Vad vesslor äter

Vesslan är en strikt köttätare, med undantag för en liten del frukt i kosten. Ta reda på vad vesslor äter i den här artikeln.
Vad vesslor äter
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 02 december, 2022

Detta lilla, men vildsinta mårddjur kan hittas på hela norra halvklotet. I Sverige finns den längst hela fastlandet, men är något mindre talrik än dess släkting hermelinen. Låt dig inte luras av dess bedårande utseende: dess matvanor innefattar nästan ofelbara jakttekniker och en mycket utpräglad aggressivitet. Ta reda på vad vesslor äter och hur de går tillväga i den här artikeln.

I den här artikeln hittar du specialiserad information om vesslans matvanor. Det finns mycket att lära känna hos detta lilla mårddjur.

Vesslans egenskaper

Vesslan (Mustela nivalis) är den minsta företrädaren inom familjen mårddjur. Dess kropp är, precis som hos de flesta av dess släktingar, lång, rörformig och flexibel. Huvudet är tillplattat, kortnosat, med rundade, platta öron och en lång, smal hals.

Deras päls är brun, men de vesslor som lever längre norrut byter päls på vintern till snövit. På så sätt smälter de bättre in i det snöiga landskapet.

Det finns ungefär tio erkända underarter av vesslan. Det är dock nästan omöjliga att skilja dem åt och de skiljer sig endast vad gäller geografiskt läge. Eftersom revirgränserna inte är väldefinierade är forskarvärlden fortfarande oenig om uppdelningen av underarter inom detta taxonomiska grupp.

Vad vesslor äter.

Vesslor använder övergivna hålor som skydd och upprätthåller ett revir runt dem. I detta område jagar de och förökar sig när parningssäsongen är inne. De föredrar områden med en hög täthet av buskar och höga gräs för att kunna gömma sig från rovdjur och förfölja sina byten.

Vesslans matsmältningssystem

Innan man går in på själva födosöket hos vesslor är det bra att känna till egenskaperna hos deras matsmältningssystem. Matsmältningen börjar i munnen: djuret har 34 tänder som följer tandformeln 3/3 framtänder, 1/1 hörntänder, 3/3 premolarer och 1/2 molarer.

Resten av dess matsmältningssystem kännetecknas av den omfattande längden på dess tunntarm, ett organ där fetter och proteiner absorberas. Tjocktarmen är dock mycket kortare i jämförelse och har inte någon cecum, vilket innebär att dessa däggdjur knappast kan utvinna någon energi ur växtmaterial.

Eftersom detta däggdjur sväljer stora bitar mat utan att tugga tar matsmältningen i magsäcken lång tid, eftersom det behövs stora mängder magsyror för att bryta ner maten. Därefter avancerar matbolusen genom resten av matsmältningssystemet tills den utsöndras i form av avföring.

Vad vesslor äter

Som du kanske har förstått av de föregående avsnitten är vesslan ett köttätande djur. Vesslor äter främst små gnagare, och den livnär sig uteslutande på dem om det finns tillräckligt många av dem i ekosystemet.

Vesslan har en mycket snabb ämnesomsättning, den kan konsumera 50 % av sin kroppsvikt i kött varje dag.

Om det inte finns tillräckligt med små gnagare i närheten äter vesslor alla små djur som de kan komma åt. I en studie som genomfördes i Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Portugal) registrerades de vanligaste bytesdjuren som ingår i vesslans föda, vilket gav upphov till påvisande uppgifter:

 • Små gnagare (60,6 %): Möss och råttor
 • Kaniner (14,2 %)
 • Näbbmöss och mullvadar (3,9 %)
 • Småfåglar (7,1 %): Sparvar, duvor, rönnar, vaktlar och andra arter av liknande storlek.
 • Reptiler (5,5 %): Ödlor och till och med små ormar.
 • Groddjur (4,7 %): Paddor, grodor, salamandrar och groddjur.
 • Frukt och frön (4,4 %)
 • Apor: Mycket sällan och endast när det inte finns annan levande föda att tillgå.

En vuxen vessla mäter cirka 30 centimeter från huvud till svans (honor cirka 20 cm). Många av dess byten är långt större än dem, men dess storlek är inget problem när vid jakt.

Vesslans jaktteknik

Vesslans diet beror uteslutande på hur effektiv jakten är, så den har utvecklat mycket effektiva strategier när det gäller rovdrift. Den är ett smidigt djur som rör sig snabbt genom undervegetationen, även om den också är en bra klättrare och simmare.

Ofta fångar vesslan sitt byte i dess egen håla, eftersom den kan ta sig in genom öppningar med en diameter ner till 2,5 centimeter.

Synen och luktsinnet är högt utvecklade, vilket gör att dessa djur lätt kan upptäcka byten. Den närmar sig dem diskret med omfattande smidighet tills den kan kasta sig över dem. Dess teknik går ut på att fånga offret i nacken med ett snabbt bett, skära av ryggraden och döda det omedelbart.

Vesslor ses ibland utföra en rad oberäkneliga rörelser framför sitt byte, känd som “krigsdansen”. Den exakta funktionen av detta beteende är inte känd, men man tror att det tjänar till att förvirra offren innan de jagas.

Vesslan tillhör den inhemska faunan i många länder, vilket är anledningen till att dess innehav i fångenskap är förbjudet i många av dem. För närvarande har Mustela nivalis bevarandestatusen Least Concern (LC).

Dess betydelse som kontrollant av smådjurspopulationer och som byte för större rovdjur gör att det är nödvändigt att bevara denna art och dess livsmiljö. Vesslan kan inte ignoreras om de europeiska skogsekosystemen ska bevaras i gott skick.

Detta kanske intresserar dig

Mårddjur: burna av kungar men avskydda för sin lukt
My Animals
Läs det My Animals
Mårddjur: burna av kungar men avskydda för sin lukt

Mårddjur har jagats i generationer för sin mycket eftertraktade päls. Men de har också föraktats på grund av sin fräna doft. • Fragoso, S., Santos-Reis, M. (2000). Utilização dos recursos troficos pela doninha no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Revista de Biologia, 18 (1-4): 23-32.
 • Palazón, S., & Salvador Milla, A. (2017). Comadreja–Mustela nivalis (Linnaeus, 1761).
 • Mustela nivalis (least weasel). (s. f.). Animal Diversity Web. Recuperado 24 de noviembre de 2021, de https://animaldiversity.org/accounts/Mustela_nivalis/
 • Ibérica, F. (2011, 27 agosto). Comadreja (Mustela nivalis). Fauna Ibérica. Recuperado 24 de noviembre de 2021, de https://www.faunaiberica.org/comadreja
 • McDonald, R.A., Abramov, A.V., Stubbe, M., Herrero, J., Maran, T., Tikhonov, A., Cavallini, P., Kranz, A., Giannatos, G., Kry�tufek, B. & Reid, F. 2019. Mustela nivalis (amended version of 2016 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70207409A147993366. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T70207409A147993366.en. Downloaded on 24 November 2021.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.