Fredsskapande grisar: ett konfliktlösande djur!

Tamgrisen anses vara en av de mest intelligenta arterna i djurriket. Visste du att grisar har fredsskapande förmågor i sina samhällen?
Fredsskapande grisar: ett konfliktlösande djur!
Sebastian Ramirez Ocampo

Skriven och verifierad av Veterinär och zootekniker Sebastian Ramirez Ocampo.

Senaste uppdateringen: 15 augusti, 2023

Tamgrisen är tveklöst ett av de mest intelligenta djuren på jorden. Flera studier visar att dessa djur har en större problemlösningsförmåga än katter, hundar och till och med vissa primater. Deras känslomässiga intelligens är dessutom på en annan nivå, och faktum är att de kan känna så pass komplexa känslor som stress, rädsla och glädje. Detta leder oss in på dagens ämne, som är fredsskapande grisar – har du någonsin hört talas om dem?

Grisar uppvisar flera kognitiva egenskaper som är typiska för människor. Detta visar en ny studie som utvärderar dessa djurs beteende i konfliktsituationer. Fortsätt läsa och upptäck vad detta speciella sociala beteende handlar om.

Konflikter hos grisar

Grisar har i alla tider haft sina interna konflikter gällande olika ämnen såsom mat, territorium och reproduktion. Med en kraftfull nos och starka tänder kan denna art orsaka allvarlig skada med sitt bett. På grund av deras tunga kroppsbyggnad är sammandrabbningarna mellan dessa djur dessutom ganska våldsamma.

Dessutom har grisen, precis som sin förfader vildsvinet, ett starkt och explosivt temperament. Därför är det inte ovanligt att grisar, både i det vilda och på produktionsgårdar, ständigt är inblandade i slagsmål. Dessa händelser brukar dock inte eskalera och de inblandade parterna kommer alltid till någon form av försoning.

Pigs fighting.

Tills nyligen visste man inte exakt hur konfliktlösningsprocesser fungerade hos denna art. Tack vare en studie som utfördes på en italiensk gård i staden Turin blev det dock uppenbart att en av grisarna fungerade som medlare mellan dem som slogs. Fredsskapande grisar till undsättning!

Fredsskapande grisar

Studien i fråga, publicerad i tidskriften Animal Cognition, registrerade beteendet hos en flock grisar på en produktionsanläggning under fyra månader. Det visade sig att under ett slagsmål mellan två individer ingrep en tredje part för att agera fredsmäklare i den konfliktfyllda situationen.

Enligt författarna närmade sig denna fredsmäklande gris antingen angriparen för att försöka minska attackerna eller offret för att försöka lugna ner det. Men sedan gick fredsmäklaren vidare med att också försöka få till stånd en försoning mellan parterna för att avsluta konflikten.

Grisarnas sociala beteende efter konflikten

När slagsmålet väl var över observerade forskarna att både medlaren och förövarna av konflikten gjorde försoningsgester som att lägga nosarna ihop, lägga sig bredvid varandra eller lägga huvudet på varandra. Dessa handlingar kunde också uppstå spontant från både offret och angriparen.

Samtidigt upptäckte man en ganska märklig typ av beteende i den här studien. Grisar som inte tillhörde samma familj försonade sig oftare än grisar i samma familj. Forskarna menar att detta beror på att konflikter mellan släktingar har mindre påverkan på samvaron i flocken, och att de därför tenderar att lösas lättare.

Some pigs.

Kort sagt visar tamgrisen på en god intellektuell förmåga och ett komplext beteende i sitt samhälle. Dessa djurs känslomässiga intelligens är i viss mån likvärdig med människans. Därför bör vi ge dem den behandling de förtjänar som kännande och tänkande djur.

Detta kanske intresserar dig
11 intressanta fakta om vildsvin
My Animals
Läs det My Animals
11 intressanta fakta om vildsvin

Här följer en rad intressanta fakta om vildsvin; däggdjur som trots sitt skrämmande utseende har en uppsjö fascinerande egenskaper.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Albernaz-Gonçalves R, Olmos G, Hötzel MJ. My pigs are ok, why change? – animal welfare accounts of pig farmers. Animal. 2021;15(3):100154.
  • Cordoni G, Comin M, Collarini E, Robino C, Chierto E, Norscia I. Domestic pigs (Sus scrofa) engage in non-random post-conflict affiliation with third parties: cognitive and functional implications. Animal Cognition. 2022.
  • Wang S, Jiang H, Qiao Y. The Research Progress of Vision-Based Artificial Intelligence in Smart Pig Farming. 2022;22(17).

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.