Vad är genetiskt urval bland husdjur?

Medan hundar erbjuder oss sin osjälviska kärlek och sitt sällskap, föder vi upp kycklingar och kor för mat. Funktionen hos varje husdjur är resultatet av genetiskt urval.
Vad är genetiskt urval bland husdjur?
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av Biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns hundraser som vi tillskriver vissa karaktärsdrag och speciella egenskaper som gör dessa djur unika och lätta att känna igen. Ett par exempel är vinthundens hastighet och pudelns intelligens. Detsamma händer med andra djur som till exempel lantdjur som är avsedda för att täcka ett specifikt behov, till exempel produktionen av mjölk, kött eller ägg. Allt detta beror på en process som man kallar genetiskt urval. Läs vidare för att ta reda på vad denna term betyder samt upptäcka hur genetiskt urval sker bland våra husdjur.

På jakt efter de bästa egenskaperna

Genetiskt urval förekommer inte bara hos hundar, utan även hos andra husdjur som till exempel fisk, häst och till och med gecko. Det är en process som belyser att det finns vissa djur som kan reproducera sig oftare, tack vare till exempel deras utseende eller beteende.

Vi måste ta hänsyn till att beteenden, som många andra egenskaper, är en kombination av både gener och miljön. Samtidigt är domesticering en form av genetisk manipulation som människor har använt i flera år, både bland växter och djur. Vi manipulerar gener för att forma grödor som kan motstå väder, och för att föda upp boskap som kan möta specifika behov.

Därför kan vi säga att domesticering är urvalet av beteendemässiga egenskaper som förbättrar specifika färdigheter hos det djuret. Inom till exempel kycklinguppfödning kommer uppfödarna att söka de djur som kan ge ägg, kött och avkommor. Därför kommer de att göra ett urval och behålla exemplaren som har just dessa egenskaper. Det är så här vi producerar raser.

Hönor är ute i ett fält.

Detta visar oss alltså hur människan har format djur efter sina behov sedan den dagen då hon började tämja djur. Man kan också använda sig av genetiskt urval för att förbättra både hälsan och beteenden hos djur. Genom denna process kan man alltså eliminera oönskade beteenden, som till exempel aggression hos grisar. Genetiskt urval kan alltså vara en viktig del i att reducera problem med djurens välbefinnande.

Genetiskt urval hos olika husdjur

Det handlar inte bara om kycklingar och möss. Genetiskt urval är faktiskt en mekanism för antropisk modifiering som har orsakat förändringar hos många djurarter. Vi beskriver några av dem nedan.

Hundar

Hunden var den första arten som människan domesticerade, vilket gör att den idag är väldigt annorlunda i jämförelse med sin vilda förfader. Hundraser uppvisar mycket varierande morfologiska skillnader. Det är därför det finns ett så brett spektrum av genetisk mångfald bland dem, jämfört med andra djur.

Genom de århundraden som har gått så har människor valt djur med vissa egenskaper för att göra hunden till vad den är idag, en trogen och sällskaplig följeslagare.

Hästar

När det gäller hästar har människor använt och avlat flera olika arter specifikt för tävlingsidrott. I en studie publicerad av den akademiska tidskriften PLoS ONE valde forskare fyra varmblodiga hästar. De visade att de dominanta generna är de som involverar muskelutveckling, tillväxt och fertilitet.

Mjölkkor

Inom mjölkproduktion är urval ett verktyg som människor använder för att förbättra mjölkproduktionen, vilket har gjort att produktionen ökat upp till tre gånger. Vi bör dock inte bara fokusera denna process på konsumtion. Genetiskt urval tjänar också till att ge dessa djur ett mer hälsosamt liv fritt från patologier.

Fiskar

År 2016 visade Paulino Martinez, professor i genetik, fördelarna som genetiskt urval erbjuder inom vattenbruk. I samband med fiskodling leder tillämpningen av genetiskt urval till färre sjukdomsutvecklingar. Inom musslodling leder genetiskt urval till att musslorna har färre giftiga ämnen i sig.

Ett annat sätt att gynna denna sektor är genom att kontrollera fiskens kön:

”När vi talar om kontroll av kön är det viktigt att notera att det man är mer intresserad av att föda upp honor inom arter som piggvar och havsabborre. Det beror på att de växer mer än hanar . Men inom tilapiauppfödning så föredrar man hanar ”.

Genetiskt urval bland husdjur: Geckoödlor

Leopardgeckon är den mest populära reptilen att hålla som husdjur. Den är populär tack vare att den är lätt att ta hand om och klarar sig bra i fångenskap. Mångfalden av färger och former hos dessa djur beror på antalet korsningar som arten har genomgått och hur uppfödare har använt sig av genetiskt urval inom aveln.

En gecko med ungar.

Är du för eller emot genetiskt urval bland husdjur?

Trots fördelarna med detta genetiska verktyg är det bara ett annat sätt för människor att manipulera djur till att möta deras behov. Detta urval förekommer inte bara bland djur utan också bland grödor, där vi kombinerar de mest önskade egenskaperna som till exempel smak eller färg, i en enda sort.

Det är därför vi vill fråga våra läsare om ni håller med om denna idé? När allt kommer omkring är det vi som drar nytta av denna situation.

Detta kanske intresserar dig
Naturligt urval och anpassning i djurvärlden
My Animals
Läs det My Animals
Naturligt urval och anpassning i djurvärlden

Har du någonsin undrat varför vissa djur har utvecklats på ett visst sätt? Vi berättar allt om naturligt urval och anpassning i djurvärlden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.