Hur jagar hyenor?

Hyenor tillhör familjen Hyaenidae och är köttätare med ett aggressivt, effektivt och skrämmande jaktbeteende för att kunna hantera alla djur, stora som små.
Hur jagar hyenor?
Georgelin Espinoza Medina

Skriven och verifierad av Biolog Georgelin Espinoza Medina.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Köttätande djur använder sina bästa egenskaper för att fånga sitt byte. Några av dem är snabbhet, styrka, mörkerseende, stora käkar, god hörsel och lukt, list och uthållighet. Även om de är kända som asätare är hyenor toppkonsumenter och missar inte en chans om de ser ett lämpligt offer att förfölja. Vill du veta hur hyenor jagar? Fortsätt att läsa för att ta reda på det!

Dessa däggdjur är kända för sina läten som liknar hånfulla skratt. De har ett intressant sätt att livnära sig och överleva, eftersom miljön de lever i är mycket krävande och full av faror. Härnäst ska vi berätta mer om hyenor, bland annat hur de livnär sig och jagar. Missa inte alla dessa detaljer om dessa modiga rovdjur.

Hur ser hyenor ut?

Innan vi förklarar hur hyenor jagar ska vi beskriva dem. Först och främst bör det noteras att de är medelstora däggdjur (vanligtvis mellan 100 till 160 centimeter långa). Det främre benparet är längre än det bakre, och deras tassar har fyra tår och korta klor.

Deras päls är gråaktig eller brun, med mönster bestående av mörka fläckar eller ränder. Vissa individer har kort päls, medan andra har lång och kraftig päls.

Dessa däggdjur har stora öron och en liten nos med starka käkar med vassa tänder. Deras svans har olika storlek beroende på art. De är aktiva på natten och lever i flockar med en hierarkisk struktur, men det finns också ensamlevande individer. De lever i Afrika och Asien.

Hyenor.

Typer av hyenor

Även om de har fysiska egenskaper som gör att de kan liknas vid hunddjur, är hyenor faktiskt släkt med kattdjur. De tillhör familjen Hyaenidae, en grupp som inte är särskilt artrik eftersom den bara innehåller fyra levande arter. Dessa är följande:

  • Fläckig hyena (Crocuta crocuta)
  • Brun hyena (Hyaena brunnea)
  • Strimmig hyena (Hyaena hyaena)
  • Jordvarg ( Proteles cristata )

Vad äter hyenor?

Hyenor är köttätare och är aktiva jägare, men om det behövs drar de också nytta av ruttnande kadaver som finns i ekosystemet. Tack vare detta spelar de en mycket viktig roll i samband med miljöåtervinningen.

De byten som de äter är varierande, bland annat gnuer, antiloper, vildsvin, unga zebror, fåglar och ormar. Vissa hyenor kan komplettera kosten med frukt, särskilt under säsonger då det är ont om mat.

En typ av hyena som har en, för den här familjen, något märklig matvana är jordvargen (P. cristata). Detta är ett insektsätande djur som baserar sin kost på små ryggradslösa djur och har särskilt anpassade tänder för att kunna göra det.

Hur jagar hyenor?

Hur hyenor jagar är ganska intressant, särskilt på grund av den slughet som de uppvisar. Dessa däggdjur analyserar sina offer och använder alla sina sinnen för att lyckas. De är opportunistiska jägare som noggrant observerar flockarna med deras potentiella byten för att fatta beslut om vilken individ de ska attackera.

Hyenor har flera egenskaper som de använder sig mycket väl av under jakten: skarp syn, hörsel och lukt samt starka käkar med vassa tänder som ger dem ett kraftfullt och dödligt bett (som kan bryta ben). Förutom att vara modiga och tåliga löpare är dessa djur också mycket starka.

De aspekter som rör fångst av byten är väldokumenterade tack vare observationer som gjorts i naturliga miljöer, särskilt hos den fläckiga arten (C. crocuta). Här är några fakta om deras jaktbeteende.

Jagar hyenor ensamma eller i flock?

Även om fläckiga hyenor lever i ganska stora grupper eller klaner (upp till 80 medlemmar), bedriver de vanligtvis sin jakt i flockar med få individer (2-4). Hyenor har dock också observerats jaga ensamma när de dödar små byten (t.ex. harar).

Större jaktgrupper (på omkring 12 hyenor) har upptäckts när bytet är stort eller när det finns mödrar med ungar. Mödrar brukar försvara sina ungar våldsamt, så det krävs extra förstärkning för att göra slut på offret.

När jagar hyenor, dag eller natt?

Hyenor är kända för att vara nattliga jägare, men denna preferens har inget att göra med ett behov av att gömma sig i mörkret. Det är snarare en strategi för att klara av omgivningstemperaturen, som är mycket hög i ekosystem i öknen när solen är som varmast.

Nattetid är svalare än dagtid, vilket ger bättre jaktprestanda. Man har konstaterat att hyenor kan jaga på dagtid under de kallaste månaderna på året.

Hur väljer de ut sina byten?

Hyenor söker sig till flockar av potentiella byten (som befinner sig långt ifrån varandra), ökar farten och stannar sedan när de är nära. Detta agerande åstadkommer en förflyttning hos bytesdjuren, så att hyenorna kan observera och hitta en individ med en svaghet. Om de inte lyckas tappar de intresset för den gruppen och letar efter en annan flock.

Denna strategi ökar chansen att lyckas och ser till att den energi som investeras i jakten inte går till spillo.

Hur ser jakten ut?

När hyenor identifierar sitt byte är de ihärdiga och jagar aktivt i medvind. Jakten på bytet kan utföras under en kort eller lång period beroende på djuret självt. När bytet är större krävs en extra ansträngning och jakttiden kan förlängas.

Beteende vid fångst av bytet

När offret väl är fångat omringar hyenorna det och sliter det i bitar, med början från inälvorna (de gillar också att skilja åt benen). Vad gäller mindre byten kan de däremot svälja dem i en enda tugga. När de äter stora djur anländer fler hyenor, antingen från samma klan eller från en annan klan i närheten.

Hyenor på savannen.

Sammanfattningsvis uppvisar hyenorna intressanta strategier som har gjort det möjligt för deras jakt att vara framgångsrik. Oavsett om de jagar ensamma eller i flock, dag eller natt, använder dessa däggdjur sin intelligens för att fatta rätt beslut. De har också välutvecklade sinnen, starka käkar och snabba ben som utan tvekan gör dem till skrämmande rovdjur.

 

Detta kanske intresserar dig
Modersinstinkten hos lejoninnor
My Animals
Läs det My Animals
Modersinstinkten hos lejoninnor

Modersinstinkten hos lejoninnor är starkt. De tar hand om sina ungar tills de är ungefär 2 eller 3 år gamla. Sedan börjar honan löpa igen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ahmim, M., Lakouachet, D., & Aliane, D. (2021). Data on ethology and behavior of the striped hyena Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758) under captive conditions in Algeria. Biodiversity International Journal, 5(1), 19-23.
  • Cooper, S. (1990). The hunting behaviour of spotted hyaenas (Crocuta crocuta) in a region containing both sedentary and migratory populations of herbivores. African Journal of ecology, 28, 131-141.
  • Holekamp, K., Sakai, S., & Lundrigan, B. (2007). The spotted hyena (Crocuta crocuta) as a model system for study of the evolution of intelligence. Journal of Mammalogy, 88(3), 545-554.
  • Owens, M., & Owens, D. (1978). Feeding ecology and its influence on social organization in Brown hyenas (Hyaena brunnea, Thunberg) of the Central Kalahari Desert. The East African Wildlife Journal, 16, 113-135.
  • Proteles cristata, Animal Diversity Web (ADW). Recogido a 07 de octubre en: https://animaldiversity.org/accounts/Proteles_cristata/

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.