Vilken är världens största myra?

Även om de flesta myror är små så finns det några som är förvånansvärt stora. Ta reda på vilken som är världens största myra.
Vilken är världens största myra?
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Myror är en grupp insekter som är välkända och talrika världen över, deras utbredning sträcker sig över nästan alla kontinenter. Dessa små leddjur är vanligtvis bara några millimeter långa och är oftast inte lätta att upptäcka. Hör presenterar vi dock väldens största myra!

Dessa insekter tillhör gruppen Formicidae och är nära besläktade med bin och getingar, (inom ordningen Hymenoptera). Som om det inte vore nog har vissa arter giftiga stick som kan orsaka en hel del irritation och smärta. Läs vidare och ta reda på vilken som är världens största myra.

Definition av myror

Myror är en grupp leddjur vars kroppar är indelade i tre regioner: huvud, bröstkorg och buk. Varje sektion är väldefinierad så det är lätt att identifiera dem. Dessutom uppvisar de den typiska “getingmidjan”, som utgör en “bro” mellan de två sista kroppsdelarna, vilket är utmärkande för grupper inom Hymenoptera.

Liksom de flesta insekter har myror tre par ben som gör det möjligt för dem att röra sig med relativ styrka och snabbhet. Dessutom har de ett par mottagliga antenner som vägleder dem i sin livsmiljö och låter dem känna av sin omgivning. Slutligen har buken vanligtvis en gadd som injicerar giftiga ämnen för att förlama och skadar byten, rovdjur eller motståndare.

Som om det inte vore nog har dessa små djur även kraftiga käkar, så deras sting är inte det enda försvaret mot rovdjur. Dessa käkar är viktiga eftersom de tack vare dem kan transportera föremål eller skära av dem. På så sätt blir deras mundelar ett mycket användbart verktyg för deras överlevnad.

I allmänhet är de allra flesta arter små och når inte mer än två centimeter i längd, även om drottningar vanligtvis är större än arbetare. Vissa typer av myror överskrider dock vida dessa mått och deras kropp är gigantiska jämfört med de andra.

Världens största myra

Även om det låter som en enkel uppgift är det inte lätt att definiera vilken myra som är störst i världen, eftersom det finns flera arter som kan placeras på den positionen beroende på hur man mäter. Dessutom är det så att även om vissa arter har stora genomsnittsstorlekar så når inte alla upp till maxstorleken. Hur som helst, här följer några exempel som kanske kommer att överraska dig.

Dinomyrmex gigas (jätteskogsmyra)

Denna art kan mäta mellan 2 och 3 centimeter i längd, vilket gör den till en av de största myrorna i Sydostasien. Trots detta är de relativt fredliga varelser som bara attackerar om de provoceras. Deras bett utgör ingen fara för människans hälsa utöver en mindre skada, så det finns egentligen inget att oroa sig för.

Väldens största myra.

Paraponera clavata (pistolmyra)

Pistolmyran ansågs vara världens största myra fram till för inte särdeles länge sedan, detta eftersom drottningen lätt kan nå 3,5 centimeter i längd. Numera finns det dock en annan art som slår den med några millimeter. Dessa insekter är endemiska i Centralamerika, där de är spridda i de tropiska skogarna i området.

Det vanliga namnet kommer faktiskt från dess smärtsamma stick, som tros vara lika smärtsamt som en kulas inverkan när det gäller fysiskt obehag.

En myra på ett blad.

Myrmecia (bulldoggsmyra)

Alla arter inom släktet Myrmecia kallas för bulldoggsmyror, eller tjurmyror. Denna grupp av myror är känd för sin obevekliga aggressivitet och sitt solitära beteende, och de står i stark kontrast till andra myrors sociala beteenden. När det gäller deras storlek mäter vissa exemplar mellan 1 och 3 centimeter i längd, vilket placerar dem bland de största som finns.

En stor myra

Vilken är då världens största myra?

Även om det finns en stor variation av arter i världen kan bara en grupp myror anses vara de största av dem alla. Denna utmärkelse går till arten Dinoponera gigantea, som lever i Sydamerika och når 4 centimeter i längd. På grund av dessa egenskaper är den också känd som Amazonas jättemyra.

Arten delar flera egenskaper med pistolmyran, bland annat deras kraftfulla sting. Enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Annals of the Entomological Society of America har båda arterna en liknande giftapparatur. Det innebär att de förutom att vara otroligt stora också har ett av de mest smärtsamma stingen bland alla myror.

Ett leddjur som bara är några centimeter långt kanske inte verkar så farligt. Man måste dock ta hänsyn till att hundratals myror ofta angriper samma mål samtidigt och kan orsaka massiva skador. Trots detta attackerar de flesta arter endast när de känner sig hotade, så det är oftast ganska enkelt att undvika att bli biten. Respektera dem och de kommer att respektera dig, oftast.

Detta kanske intresserar dig

Sover myror?
My Animals
Läs det My Animals
Sover myror?

De arbetar tillsammans, vissa mer än andra, men har du någonsin undrat om myror sover? Få reda på svaret här.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pfeiffer, M., & Linsenmair, K. E. (2007). Trophobiotic interactions of giant ants Camponotus gigas (Hym. Form.) and wax cicada Bythopsyrna circulata (Hom. Flatidae) on a Syzygium-tree (Myrtaceae) in a tropical rainforest on Borneo. Asian Myrmecology, 1, 105-119.
  • Shafiq, H. M., & Maryati, M. (2021, April). Dinomyrmex gigas (Latreille, 1802): A Potential Icon for Taman Negara Johor Endau Rompin. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 736, No. 1, p. 012044). IOP Publishing.
  • Fourcassié, V., & Oliveira, P. S. (2002). Foraging ecology of the giant Amazonian ant Dinoponera gigantea (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae): activity schedule, diet and spatial foraging patterns. Journal of Natural History, 36(18), 2211-2227.
  • Lenhart, P., Dash, S. T., & Mackay, W. P. (2013). A revision of the giant Amazonian ants of the genus Dinoponera (Hymenoptera, Formicidae). Journal of Hymenoptera Research, 31, 119.
  • Hanley, R. S., & Lovett, J. P. (1999). Behavior and subcaste specialization among workers of the giant tropical ant, Paraponera clavata (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae). Entomological contributions in memory of Byron A. Alexander., 45-50.
  • Street, M. D., Donovan, G. R., Baldo, B. A., & Sutherland, S. (1994). Immediate allergic reactions to Myrmecia ant stings: immunochemical analysis of Myrmecia venoms. Clinical & Experimental Allergy, 24(6), 590-597.
  • Hermann, H. R., Blum, M. S., Wheeler, J. W., Overal, W. L., Schmidt, J. O., & Chao, J. T. (1984). Comparative anatomy and chemistry of the venom apparatus and mandibular glands in Dinoponera grandis (Guerin) and Paraponera clavata (F.)(Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae). Annals of the Entomological Society of America, 77(3), 272-279.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.