Bevarandet av örnar i Spanien

Med tanke på örnens betydelse är bevarandet av örnar i Spanien ett av målen för Spaniens nuvarande regering när det gäller att ta hand om denna nationella naturliga skatt.
Bevarandet av örnar i Spanien
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Varför är bevarandet av örnar så viktigt i Spanien? Både hökörn (Aquila fasciata) och kungsörn (Aquila chrysaetos) representerar den bild som spanjorerna har av stora örnar. De lever bland berg och kullar i landets mest prisade regioner. Båda är vackra och majestätiska när de flyger och de jagar och fångar sitt byte mellan sina kraftfulla klor. Och slutligen är de en symbol som representerar hela Spaniens djurliv.

Felaktig information och brist på kunskap fick dock många att betrakta örnen som en fiende och konkurrent till människan. Och denna okunnighet har lett till att de nästan har utrotats. Det är därför bevarandet av dem är så viktigt idag.

Bevarandet av örnar i Spanien

Den ökande kunskapen om Spaniens djurliv har bidragit till en ökad medvetenhet om behovet av att bevara den naturliga skatt de representerar. Tiden då Spanien betalade ut belöningar för jakt på dessa rovfåglar är, tack och lov, förbi sedan länge.

Försöken att utrota dessa arter lyckades som tur är inte. Faktum är att idag är Spanien hem till de största hökörns- och kungsörnspopulationerna i hela Europa. Men det finns fortfarande mycket kvar att kämpa för. Cirka 80% av individerna som föds av båda arterna når inte åldern för fortplantning. Dessutom dör en hög andel vuxna örnar varje år.

Allmän information om båda arterna

Kungsörn

Kungsörn, vars vetenskapliga namn är Aquila chrysaetos, är utan tvekan en av de mest extraordinära fåglarna som flyger i de spanska skyarna.

Bevarandet av örnar i Spanien
Källa: https://www.seo.org/

Population och distribution

Populationen av kungsörnar i Spanien är den största i hela Västeuropa. De upplever emellertid en relaterad nedgång och en oregelbunden distribution över hela halvön. Det finns cirka 1200 reproduktiva par kvar i landet, med cirka 5000 par i hela Europa.

På den iberiska halvön är deras territorium i de områden som är mest bergiga och minst bebodda av människor. De sitter gärna uppflugna på en klippa eller en gren i ett högt träd. De tillbringar majoriteten av dagen inaktiva … vakande över sin domän.

Diet

Kungsörnen äter en varierad kost, varav 70 till 90% består av små däggdjur – särskilt kaniner och harar. De äter även gärna reptiler och små fåglar. De har inga problem att äta djur som redan är döda. I själva verket är det inte ovanligt att se dem när de cirklar över dessa döda djurkroppar under en tid för att förhindra att gamar ska komma till.

Det som emellertid sticker ut när det gäller den kungsörnens ekologiska funktion är att det är en toppredator. Dessa fåglar fångar rävar, vildsvin, genetter och vildkatter. På så sätt kan de kontrollera populationerna av dessa djur och begränsa spridningen av sjukdomar genom att jaga sjuka och skadade exemplar.

Hökörn

Det vetenskapliga namnet på denna spanska örn är Aquila fasciata. Dessa fåglar är medelstora och är typiska för Spaniens bergsområden. Deras vingspann är ungefär 150 cm och de kan väga upp till 2,5 kg. De större exemplaren är nästan alltid honor.

Bevarandet av örnar i Spanien
Källa: https://www.seo.org/

Distribution

I Europa finns det cirka 900 par av hökörnar. Den mest betydande reproduktionspopulationen finns i Spanien, med cirka 750 häckande par. De flesta av dem bor i de subbetiska och penibetiska bergskedjorna, det iberiska bergssystemet och Sierra Morena.

Hökörnen är en rovfågel som placerar sina bon i bergsområden med låg höjd. Den är aggressiv och kräver stora territoriella områden. Därför driver den bort stora gamar när de invaderar deras territorium.

Diet

Dessa örnar är utmärkta jaktfåglar som inte är kända för att vara asätare. Deras diet består av byten som väger upp till 13 kilo – särskilt kaniner, duvor, rapphönor, kråkor och stora reptiler.

Med tanke på deras flygskicklighet när det gäller att fånga fåglar är detta en mycket värdefull art för att kontrollera kråkpopulationen.

Bevarande av örnar i Spanien

Problem

De största problemen med att skydda örnarna i Spanien är följande:

  • Människornas påverkan på deras livsmiljö
  • En ökning av dödligheten på grund av elstötar, skytte, gift och plundring av deras bon
  • En minskning av näringskällorna till följd av en minskning av kaninpopulationen
  • Effekterna av vissa mänskliga aktiviteter utomhus, som klättring

Följande åtgärder kan hjälpa till att bevara örnpopulationer i Spanien:

  • Stänga av området runt boplatser under reproduktionssäsongen för allmänheten
  • Minska den icke-naturliga dödligheten
  • Garantera optimala bestånd av deras naturliga byten
Detta kanske intresserar dig
De europeiska ugglorna som jagar under natten
My Animals
Läs det My Animals
De europeiska ugglorna som jagar under natten

Ugglorna som jagar under natten. har varit föremål för många myter och legender under årens lopp - vissa har varit positiva och andra negativa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • El águila perdicera y el águila real. Colección GREFA-BCH, Nº 7.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.