Har dyr emosjoner?

Følelser og emosjoner er uatskillelige psykologiske karakteristikker hos mennesker, men har dyr også disse kognitive kapasitetene? Etologiske studier gir oss svar.
Har dyr emosjoner?

Siste oppdatering: 15 november, 2020

Enhver kjæledyreier vil gjerne erklære at dyr har emosjoner. Hvert dyr (i det minste fugler og pattedyr) har en ulik personlighet, og dette er godkjent av vitenskapen. Men ting blir litt mer komplisert når det kommer til emosjoner og følelser i naturen. Dette er fordi disse attributtene er vanskelige å tallfeste.

Uansett hvor filosofisk emnet måtte være, blir forskere over hele verden sjelden lei av å svare på dette spørsmålet. Er du klar til å lære mer om emosjoner i dyreverdenen? Fortsett å lese, da.

Dyr – følelser og emosjoner er ikke det samme

Følelser er både en sinnstilstand og den konseptualiserte emosjonen som bestemmer den. Emosjoner er raskere, ettersom de er psykofysiologiske reaksjoner som skyldes visse stimuli når man oppfatter et relevant objekt, en person, et sted eller en hendelse. Det er imidlertid flere forskjeller mellom begge begrepene:

 • Emosjoner er raske og forbigående, mens følelser henger igjen over tid
 • Emosjoner er ubevisste endringer ettersom de ikke krever tidligere resonnement
 • Man kan ikke ha en følelse uten en foregående emosjon; for eksempel kan den samme emosjonen føre til mange forskjellige følelser

Emosjoner ser ut til å være en evolusjonær mekanisme, delvis. Dette er fordi de kan bli ganske nyttige i naturens utfordringer. Noen av dem er grunnleggende, som frykt, sinne, avsky, glede, tristhet og overraskelse, og har en klar medfødt komponent. Resten av emosjonene er komplekse og kan ha vanskeligere formål å tyde.

En ape som klemmer og kysser en annen

Har dyr følelser?

Når begge begrepene er belyst, er det mer hensiktsmessig å knytte dyrenes sinnstilstand til emosjoner, ikke til følelser. Allikevel er disse vanskelige å identifisere fordi deres uttrykk er tydelig i dyrets oppførsel og ikke emosjonen i seg selv.

Allikevel har etologiske studier forsøkt å demonstrere tilstedeværelsen av både enkle og komplekse emosjoner hos forskjellige dyr:

 • Forskere overvåket mulige kognitive-emosjonelle manifestasjoner hos et utvalg av bier når disse ble utsatt for stress
 • Noen av dem ble urolige i bikuben før forskerne introduserte en luktesekvens, både ny og kjent
 • Andre bier forble rolige i sine områder, og forskerne eksponerte dem senere for den samme lukten
 • Til slutt observerte de at de biene som var utsatt for angst, var mye mindre eventyrlystne når de nærmet seg ukjente lukter

Frykt, en primær emosjon, kan forklare dette faktum. Disse dyrene kan ha en mer emosjonell reservasjon i møte med nye stimuli etter en traumatisk opplevelse.

Emosjonene til pattedyr

Ting blir enda mer kompliserte når vi dykker ned i de aktuelle subjektenes hjernes kompleksitet. Dette er fordi forskjellige komplekse emosjoner registreres hos pattedyr. For eksempel:

 • Flere studier avslørte at primater opplever empati. For eksempel nektet makaker å skaffe seg mat ved å trekke i spaken hvis det betydde et elektrisk støt for noen andre, i flere laboratoriestudier.
 • Mange teorier foreslår at hunder oppfatter negative emosjoner akkurat som mennesker gjør. Vi vet at disse dyrene opplever psykiske patologier som kronisk depresjon og nevrose.
 • Elefanter har kognitiv hukommelse og viser empati for lidelsen til sine med-elefanter.

Som du kan se, ser utviklingen av etologi de siste tiårene ut til å indikere at mennesker ikke er de eneste som er i stand til å føle i dyreverdenen. I tillegg til grunnleggende emosjoner, viser disse fakta at begreper som empati eller komplekse emosjonelle lidelser også er tilstede hos dyr.

Dyr har emosjoner

En uløst debatt – har dyr emosjoner?

Til tross for vitenskapelig bevis, finnes det motstandere som er uenige med konseptet emosjoner i dyreverdenen. De hevder at studier og tolkninger alltid blir tilnærmet fra et partisk antropomorf perspektiv.

Mye av denne debatten ligger i selve differensieringen av komplekse begreper som emosjoner og følelser. Kan dyr føle? Vel, hvorfor skulle de ikke det? Når alt kommer til alt er emosjonelle biaser observert hos dem. Er også et pattedyrs kognitive kapasiteter sammenlignbare med menneskene? Så mange spørsmål med mange forskjellige svar som varierer i henhold til forståelsesnivået hver enkelt av oss tillegger ikke-menneskelige dyr.

Det kan interessere deg ...
Følelser av urettferdighet hos hunder
My AnimalsLes det hos My Animals
Følelser av urettferdighet hos hunder

Følelser av urettferdighet hos hunder. I lang tid trodde man at moral kun var noe som tilhørte oss mennesker. Men så viser det seg at dyr også har ... • Emotion in animals, wikipedia. Recogido a 1 de julio en https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion_in_animals
 • Paul, E. S., Harding, E. J., & Mendl, M. (2005). Measuring emotional processes in animals: the utility of a cognitive approach. Neuroscience & Biobehavioral Reviews29(3), 469-491.