7 intressanta egenskaper hos den blåhuvade biätaren

7 intressanta egenskaper hos den blåhuvade biätaren
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av Psykolog Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 12 november, 2023

Dessa Coraciiformes är kända för att lysa upp färglösa platser med sina klara färger. Vi talar om familjen Meropidae, och i synnerhet den blåhuvade biätaren. Den elektriskt blå färgen på huvudet och bröstet gör den omisskännlig för alla som vet något om fåglar.

För att utöka dina kunskaper om dessa vackra djur lite mer ger vi dig ett komplett faktaartikel om den blåhuvade biätaren, dess biologi, livsmiljö och föda. Missa inget, för detta är ett fascinerande och vackert djur med en sång som är svår att inte bli berörd av. Då sätter vi igång!

Allt om den blåhuvade biätaren

1. Dess taxonomi och ursprunget till dess vetenskapliga namn

Den blåhuvade biätaren går under det vetenskapliga namnet Merops muelleri. Den sista termen, muelleri, har den fått för att hedra dess upptäckare, Johann Wilhelm von Müller, en tysk ornitolog som på 1800-talet gav sig ut på en expedition till Afrika för att hitta nya arter.

Denna fågel tillhör ordningen Coraciiformes och familjen Meropidae. I den sistnämnda gruppen ingår de fåglar som populärt kallas biätare, fåglar som är specialiserade på att äta flygande insekter, särskilt bin (därav namnet).

A blue-headed bee-eater.
Merops muelleri.

2. De bor i regnskogarna

Centralafrika är den plats där du hittar denna biätare. Den lever i en stor region som omfattar Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Gabon, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo och Kenya.

Den sistnämnda platsen, Kenya, finns med på listan eftersom arten har flyttat dit för att fly undan avskogning i den ekvatoriala regnskogen.

Denna tropiska och subtropiska fågelart lever i varma, fuktiga regnskogar i den här regionen. Här finner den rikligt med mat och gott med skydd bland de täta trädkronorna.

3. Den blåhuvade biätaren specialiserar sig på att fånga flygande insekter

Liksom de andra medlemmarna i gruppen Coraciiformes kan den blåhuvade biätaren fånga insekter i luften. Den föredrar bin, men är inte främmande för fjärilar och andra insekter, såsom getingar, humlor, myggor och flugor.

Till skillnad från andra arter, som tillbringar långa perioder med att flyga över områden och äta i flykten, återvänder denna biätare vanligtvis till sin gren med sitt byte för att äta det i en säker miljö.

4. En solitär fågel

Det finns tyvärr inte mycket uppgifter om den här fågelns beteendemönster. Det är känt att den är solitär (utom under häckningssäsongen) och dagaktiv, när den är fullt aktiv. Dagen går vanligtvis ut på att den sitter på grenar i det höga skogstaket och väntar på att få syn på sina byten.

När den får syn på en insekt sätter den av i full fart mot den, fångar den och återvänder till sin gren för att äta den. På så sätt känner den sig säker och kan fortsätta att söka efter mer mat från trädtopparna.

5. Mysteriet kring reproduktionen av den blåhuvade biätaren

När det gäller att studera den här artens reproduktion finns det många obesvarade frågor. Man har dragit slutsatsen, genom deras likhet med andra arter, att deras uppvaktnings- och parningssäsong börjar i slutet av regnperioden, när vädret är mildare och det fortfarande finns gott om mat.

Det är vanligtvis hanen som söker upp honan och försöker övertyga henne om att para sig genom att ge henne insekter som gåvor. Om hon godkänner uppvaktningen bygger de ett bo högt uppe i trädtopparna. Där lägger hon vanligtvis sex till sju ägg och båda föräldrarna deltar i uppfödningen av ungarna.

6. Livskraftig

Denna fågel anses enligt IUCN:s rödlista vara livskraftig (LC). Detta beror emellertid på att det inte finns tillräckliga uppgifter om dess population, varför det inte är möjligt att uppskatta i vilken takt denna population minskar. Experterna vet dock att antalet djur klart minskar.

7. Hoten

A blue-headed bee-eater.
Merops muelleri.

Även med denna knappa information går det dock inte att förneka att den ekvatoriala regnskogen bara blir mindre. Att arten flyttat till Kenya tyder på att den relativt sett kan anpassa sig till nya miljöer, men också att den har allt färre resurser att tillgå.

Å andra sidan är det så pass många centralafrikanska arter som riskerar att dö ut att insatserna tenderar att ägnas antingen åt själva ekosystemet och skyddet av marken, eller åt andra djur som befinner sig i mycket mer kritiska tillstånd.

Det som återstår är därför att fortsätta att forska och kämpa för att bevara naturen, eftersom det annars kan leda till att den blåhuvade biätaren minskar i antal mycket fortare än väntat. Låt oss aldrig tappa motivationen när det gäller att skydda vår planet!

Detta kanske intresserar dig
Vilka är indikatorerna på människans påverkan på miljön?
My Animals
Läs det My Animals
Vilka är indikatorerna på människans påverkan på miljön?

Indikatorerna för människans påverkan på miljön används för att fastställa i vilken utsträckning ett ekosystem påverkas av vår verksamhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • BirdLife International. 2016. Merops muelleriThe IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22736507A95136124. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22736507A95136124.en. Accessed on 23 December 2022.
  • Merops muelleri. (s. f.). eBird. Recuperado 23 de diciembre de 2022, de https://ebird.org/ebird/home?siteLanguage=es_ES
  • Kofron, C. P., & Chapman, A. (1995). Deforestation and bird species composition in Liberia, West Africa. Tropical Zoology8(2), 239-256.
  • Burt, D. B. (2004). Plumage‐based phylogenetic analyses of the Merops bee‐eaters. Ibis146(3), 481-492.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.