Reaktioner hos primater som fångas på kamera

Primater som fångas på kamera agerar alla annorlunda. Bonobos, gorillor och chimpanser inser att kamerorna finns där, men de reagerar inte på samma sätt.
Reaktioner hos primater som fångas på kamera

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2019

Kamerafällor har hjälpt oss mycket när det kommer till att forska om de hemliga liven hos vilda djur. Dessa djur vet vanligtvis inte att de är på film, men så är inte fallet med primater som forskare filmat i Afrika. Nu har en studie faktiskt samlat in olika reaktioner från primater som fångats på kamera.

Vi har Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology att tacka för bilderna. Deras mål var att se om primaterna ändrade sitt beteende när nya föremål, såsom kameran, introducerades i deras naturliga miljö.

Vad är en kamerafälla?

Kamerafällor är en fundamental del av denna forskning. De är kompakta och utrustade med långlivade batterier, och de fångar bilder eller video när de registrerar rörelse. Detta låter oss undersöka djur och deras beteenden.

Även om kamerafällor och liknande enheter är vanliga inom vetenskaplig forskning, vet vi fortfarande inte om de förändrar de vilda djurens beteende på något sätt. Mycket av kunskapen vi får från blygare djur i världen kommer från dessa kameror.

Chimpanser på väg

En studie av primater som fångas på kamera

En studie om detta led av primatologen Ammie Kalan publicerades nyligen i Current Biology. Enligt deras forskning så märker framförallt de stora aporna – bonobos, chimpanser och gorillor – kamerorna och förändrar sitt beteende.

Detta kom inte som en total överraskning, för det var inte första gången det observerades. Man utförde sin studie med 43 grupper av stora apor, inom 14 olika studiefält i Centralafrika.

Vad som verkligen fångade forskarnas uppmärksamhet var att de olika arterna av primater som fångades på kamera hade väldigt olika reaktioner.

Forskarna såg detta som en lärdom för framtida studier om att vara mindre invasiva med dessa fascinerande djur. Vi måste hitta bättre sätt att gömma dem på eller göra primaterna vana med dem, så att de inte förändrar sitt beteende.

Olika arter, olika reaktioner

Låt oss börja med chimpanserna. De verkade mestadels omedvetna om kamerorna, eller så visade de inte mycket intresse eller rädsla. Gorillor eller bonobos hade väldigt annorlunda reaktioner. Båda verkade mycket mer oroade över uppkomsten av dessa nya föremål, även om det i vissa fall blev till nyfikenhet.

Bonobos verkade vara räddast för kamerorna av alla primater, men de var även de mest nyfikna.

Bonoboapor i gräset

Resultaten beror uppenbarligen mycket på de specifika primaterna och de primatpopulationerna de studerade. De som var från avlägsna områden hade en mycket större reaktion på kamerorna, och de som bodde närmre människor verkade mindre nyfikna/rädda.

Forskarna fann även att de yngsta djuren var de som var mest fokuserade på kamerorna, speciellt om de var ensamma eller i små grupper.

Men reaktionen som verkligen fångade forskarnas uppmärksamhet var bonobons. Den var helt annorlunda jämfört med chimpansernas, trots att de är nära släktingar. De tror att detta har att göra med bonobons ledarskapsstruktur. De är mycket mer jämställda, och reaktioner som rädsla sprider sig mycket snabbare genom gruppen.

Detta kanske intresserar dig
Djurplågeri: en apa med kläder är inte något roligt
My AnimalsLäs det My Animals
Djurplågeri: en apa med kläder är inte något roligt

Det är otroligt att man fortfarande behöver förklara att en apa med kläder inte är något roligt och att det är djurplågeri.  • Kalan, A. K., Hohmann, G., Arandjelovic, M., Boesch, C., McCarthy, M. S., Agbor, A., … Kühl, H. S. (2019). Novelty Response of Wild African Apes to Camera Traps. Current Biology. doi:10.1016/j.cub.2019.02.02