Hur bestämmer temperaturen sköldpaddors kön?

Sköldpaddors kön kan bestämmas av den omgivande temperaturen, vilket är en särskild omständighet som gäller många reptiler.
Hur bestämmer temperaturen sköldpaddors kön?
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 05 september, 2023

Sköldpaddor är äggläggande djur som tar sig till stränder eller närliggande områden för att lägga sina ägg. Under denna process ligger äggen inne i små hål i sanden. Tack vare detta bildas en slags naturlig kuvös som gör att ungarna kan utvecklas. Temperaturen gör dock mer än att bara bidra till ruvningen av äggen; i vissa fall bestämmer den även sköldpaddors kön.

Detta fenomen är inget nytt inom gruppen reptiler. Även krokodiler uppvisar detta märkliga drag. Dessutom har detta blivit mycket aktuellt på grund av den globala klimatsituationen, eftersom förändringen av temperaturen på vår planet kan komma att påverka arterna. Ta reda på hur temperaturen i vissa fall bestämmer sköldpaddors kön.

Hur bestäms könet hos däggdjur?

Hos däggdjur bestäms olika manliga eller kvinnliga egenskaper med grunden i ett stort antal gener. Dessa är grupperade i strukturer som kallas kromosomer, som liksom hos människor kallas X och Y. Y-kromosomen är det som ger individen de manliga egenskaperna, medan X gör motsvarande med de kvinnliga egenskaperna.

Enkelt uttryckt är det närvaron av dessa kromosomer som avgör om ett däggdjur blir hona eller hane. Vissa reptiler bryter dock mot denna regel, eftersom det är temperaturen som bestämmer deras kön, och detta är fallet med sköldpaddors kön.

A turtle hatching.

Hur kan kön bestämmas av temperatur?

Reptiler är en grupp djur som är mycket nära besläktade med varandra. Detta kan lätt observeras genom deras ektotermi, vilket innebär att de behöver värme utifrån för att reglera sin kroppstemperatur. Därför är det inte ovanligt att detta drag påverkar andra egenskaper, till exempel könsbestämning.

Kort sagt bestäms reptilers avkomma enligt den mängd värme som äggen får. Under denna process är visserligen gener också inblandade, men på ett annat sätt. Temperaturens roll är att “slå på” och “stänga av” dessa gener, som är ansvariga för att ge antingen kvinnliga eller manliga egenskaper.

Hur bestämmer temperaturen sköldpaddors kön?

Könet på ungarna hos vissa sköldpaddor (som t.ex. Chelydra serpentina) bestäms av temperaturen på så vis att sanden som sköldpaddan gräver ner sina ägg i håller värme. Följaktligen är de helt beroende av miljöförhållandena för att avgöra om deras avkomma ska bli hanar eller honor.

Om sköldpaddor ruvas vid en temperatur under 26 °C kommer de att bli hanar. För att en hona ska kunna utvecklas måste de däremot ruvas i en temperatur som är högre än 31 °C. På så sätt avgörs sköldpaddornas kön av den värme som för tillfället finns i sanden.

Föds alla kläckta ungar från samma bo av samma kön?

Även om temperaturen är den viktigaste faktorn för att bestämma könet är det dock inte den enda faktorn som har en inverkan på denna egenskap. Till att börja med är de hål som sköldpaddorna gräver ganska stora, så alla ägg ligger utspridda i olika delar av boet. Det är detta som gör både hanar och honor kan kläckas på samma plats, eftersom temperaturförhållandena skiljer sig åt beroende på äggets position.

Med andra ord gör hålets storlek att den mängd värme som tillförs äggen skiljer såg åt mellan äggen. På så sätt kläcks ungar av båda könen i samma bo. Men samtidigt är det omgivningens temperatur som bestämmer om fler hanar än honor kläcks eller tvärtom.

Klimatförändringar som hot för utrotning eftersom temperaturen bestämmer sköldpaddors kön

Planeten har ett otroligt sätt att fördela värme till alla regioner i världen. Temperaturen har dock börjat öka under de senaste åren, något som har återspeglats i subtila och progressiva förändringar av klimatet. Av denna anledning kallar vi denna process för klimatförändringar.

För vissa arter är en ökning av värmen vanligtvis inget problem. För sköldpaddor är det dock ett allvarligt hot, eftersom de är beroende av temperaturen för att bestämma könet på sin avkomma. När uppvärmningen ökar är det i själva verket större sannolikhet att avkomman blir en hona.

På grund av detta kan klimatförändringarna någon gång leda till att vissa arters hanar försvinner.

A turtle hatching.

Ett aktuellt problem

Du kanske tänker att effekten av överbefolkning av honor inte kommer att inträffa på många år. Men enligt vissa vetenskapliga rapporter har man redan hittat de första fallen. Enligt en undersökning som utförts av det amerikanska vetenskapliga organet National Oceanic and Atmospheric Administration producerar vissa populationer av den gröna sköldpaddan 99,1 % honor.

Sköldpaddor hotas inte bara av yttre faktorer såsom rovdjur, utan också miljöförändringar är alltså ett hot. Eftersom klimatförändringarna därtill verkar vara en konsekvens av människans konsumtionstänkande, är människan alltså, om än indirekt, en orsak till att flera arter dör ut.

Detta kanske intresserar dig
Att klippa klorna på en sköldpadda: så gör du
My Animals
Läs det My Animals
Att klippa klorna på en sköldpadda: så gör du

Det är inte varje dag du behöver klippa klorna på din sköldpadda, men i vissa situationer kan det vara nödvändigt. Ta reda på mer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jensen, M. P., Allen, C. D., Eguchi, T., Bell, I. P., LaCasella, E. L., Hilton, W. A., Hof, C. A. M. & Dutton, P. H. (2018). Environmental warming and feminization of one of the largest sea turtle populations in the world. Current Biology, 28(1), 154-159.
  • Herrera, C., Guerra, E., Penalver, V., Rosas, A., Wei, Y., Pringle, J., … & Song, B. (2020). The Impact of Temperature-Dependent Sex Determination on the Population Dynamics of Green Sea Turtles (Chelonia mydas). Revista Bionatura, 5(1), 1029-1038.
  • Ewert, M. A., & Nelson, C. E. (1991). Sex determination in turtles: diverse patterns and some possible adaptive values. Copeia, 50-69.
  • Escobedo-Galván, A. H. (2013). Temperature-dependent sex determination in an uncertain world: advances and perspectives. Revista mexicana de biodiversidad, 84(2), 727-730.
  • Maldonado, L. C. T., & Larios, H. M. (2006). Aspectos moleculares de la determinación del sexo en tortugas. CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva, 13(2), 176-182.
  • Díaz Cordero, G. (2012). El cambio climático. Ciencia y sociedad.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.