Symbios i djurriket

Symbios är ett biologiskt förhållande mellan två arter. Ta en närmare titt på symbios i djurriket i följande artikel.
Symbios i djurriket
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 07 april, 2023

Symbios är en term som kommer från grekiskan och bokstavligen betyder ”att leva tillsammans”. I naturen gör dessa levnadssätt det möjligt för levande varelser att etablera interaktiva biologiska relationer. Nedan analyserar vi symbios i djurriket och dess betydelse för många arters överlevnad.

Definitionen av symbios

Vi hör ibland att vissa människor uppvisar ett samspel som är så starkt och naturligt att vi kallar det för ett ”symbiotiskt” förhållande. På så sätt kan populärkulturen hjälpa oss att på ett enkelt sätt förstå vad symbios i djurriket innebär.

Vi måste komma ihåg att i verkligheten är inte alla symbiotiska relationer positiva för alla inblandade arter. I många fall kan förhållandet till och med vara skadligt för vissa arter.

Symbios i djurriket omfattar en uppsättning interaktiva biologiska förhållanden som ger fördelar för vissa av de inblandade arterna. Sådana interaktioner måste äga rum mellan levande ting, alltså även mellan rörliga varelser och växter, samt bestå över tid för att räknas som en symbios.

En clownfisk och ett nässeldjur.

Det finns flera typer av symbioser, men generellt faller de in i två stora kategorier:

  • Endosymbios. Dessa relationer uppstår när en av deltagarna lever i den andra deltagarens organism. Normalt bor de inuti cellerna i deras matsmältningssystem.
  • Ektosymbios. De inblandade lever tillsammans, men den ena bor inte inuti den andra. I allmänhet lever en av arterna ovanför eller under sin värdkropp.

Typer av symbios i djurriket

Graden av integration som utvecklas mellan symbionter genererar olika typer av symbioser. Många djur lever tillsammans för att dra nytta av sin respektive närvaro genom att upprätta ett enkelt förhållande.

Vissa arter lyckas dock utföra genetiska överföringar och genererar på så sätt nya individer, vilket sker i ett intensivt samspel. Nedan sammanfattar vi de viktigaste egenskaperna hos de tre huvudtyperna av symbios i djurriket:

  • Mutualism

Mutualism är den mest fördelaktiga formen av symbios som två djur kan etablera med varandra. Dessa interaktioner inspirerar den populära användningen av uttrycket “symbiotisk relation”, som förutsätter en ”vinn-vinn-interaktion”.

Havsanemon och clownfisk.

Mutualism kan etableras som ett direkt utbyte av resurser eller tjänster eller som en interaktion mellan naturresurser och tjänster. De två arterna drar alltid nytta av mutualism och förbättrar sitt biologiska välbefinnande genom ett sådant förhållande.

  • Kommensalism

Inom kommensalism skapar biologisk interaktion fördelar för en av de inblandade arterna. Det andra djuret lider dock ingen skada av den nytta som det ger direkt eller indirekt. Vi kan definiera detta som ett ”positivt-neutralt” förhållande.

  • Parasitism

Parasitism förutsätter ett ojämlikt förhållande, där en art gynnas till den andra artens nackdel. Med andra ord är det ett ”positivt-negativt” samspel. I allmänhet utgör parasitära symbioser en risk för värddjurets hälsa.

En valp med loppor.

Exempel på symbioser i djurriket

För att förbättra din förståelse för de olika typerna av symbioser i djurriket ska vi titta på några verkliga exempel på mutualism, parasitism och kommensalism.

Symbiotiska relationer av mutualism

Däggdjur som idisslar har flera olika mikroorganismer i sina maghålor. Den naturliga verkan av dessa mikroorganismer gör det möjligt för växtätande djur att smälta cellulosan som finns i gräs och löv.

Samtidigt som matsmältningen sker garanteras näringen för dessa små levande varelser. Detta symbiotiska förhållande är därför ett ömsesidigt förhållande och inte ett parasitiskt förhållande.

Något mycket liknande sker i människans tarmflora, som är full av nyttiga bakterier. Dessa små varelser gynnar matsmältningen och skyddar tarmens integritet.

Samtidigt får de en säker tillflyktsort där de molekyler som behövs för god näring finns i överflöd. Som du kan se är detta ännu ett exempel på endosymbiotisk mutualism.

Symbios i djurriket: Exempel på parasitism

Ett vanligt exempel på detta symbiotiska förhållande är när vissa parasiter påverkar husdjur, vilda djur i deras ekosystem och människor.

När vi talar om endoparasiter, till exempel vissa bandmaskar, talar vi om en parasitär endosymbios. När det däremot gäller fästingar eller loppor har vi att göra med ett exempel på en parasitär ektosymbios.

Kommensalism i djurriket

Det mest klassiska exemplet på kommensalism inträffar när gamar livnär sig på byten som dödats av andra rovdjur. Eftersom dessa fåglar inte jagar så måste de äta as för att överleva. Även om det bara gynnar en art, skadar eller stör detta kommensala förhållande inte de andra djurens välbefinnande, den tiden är för dem sedan ett tag förbi.

Detta kanske intresserar dig

Vattenbufflar som tamboskap: En ny symbios
My Animals
Läs det My Animals
Vattenbufflar som tamboskap: En ny symbios

Att diversifiera djuruppfödning förbättrar livskvaliteten på landsbygden. Läs om den nya symbiosen med vattenbufflar som tamboskap.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.