Vad äter kameleonter?

Att veta vad kameleonter äter är viktigt eftersom de behöver ges en chans att överleva både hemma och i sin naturliga livsmiljö.
Vad äter kameleonter?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Kameleonter är fascinerande på alla sätt; de sticker ut för sin makliga takt, förmågan att ändra färg, besittning av ögon med varandra oberoende rörelsescheman samt hur de jagar med sin enorma klibbiga tunga. När vi tittar närmare på detta sista attribut är det vanligt att man undrar vad kameleonter egentligen äter.

Dessa reptiler håller på många hemligheter när det gäller etologi, och deras mat är en av dem. Du måste vara mycket försiktig på detta område om du håller kameleonter i fångenskap. Det är inte ovanligt att dessa djur utvecklar tecken på undernäring och kalciumbrist, som båda är potentiellt dödliga. Var noga med att läsa följande text för att få veta mer.

Vad är kameleonter?

En kameleont är ryggradsdjur som ingår i familjen Chamaeleonidae. Denna taxonomiska gruppering innehåller mer än 200 arter indelade i 2 underfamiljer (Brookesiinae och Chamaeleoninae) samt 12 släkten. Några av de mest representativa arterna i den inhemska miljön är jemenkameleont (Chamaeleo calyptratus) och panterkameleont (Furcifer pardalis).

Kameleonter kommer i olika storlekar. Arten Brookesia micra överstiger inte 1,5 centimeter i kroppslängd, medan Furcifer oustaleti når 65 centimeter utan stora svårigheter. I de flesta fall sticker dessa reptiler ut för sin kam, sin klibbiga tunga, sin griptår och sina ögon som är nästan helt täckta av ögonlock.

De flesta arter som ingår i denna familj är dagaktiva och utför det mesta av sin aktivitet på grenar och stammar högt uppe i träd. Fler och fler typer av kameleonter hålls i fångenskap, men de anses vara husdjur endast för experter. De är ganska sårbara när det gäller fukt, matning och belysning.

En kameleont på ett träd.

Vad äter kameleonter?

Nu vet du lite mer om dessa reptiler, och vi är redo att titta närmare på vad kameleonter faktiskt äter. Vi kommer att dela upp deras kostval enligt den miljö de bor i, eftersom menyn för ett vilt exemplar i de allra flesta fall endast delar ett fåtal rätter med vad som står på menyn för ett husdjur.

Vad äter kameleonter i naturen?

Alla medlemmar inom kameleontfamiljen är främst insektsätande. Detta innebär att huvuddelen av deras kost består av ryggradslösa djur med sex ben, till exempel gräshoppor, nattfjärilar, skalbaggar och syrsor, bland annat. Dessutom har det registrerats att arter som Jemenkameleont har en förkärlek för gröna byten.

Den mest slående egenskapen hos dessa reptiler är deras infällbara tunga som de projicerar över stora avstånd för att fånga sitt byte. Detta klibbiga organ består av hyoidben, stark muskulatur och kollagenelement. Denna komplexa struktur låter kameleonten fånga sitt byte på cirka 0,07 sekunder.

Trots deras natur som rovdjur har många arter iakttagits med att mycket sporadiskt äta på vissa blad. Men de anammar endast detta beteende i det vilda för att släcka sin törst under årets hetaste och torraste månader. Dessutom jagar vissa större exemplar små ryggradsdjur, till exempel fåglar eller unga däggdjur.

En kameleontunga kan vara dubbelt så lång som kroppen när den är utsträckt (svansen räknas inte).

Vad äter kameleonter i fångenskap?

Att ge kameleonter en varierad kost är nyckeln till deras korrekta utveckling. De flesta arter växer i en svindlande takt (de når sexuell mognad på mindre än 1 år och dör efter endast 3-5 år), så de behöver ett konstant näringsintag för att undvika svält eller brist på kalcium i benen.

Grunden för kosten kan vara kackerlackor (främst Blaptica dubia eller Shellfordella tartara), syrsor (främst Acheta domesticus) och maskar av släktena Tenebrio, Zophobas och Galleria. Det rekommenderas att ge en mängd olika grönsaker och proteiner till dessa insekter innan de erbjuds till kameleonten eftersom den senare på så sätt kommer att få dessa näringsämnen indirekt.

Förutom ovanstående är det viktigt att komma ihåg att varje kameleont behöver kalcium- och vitamintillskott (från varje dag till en gång i veckan, beroende på art). Strö det levande bytet med den specifika produkten som rekommenderas av den sakkunniga som sålde djuret till dig.

Kameleonter äter bara levande insekter eftersom de förlitar sig på bytets rörelse för att jaga.

Mat för unga kameleonter

På grund av deras snabba tillväxttakt måste unga kameleonter få äta så mycket de vill varje dag. Emellertid bör byten erbjudas efter djurets storlek och vikt så att det inte skadar sig självt när det försöker svälja ner det (det är bättre om bytet till storleken endast uppgår till halva munnens storlek, eller mindre, hos kameleonten).

I detta skede är det särskilt viktigt att använda rätt belysning och ge rätt vitaminer, annars utvecklas djuret väl.

Mat för vuxna kameleonter

När djuret når en lämplig vikt och längd bör antalet erbjudna ryggradslösa djur minskas avsevärt. Det rekommenderas i allmänhet att mata kameleonten med två till tre medelstora byten varannan dag, eller en insekt per dag (till exempel en stor syrsa eller en undervuxen kackerlacka). Var mycket försiktig så att inte djuret blir överviktigt.

Under detta stadium försöker vissa djurägare att inkludera gröna groddar och andra grönsaker i kameleontens kost för att ge den en extra tillförsel av vatten. Vissa kameleonter äter dem utan problem, medan andra inte visar något intresse alls. Du bör dock se till att djuret kan dricka vatten som det skulle i naturen.

Mat för dräktiga honor

De flesta honor av nästan alla arter av kameleonter lägger ägg var tredje till sjätte månad även om de inte är befruktade. Naturligtvis kommer inga avkommor från dem, men det är en mycket krävande process för djuret och kräver lite hjälp med matningen. Därmed bör en äggläggande hona under tiden eggen utvecklas få äta så mycket den behöver tills den lägger sina ägg.

Ett undantag från denna regel är honorna av arten Jemenkameleont, eftersom de växer extremt snabbt och är redo att lägga ägg i vissa fall redan vid 6 månaders ålder. Det är mycket viktigt att inte överfodra dem under just den perioden eftersom de kan få komplikationer när de försöker lägga eggen och kan dö som ett resultat.

Om du har en hona, rådfråga en veterinär om dess kost. Kom ihåg att den lägger ägg även om den inte har blivit befruktad.

En kameleont som äter.

Som du kan se är det mycket mer komplext att svara på frågan om vad kameleonter äter än det från början kan verka. Dessa reptiler är främst insektsätande, men jaktfrekvensen beror mycket på ålder, art och kön för varje individ.

Detta kanske intresserar dig

Varför byter kameleonter färg?
My Animals
Läs det My Animals
Varför byter kameleonter färg?

Kameleonter byter inte färg för att dölja och gömma sig för rovdjur som många tror. Här kommer vi att prata om de verkliga orsakerna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.