan den musik vi lyssnar på upplevas som stressande. Vissa forskare har dock lyckats "animalisera" musik och gör anpassade versioner för olika arter för att besvara frågan: Hur påverkar musik olika djur?
Hur påverkar musik olika djur? 4 olika studier
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Människor har alltid varit nyfikna på om musik har någon effekt på djur. Även om det är lätt att experimentera med våra egna husdjur, är det bara vetenskapen som har lyckats avslöja hur olika djur reagerar på denna stimulans. I dagens artikel ska vi titta på deras forskning som svarar på frågan: Hur påverkar musik olika djur?

Det finns flera studier som använder olika forskningsstrategier med olika djurarter. Forskare fann dock många svar på sin fråga. Fortsätt läsa för att lära dig om intressanta exempel och reflektioner kring ämnet.

An der schönen blauen Donau, nummer ett om hunden själv får välja

En studie på 161 hundar, som bodde i ett härbärge, utvärderade effekterna av olika melodier och genrer på hundarnas beteende. De upptäckte att klassisk musik – särskilt An der schönen blauen Donau av Strauss – har kapacitet att minska stress hos hundar.

Musik kan påverka djur genom att reducera stress.

Hur musik påverkar djur: Muu-sik för kornas öron

Precis som hundar, har kor också en preferens för klassisk musik. Forskare har rapporterat betydligt kortare mjölkningstider när kor lyssnar på de stora klassikerna. Pastoralsymfonin, också kallad symfoni nr. 6 i F-dur, av Beethoven och Bridge Over Troubled Waters var två av de största favoriterna i mjölkningsboden.

Dessa melodier producerade en blygsam ökning av 3% i mjölkproduktionen. När forskare lät korna lyssna på bullriga låter som Tigerfeet av Mud och Size of the Cow av The Wonder Stuff, såg man ingen sådan ökning i mjölkproduktionen.

En avslappnad kalv blir klappad på huvudet.

För vaktlar handlar det om variation

För några år sedan började en forskargrupp att försöka ge ett svar på frågan: Hur påverkar musik japanska vaktlar? Mer specifikt studerade de påverkan av musik på produktion, äggkvalitet, beteende och uppväxt av avkommor. De publicerade sina resultat år 2016.

Deras studie involverade 165 vaktelungar, uppdelade i fem grupper. Forskarna lät fåglarna lyssna på kontinuerlig musik i 12 timmar om dagen, under fyra månader. En av fågelgrupperna – kontrollgruppen – lyssnade inte på någon musik alls. De återstående fyra grupperna fick lyssna på en kombination av olika genrer: klassisk, hårdrock och reggae.

Deras analys avslöjade att de vaktlar som fick lyssna på en blandning av stilar, inkluderande klassisk musik, hade en tyngre kroppsvikt jämfört med de andra grupperna. Dessutom var kvaliteten på ägg bättre i de grupper som lyssnade på både blandad och klassisk musik.

Mozart anpassad för gnagare

Råtta lyssnar på musik via hörlurar.

En ny studie hade som mål att beskriva effekterna av musik på minne och inlärning hos råttor. Den här studien inkluderade fyra grupper med råttor, som fick lyssna på musik i 10 minuter om dagen, varje dag, under 10 veckors tid.

Råttorna fick musikalisk stimuli vid olika tidpunkter, beroende på vilken grupp de tillhörde. En grupp lyssnade på Mozart före minnestestet och en grupp lyssnade på musiken under testet. Den tredje gruppen lyssnade på musik både före och under testet, medan den sista gruppen inte lyssnade på någon musik alls.

Forskare testade rumsinlärning och minneskapacitet hos dessa djur med hjälp av en radiell labyrint med 8 armar.

I slutändan rapporterade författarna att råttorna som blivit exponerade för musik före och efter minnestestet visade betydande förbättringar i att lära sig uppgifter.

Musik kan påverka djur i form av en tillfällig förbättring

Det är intressant att påpeka att effekten av musik verkar vara tillfällig. När man genomgick samma test 4 timmar efter behandlingen hade den observerade förbättringen i den vinnande gruppen försvunnit.

Det är tydligt att musiken som modifierats efter gnagarnas hörsel förbättrade deras prestanda. Om råttorna lyssnade på den här musiken före och under testet, var de bättre på att lära sig och memorera labyrinten.

Dessa resultat är lovande eftersom de möjliggör utveckling av en råttmodell för att studera störningar i mänskligt minne.

Musik kan vara en positiv stimulans

Sammanfattningsvis avslöjar denna uppsättning studier att musik kan vara en universal kraft för uttryck och omvårdnad. Musik har förmågan att ta fram känslor hos både människor och djur. Nu återstår att se vad efterkommande studier kan avslöja om hur musik påverkar djur. Speciellt när det handlar om musik anpassad till deras hörsel.

Detta kanske intresserar dig
Maple, den musikaliska hunden som har berört många
My Animals
Läs det My Animals
Maple, den musikaliska hunden som har berört många

Det finns många speciella hundar där ute. En av dem är den musikaliska hunden, Maple. Lär dig mer om hennes berättelse i den här artikeln!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kogan, L. R., Schoenfeld-Tacher, R., & Simon, A. A. (2012). Behavioral effects of auditory stimulation on kenneled dogs. Journal of veterinary behavior, 7(5), 268-275.
  • Cabaral, N. C., Untalan, H., & Rieta, P. G. (2017). Type of Music on the Growth and Laying Performance, Behavior and Marketability of Quails. Open Science Journal, 2(4). https://pdfs.semanticscholar.org/f0bc/341505cfcae0f6e1ff6d32e1f4fdcc5c5923.pdf
  • Korsós, G., Horváth, K., Lukács, A., Vezér, T., Glávits, R., Fodor, K., & Fekete, S. G. (2018). Effects of accelerated human music on learning and memory performance of rats. Applied animal behaviour science, 202, 94-99.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.