Vilka är symptomen på leukemi hos katter?

Vilka är symptomen på leukemi hos katter?
Juan Pedro Vazquez Espeso

Skriven och verifierad av Veterinär Juan Pedro Vazquez Espeso.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Symptomen på leukemi hos katter beror på typen av virus och på hur sjukdomen manifesterar sig. Det finns dock flera vanliga tecken.

Det finns många sjukdomar som vi delar med olika djurarter. När det gäller sjukdomar finns det mer som förenar djur och människor än vad som skiljer oss åt. Idag ska vi prata om leukemi hos katter.

Denna sjukdom, som är typisk för katter, förekommer ofta hos gatukatter eller de som lever under halvvilda förhållanden. Vet du vad som orsakar denna sjukdom? Här berättar vi om tecken på och behandlingar av leukemi hos katter.

Definition av och etiologi för leukemi hos katter

Leukemi anser man vara en av de vanligaste virussjukdomarna bland katter över hela världen, särskilt de som bor på gatan och inte får någon adekvat veterinärbehandling.

Den här sjukdomen orsakas av ett RNA-virus (retrovirus), som har tre distinkta undergrupper, med varierande grad av förekomst. Följaktligen orsakar var och en av dessa olika symptom hos katten. Det har ingen preferens när det gäller ras eller kön, men det finns en större förekomst hos hankatter på grund av deras vana att vandra runt på gatorna.

Virusöverföringen sker direkt och horisontellt genom inandning eller förtäring.

Hur leukemi manifesterar sig hos katter

Som redan nämnts beror det på vilken av de virala undergrupperna som har orsakat infektionen, liksom på de specifika förhållandena hos djuret, eftersom subkliniska infektioner kan ha inflytande.

I den här meningen genomgår cirka 70% av infektionerna icke-neoplastiska kliniska processer, dvs utan utveckling av tumörer. Men cirka 30% av leukemivirusinfektionerna orsakar tumörer hos katter.

Neoplastisk typ

Undergrupp B av viruset är vanligtvis involverad i den neoplastiska typen av leukemi. Katter som blir infekterade med denna virala subtyp utvecklar en specifik typ av tumör som man kallar lymfom. Lymfom är en elakartat tumör som består av onormala lymfocyter vid olika mognadsstadier.

Denna bildning kan påverka flera delar av kroppen och dess vanligaste manifestation är mediastinalt lymfom. Symptomen på mediastinalt lymfom är vanligtvis relaterade till tumörens tryck på intilliggande strukturer. Den infekterade katten kan uppvisa följande symptom:

  • Andningssvårigheter, mer eller mindre accentuerade beroende på tumörens storlek.
  • Dysfagi, svårigheter när katten äter eller till och med dricker, orsakade av att matstrupen är sammanpressad.
  • Horners syndrom som kommer sig av kompression av de sympatiska nerverna. Detta syndrom är relaterat till ögonförändringar, som pupilsammandragningar, att ögonlocken faller ned, eller att det så kallade tredje ögonlocket faller fram.

Multicentriskt lymfom är den näst vanligaste manifestationsformen. Det påverkar de perifera lymfkörtlarna, levern och mjälten. Därför kan symptomen variera eftersom de beror på det drabbade organet. Den vanligaste är förstoring av lymfkörtlarna, vilket är särskilt tydligt i käkområdet.

Det finns en annan form som involverar lymfom i tarmvävnaden. Emellertid är dess förhållande till detta virus fortfarande kontroversiellt och ett direkt orsakssamband har inte fastställts.

Icke-neoplastisk typ

Dessa infektioner kommer sig vanligen av virusets undergrupp A. Symptomen hos de infekterade djuren kan till exempel vara:

  • Icke-regenerativ anemi: Det uppskattas att vid anemi hos katter så finns det i cirka 75% av fallen ett samband med närvaron av leukemivirus. Dessa katter visar svaghet, trötthet och andningssvårigheter, liksom en uppenbar blekhet i slemhinnorna.
  • Immunproblem: Detta virus påverkar också antalet vita blodkroppar, det vill säga cellerna som ansvarar för kroppens försvar. Därför kommer sjuka katter att ha en större benägenhet att utveckla infektioner av alla slag, från dermatit till andningssjukdomar.
  • Aborter och reproduktionsproblem: Aborter och infertilitet är mycket vanliga bland infekterade katter. Dessutom kommer kattungar födda av en sjuk hona att vara svaga, sjuka och ha en hög risk att dö som nyfödda.

Som du förstår är leukemi en mycket vanlig sjukdom hos katter. Därför är det särskilt viktigt att inkludera vaccinet mot leukemi i protokollen för kattvaccination, särskilt för utekatter. Vaccinet är en effektiv åtgärd för att förebygga leukemi hos katter.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln …

Detta kanske intresserar dig
Leukemi hos hundar – orsaker och symptom
My Animals
Läs det My Animals
Leukemi hos hundar – orsaker och symptom

Leukemi hos hundar orsakar en överdriven ökning av vita blodkroppar. Även om sjukdomen är sällsynt är det viktigt att känna till symptomen.

 


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.