10 intressanta fakta om gräshoppor

Det finns många intressanta fakta om gräshoppor, och du kan inte ana hur många arter av dem som det faktiskt finns. Läs vidare för att ta reda på mer.
10 intressanta fakta om gräshoppor
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns många intressanta fakta om gräshoppor eftersom dessa vackra insekter har hoppat och flugit genom ängar och djungler i de tropiska och tempererade regionerna i världen sedan urminnes tider. Men bortom deras karakteristiska hoppande och deras allmänna grönaktiga ton finns det många fakta som vi är säkra på att du inte känner till angående dessa fascinerande insekter!

Som alltid i naturen finns det undantag från de allmänna reglerna som det naturliga urvalet ställer upp. Visste du att det finns gräshoppor har köttätande släktingar? Visste du att några av dessa insekter har mutationer som gör dem rosa? Om du vill veta mer om denna fascinerande grupp av ryggradslösa djur, läs då vidare.

1. Det finns många arter av gräshoppor!

Även om man, då man tänker på ordet “gräshoppa”, får upp en art med bevingade gröna sådana i sinnet så är verkligheten den att denna grupp har en imponerande mångfald när det gäller morfologi. Gräshoppor är en underordning av rätvingar (Orthoptera) med det vetenskapliga namnet Caelifera och omfattar mer än 2400 familjer och hela 12 000 arter!

Alla gräshoppor tillhör som sagt ordningen rätvingar, som också inkluderar syrsor. Det beräknas att det finns mer än 20 000 arter av rätvingar runt om i världen, utan att räkna med de som alltjämt är obeskrivna i de mystiska regnskogarna.

På en taxonomisk nivå betraktas mer än 12 000 arter av Orthoptera som gräshoppor.

2. De har en gemensam kropp

Liksom alla insekter är gräshoppornas kropp uppdelad i tre sektioner: huvud, bröstkorg och buk. Huvudet är vertikaliserat och rymmer den orala apparaten i dess nedre del, dessutom finns där ett flertal sensoriska organ (sammansatta ögon, enkla ögon och antenner). Käftarna har sensoriska palper som hjälper djuret att känna igen dess föda.

Bröstkorgen och buken skyddas av en serie täckta segment som utgör exoskelettet hos ryggradslösa djur. Tre par ben står ut från bröstkorgsområdet, bakbenen är mycket kraftfullare än resten. Lårbenet och skenbenet i dessa senare extremiteter har evolutionärt specialiserats för rörelse genom hopp.

Det finns flera intressanta fakta om gräshoppor.

3. De lever i varma miljöer

Gräshoppor är växtätare och måste som sådan utnyttja ekosystem fyllda med ständigt växande material. Av denna anledning är de ofta distribuerade i de tropiska områdena på planeten, och de är mycket mer knappa i tempererade ekosystem. Intressant nog är det enligt studier många arter som föredrar jordbruksmark framför naturliga skogar.

Förekomsten av gräshoppor i ett ekosystem är direkt kopplat till antalet växtarter som de kan livnära sig på.

4. Otroliga hoppare!

Intressanta fakta angående gräshoppor inkluderar att de kan hoppa mycket långa sträckor i jämförelse med deras storlek. Detta är tack vare de morfologiska modifieringarna som vi redan har nämnt. Vissa arter kan ta sig mer än 70 centimeter med ett enda hopp. Om vi applicerade det på vår art, skulle det motsvara en människa som förflyttar sig en hel fotbollsplan i ett hopp!

Gräshoppor använder denna rörelsemetod av olika skäl: för att fly från rovdjur, att underlätta flygning eller att ta sig mellan växter för att finna mat. Dessa insekter utför handlingen i tre olika och mycket komplexa faser där deras exoskelett, deras yttre anatomi och deras kraftfulla muskler spelar viktiga roller.

5. Vandringsgräshoppor och gräshoppor är mycket nära släktingar

Intressanta fakta om gräshoppor inkluderar saker som att vandringsgräshoppor tillhör samma grupp som dem, eftersom de båda är medlemmar i underordningen Caelifera. Hur som helst  sticker vandringsgräshoppor ut för att vara större och för att ha migrationsbeteende. De är vanligtvis solitära varelser men vid vissa tider på året skapar de svärmar som förstör allt i deras väg. Ta en titt på videon nedan!

6. De är hemimetaboliska insekter

Gräshoppor är hemimetaboliska insekter, vilket innebär att de har genomgått en ofullständig metamorfos. Detta utvecklingssätt omfattar 3 mycket olika vitala faser: ägg, nymf och vuxen (imago). Förändringen sker gradvis och det finns inget puppstadium, som fallet är med till exempel skalbaggar eller fjärilar.

Trots att de inte har en puppstadium måste de genomgå en rad förändringar i exoskelettet för att växa till vuxen ålder. Vi känner denna process som ekdys och det är en mycket känslig tid för gräshoppor, särskilt de första timmarna efteråt.

7. Vissa arter är skadedjur

Gräshoppor är växtätande djur och livnär sig då möjligt uteslutande på växtmaterial. De är på det sättet nödvändiga för att upprätthålla ekosystem. Varför? Eftersom de omvandlar plantornas löv till levande vävnad (sin egen kropp) som sedan kan konsumeras av fåglar, amfibier, reptiler, däggdjur, fåglar och andra rovdjur.

Tyvärr har denna förmåga att konsumera växter i en rasande takt gjort flera arter till en huvudvärk för världens bönder. Som studier indikerar är de ofta riktiga skadedjur av majsgrödor och genererar betydande årliga förluster.

8. Vissa släktingar till gräshopporna är inte så vänliga

Detta får väl anses vara ett indirekt intressant fakta om gräshoppor, eftersom det behandlar deras nära släktingar i familjen Vårtbitare (Tettigoniidae). Inte alla medlemmar i denna grupp är blodtörstiga, men några av dem (som Acanthoplus discoidalis) har skarpa käkar som kan riva upp fågelägg och döda deras ungar.

Andra ännu större och mer aggressiva arter kan till och med ta små ryggradsdjur som byte, såsom ödlor och ormar. Det säger sig självt att ett bett av en vårtbitare kan vara minst sagt smärtsamt.

Sidovy av en Cosmoderus femoralis.

9. Det finns rosa gräshoppor!

Rosa gräshoppor är exempel på erytris i djurriket. Dessa otroliga insekter har mutationer i sina gener vilket ger dem en helt annan färg än normala medlemmar av deras art. Att vara rosa i en grön värld är komplext, och överlevnadsgraden för dessa ryggradslösa djur är mycket lägre.

Intressanta fakta hos gräshoppor.

10. Dessa djur förtjänar respekt

Många uppfattar gräshoppor som irriterande och obehagliga insekter eftersom de äter grödor och kan bli skadedjur. Dessa djur är dock en grundläggande del av alla ekosystem: de använder växtmaterial och fungerar som föda för många arter. Att bli av med dem för ekonomiskt intresse är aldrig ett alternativ.

Detta kanske intresserar dig

Vad äter gräshoppor?
My Animals
Läs det My Animals
Vad äter gräshoppor?

Gräshoppor är främst växtätare och väljer sin kost baserat på många olika faktorer. Upptäck mer om vad gräshoppor äter i den här artikeln.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gage, S. H., & Mukerji, M. K. (1977). A perspective of grasshopper population distribution in Saskatchewan and interrelationship with weather. Environmental Entomology, 6(3), 469-479.
  • MARIÑO‐PÉREZ, R. I. C. A. R. D. O., & Song, H. (2018). Phylogeny of the grasshopper family P yrgomorphidae (C aelifera, O rthoptera) based on morphology. Systematic Entomology, 43(1), 90-108.
  • Carstens, B. C., & Knowles, L. L. (2007). Estimating species phylogeny from gene-tree probabilities despite incomplete lineage sorting: an example from Melanoplus grasshoppers. Systematic biology, 56(3), 400-411.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.