Allt du behöver veta om kakaduor

Dessa exotiska fåglar kännetecknas av en färgglad fjäderplym på huvudet. De utmärker sig också för sin känslighet för musik, de kan hålla takten i en sång och till och med dansa till den.
Allt du behöver veta om kakaduor
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2023

Kakaduor är unika fåglar. Även om de inte strikt sett anses vara äkta papegojor så tillhör de ordningen Psittaciformes (papegojfåglar) och har många likheter.

Kakadua eller papegoja?

Det främsta kännetecknet för de 21 arterna av kakaduor är deras fjäderdräkt. Dessa fåglar har en upprättstående fjäderplym på huvudet. Fjädrarna vecklas ut när de är upphetsade eller arga, samt under uppvaktning.

Även om papegojor och kakaduor har mycket likartade klor och näbbar har kakaduor en mycket mattare färg än äkta papegojor. De är ofta vita, grå eller till och med svarta.

Dessa fåglar bygger inte heller bon. Istället använder de hål i träd som bon. Därmed är avskogning ett av de största hoten mot deras överlevnad. Genom att hugga ner träd förlorar de inte bara revir, utan också platser för att föröka sig.

Dessa fåglar och papegojor har mycket liknande matvanor. De äter frön, lökar, frukt, blommor och insekter. En annan märklig egenskap är att kakaduor är en av de få monogama djuren i djurriket.

Kakaduor när monogama.
I allmänhet har dessa fåglar ljusa färger, t.ex. gula och rosa, som är koncentrerade på kammarna eller andra delar av fjäderdräkten, t.ex. svansen eller kinderna.

Kakaduornas unika beteende

När det gäller deras beteende är de mycket intelligenta djur, precis som äkta papegojor. De har en enorm känslomässig intelligens. Detta gör dock att de är mottagliga för sjukdomar, till exempel depression. När de är deprimerade kan kakaduor plocka ut sina fjädrar.

Det finns också en skillnad mellan kakaduor och andra papegojor på beteendeplanet. Kakaduor är särskilt känsliga för musik. Studier visar att de kan följa takten i en sång och till och med dansa till den.

Kakaduor gillar musik.

Förutom musik, hur otroligt det än kan verka, har forskare sett parande fåglar utföra slagverk i sin naturliga miljö. För att göra detta tar hanfågeln pinnar och slår på träd med dem i en rytm. Honorna väljer sedan den mest livliga hanen.

Var dessa fåglar bor

En av de största skillnaderna mellan dessa fåglar och papegojor är var de bor. Papegojor befolkar delar av Afrika och Sydamerika, medan kakaduornas livsmiljö är begränsad till Australien och öarna runt omkring.

Dessa fåglar använder en mängd olika livsmiljöer, så länge det finns träd att använda som bon. De kan bo i djungler, högfjällsskogar eller mangroveskogar. Medan vissa arter knappt rör sig, reser andra hundratals mil i jakt på föda.

Tyvärr betraktas många av dessa fåglar som skadedjur. De drar nytta av människans grödor som har trängt undan deras livsmiljöer. I stadsområden förstör de ofta utomhusobjekt med sina kraftiga näbbar, t.ex. parabolantenner eller ledningar.

De största hoten mot denna art är den tidigare nämnda avskogningen och handeln med vilda arter, på grund av att de används som husdjur.

Detta kanske intresserar dig

Fåglar som kan prata: arter och kännetecken
My Animals
Läs det My Animals
Fåglar som kan prata: arter och kännetecken

Papegojor är de fåglar som är mest kända för att de kan prata, men det finns många andra fåglar som kan avge ljud som liknar mänskligt tal.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.