Lysmasken Phausis Reticulata, det så kallade "blå spöket"

Lysmasken Phausis reticulata - känd som det blå spöket - lyser med ett svagt blått ljus som inte flimrar till skillnad från andra lysmaskar.
Lysmasken Phausis Reticulata, det så kallade "blå spöket"
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 16 juli, 2023

Lysmasken Phausis reticulata har på engelska det passande epitetet det blå spöket, och denna spännande varelse förekommer i östra och centrala USA.

Fysiska egenskaper hos lysmasken Phausis reticulata

Hanar av denna art är helt bruna, har en kort andra antenn och stora ögon.

De flesta lysmaskehanar lyser inte. Men hanar av arten Phausis reticulata har dock ett fascinerande blått sken.

Båda könen är små jämfört med de flesta andra eldflugor. De blir omkring 5-9 millimeter, vilket motsvarar storleken på ett risgryn.

Denna art uppvisar också en stark sexuell dimorfism. Hanarna har normala vingar och kan flyga, medan honorna är neoteniska, det vill säga de behåller juvenila drag. Honorna ser därför ut som om de fortfarande befinner sig i larvstadiet, utan elytra och vingar, och kan därför inte flyga.

Överraskande nog har dessa honor som inte kan flyga 4 till 9 punktformade ljusorgan. Det ljus som de avger är synligt på ryggen, genom den genomskinliga kutikulan, och det är därför vi kallar dem lysmaskar.

The blue ghost.
Lysmasken “det blå spöket” i North Carolina. Foto av Jennifer Frick-Ruppert. Bild med tillstånd av Chau Tu. (2016).

Så parar sig lysmasken Phausis reticulata

De ideala förhållandena för parningssäsongen för lysmasken Phausis reticulata är varma, fuktiga skogsområden som omgivna av fluffiga blad. Till skillnad från de flesta andra nordamerikanska eldflugor som använder sig av blinkande ljus för att uppvakta varandra, varar ljuset från Phausis reticulata-hannarna i en minut åt gången.

Hanarna flyger alltså genom att rita upp sin väg med ljuset, bara några få meter från marken. Under tiden väntar de flyglösa honorna på marken och lyser. Denna larv har dessutom två parningssäsonger. April-maj är den “tidiga säsongen” och juni-juli är den “sena säsongen”.

Geografisk utbredning

Denna fantastiska insekt är vanlig i de södra Appalacherna, inklusive delar av Georgia, Tennessee, North Carolina och South Carolina. Vanligtvis ser man dem i Great Smoky Mountains National Park, Chattahoochee National Forest samt North Carolinas DuPont State Forest och Pisgah National Forest.

Under parningstiderna blir landskapet spöklikt av dessa larvers blåa ljus. Därför har regionen blivit ett populärt ekoturistmål.

Hur lyser lysmaskar?

Det korta svaret är kemi. De specifika kemikalierna är kalcium, adenosintrifosfat (ATP) och ett ämne kallat luciferin. Intressant nog kommer ordet “luciferin” från den latinska frasen som betyder “att ge ljus”. Dessutom är detta ord besläktat med Satans alternativa namn, Lucifer. Det är viktigt att veta att luciferin är den viktigaste ingrediensen i denna reaktion.

När dessa tre kemikalier möts i närvaro av syre lyser de i en process som kallas bioluminescens, det vill säga att levande organismer avger ljus. Ljuset slås på ock av genom att larven styr syreflödet till glöden.

Kontrollerar Phausis reticulata sitt ljus? Forskarna misstänker att dessa insekter avsiktligt kontrollerar sitt flimmer som ett sätt att kommunicera.

A firefly.
Den gåtfulla blå spökeldflugan Phausis reticulata (Coleoptera: Lampyridae). Bild från De Cock, Faust och Lewis.

Problem som lysmasken Phausis reticulata står inför

För närvarande står dessa blå spöken inför flera olika problem som orsakas av mänsklig aktivitet i deras livsmiljö.

Ljusföroreningar

Idag förekommer mycket ljusföroreningar från städer och bilar vilket ökar det omgivande ljuset, vilket försvårar parningen för dessa larver. Dessa insekter behöver en specifik miljö för att kunna utveckla sin livscykel.

Eftersom Phausis reticulata är beroende av sin bioluminescens för att para sig, kan artificiellt ljus allvarligt påverka denna process.

Förlorad livsmiljö

Dessutom har vi förlusten av deras livsmiljö på grund av mänsklig utveckling. När skogar omvandlas till jordbruksmark eller bostäder går värdefulla livsmiljöer förlorade. Detta är ett särskilt problem för Phausis reticulata eftersom de är relativt orörliga. Livsmiljön för dem är grundläggande där honorna är beroende av en måttligt fuktig undervegetation för att överleva.

Även hanarna är på samma sätt bundna till ett litet område på grund av sin svaga flygförmåga. Av dessa skäl är det troligt att denna art kommer att minska i takt med att livsmiljöerna försvinner.

Detta kanske intresserar dig
Miljöföroreningar inverkar på tamkatters hälsa
My Animals
Läs det My Animals
Miljöföroreningar inverkar på tamkatters hälsa

Precis som hos människor påverkar miljöföroreningar även våra katters hälsa. Ta reda på hur i följande artikel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De Cock, R., Faust, L., & Lewis, S. (2014). Courtship and mating in Phausis reticulata (Coleoptera: Lampyridae): male flight behaviors, female glow displays, and male attraction to light traps. Florida Entomologist, 97(4), 1290-1307.
  • Frick-Ruppert, Jennifer E, Rosen, Joshua J (2008). Morphology and Behavior of Phausis Reticulata (Blue Ghost Firefly). Journal of the North Carolina Academy of Science. 124.4: 139–47.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.