Afrikansk tusenfoting: livsmiljö, egenskaper och intressanta fakta

I motsats till vad många tror har ingen art av mångfoting tusen fötter. I själva verket förlorar de ständigt sina lemmar och har sällan fler än ett par hundra.
Afrikansk tusenfoting: livsmiljö, egenskaper och intressanta fakta
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

En stor afrikansk tusenfoting anses vara den största mångfotingen i världen, eftersom dess långsträckta kropp lätt överskrider andra typer av tusenfotingar. Det är ett landlevande djur som vanligtvis kryper på marken tack vare sitt stora antal ben. Den är inte farlig eller aggressiv, så vissa människor anser till och med att den är ett utmärkt val som husdjur!

Artens vetenskapliga namn är Archispirostreptus gigas och den tillhör den taxonomiska klassen dubbelfotingar och understammen mångfotingar; vad som ofta i svensk folkmun kallas tusenfotingar. I motsats till vad det verkar är den inte en del av gruppen som hör till insekter eller enkelfotingar, även om de taxonomiskt sett är nära besläktade. Läs vidare och ta reda på mer om  afrikansk tusenfoting på följande rader.

Habitat och utbredning

Som namnet antyder är  afrikansk tusenfoting spridd över ett stort område i Östafrika. Den finns från Moçambique till Kenya, men främst i områden nära kusten. De lever huvudsakligen i trädbaserade ekosystem med hög luftfuktighet, men har också förmågan att klara av torra eller halvtorra miljöer.

En afrikansk tusenfoting.

Artens fysiska egenskaper

Tusenfotingens kropp kännetecknas av flera ringformade sektioner. De skapar vanligtvis mer än 100 avdelningar under sin livstid, vilket gör att de kan mäta upp till 40 centimeter i längd. Dessutom har var och en av dessa ringar två par ben. Detta innebär att de inte har tusen ben, utan drygt 200.

Tack vare sin kroppsstruktur har tusenfotingen en stor flexibilitet som gör att den kan klättra på olika ytor utan problem. Av denna anledning förväxlar många människor den med en jättelik mask. Naturligtvis är detta bara till utseendet, eftersom dubbelfotingar har ett härdat exoskelett och inte en slapp hud som maskar har.

Den afrikanska tusenfotingens färgning är vanligtvis mörk, men med rödaktiga ringkanter. På grund av dess stora utbredning kan man dock även hitta den i andra ljusare nyanser och avvikande från det normala mönstret.

En afrikansk tusenfoting.

Beteende

Tusenfotingar tenderar att vara som mest aktiva på natten, eftersom det är då de kan gå obemärkt förbi av rovdjur. Även om de har ett stort antal ben är deras rörelser för långsamma och de kan inte fly lätt. På dagtid blir de därför ett lätt byte för smidiga djur som till exempel fåglar.

Foder

Den afrikanska tusenfotingens diet bygger huvudsakligen på att konsumera ruttnande växtrester, till exempel blad, grönsaker, frukt och växtrester. Tack vare detta bidrar de till att återvinna näringsämnen från ekosystemet. Arten har dock vissa opportunistiska beteenden, för om den hittar rester av en insekt är det troligt att den äter dem.

Reproduktion

Uppvaktningen av denna tusenfoting är ganska enkel, eftersom de bara anpassar sin kropp till honans och vibrerar med benen som om det vore en inbjudan till parning. I detta skede kan den potentiella partnern antingen avvisa förfrågan eller acceptera och påbörja spermaöverföringen.

Under denna process “omfamnar” de båda exemplaren varandra och omsluter varandra. Tack vare detta blir honan befruktad och efter tre eller fyra veckor börjar den lägga sina ägg, så den måste snabbt leta efter ett bo för sina ungar. Slutligen tar mamman hand om sina ungar tills de kläcks och var och en kan klara sig själv.

En jättelik afrikansk tusenfoting.

Tusenfotingar som husdjur

Tusenfotingar kräver inte mycket vård och deras kost kan baseras på frukt och grönsaker. Därför har vissa människor valt att ha dem som husdjur. Vissa länder har dock infört restriktioner för deras import, eftersom de anses vara en invasiv art som kan påverka ekosystemen allvarligt.

Om du är intresserad av att ha en afrikansk tusenfoting som husdjur ska du först kontrollera om du behöver ett lagligt tillstånd. Om du redan har ett sådant, eller om det inte finns något förbud, bör du överväga följande aspekter:

  • Terrarium: Det ska innehålla växtlighet, jord och trä. Glöm inte att erbjuda reliefer och sluttningar som den kan klättra uppför på egen hand, samt några upphöjda områden och grottor. Minimimåttet för dess livsmiljö bör vara 60 centimeter lång, 40 centimeter bred och 40 centimeter hög.
  • Temperatur: Temperaturen i dess hem bör inte sjunka under 25 grader Celsius.
  • Luftfuktighet: De föredrar en fuktig livsmiljö, så i fångenskap bör den hållas på minst 80 %.
  • Mat: Det räcker att ge den grönsaksrester, blad, frukt och grönsaker.

Några intressanta fakta om en afrikansk tusenfoting

Försvarsmekanism

Även om de inte har något komplext beteende har tusenfotingar utvecklat en unik försvarsmekanism. Denna består i att den rullar ihop sig på sig själv för att skydda sitt huvud, så att den fortfarande kan överleva om kroppen skadas. I denna position börjar de också utsöndra ett irriterande ämne över hela kroppen.

Vätskan som den utsöndrar är endast avsedd att avskräcka dess angripare, så den orsakar inte några märkbara skador. Faktum är att om en person kommer i kontakt med det irriterande ämnet kommer den bara att få milda symtom på klåda och inflammation. Effekterna är dock mer aggressiva på känsliga områden som insidan av munnen eller ögonen.

Kvalstervän

Stora afrikanska tusenfotingar har ett mycket nära förhållande till kvalster. Faktum är att de små leddjuren ofta uppehåller sig på mångfotingens kropp för att rengöra den. I utbyte mot denna tjänst skyddar och transporterar tusenfotingen de små liven.

Trots att de afrikanska tusenfotingarna har ett ganska skrämmande och ovänligt utseende har de en intressant kropp. Även om den inte är någon gosig art kan man inte förneka deras viktiga roll i ekosystemet som återvinnare av näringsämnen.

Detta kanske intresserar dig

10 kuriosa om kvalster
My Animals
Läs det My Animals
10 kuriosa om kvalster

Kuriosa om kvalster är varierande, eftersom de representerar en av de mest utbredda biologiska grupperna på hela planeten.  • Šustr, V., Tajovský, K., Semanová, S., Chronakova, A., & Simek, M. (2013). The giant African millipede, Archispirostreptus gigas (Diplopoda: Spirostreptida), a model species for ecophysiological studies. Acta Soc Zool Bochem, 77, 145-158.
  • Farfan, M. A., & Klompen, H. (2012). Phoretic mite associates of millipedes (Diplopoda, Julidae) in the northern Atlantic region (North America, Europe). International Journal of Myriapodology (Pensoft Publishers), 7.
  • Mitchell, M., & Tully, T. N. (2008). Manual of exotic pet practice. Elsevier Health Sciences.
  • Salmane, I. N. E. T. A., & Telnov, D. (2007). Laelaptidae mites (Parasitiformes, Mesostigmata) of east African millipedes (Diplopoda). Latvijas entomologs, 44, 121.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.