Den sydkinesiska tigern, på gränsen till utrotning

Den sydkinesiska tigern är en av de mest hotade underarterna av tiger, i och med att det nästan inte finns några individer kvar i vilt tillstånd. Här berättar vi mer om den.
Den sydkinesiska tigern, på gränsen till utrotning

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2021

Många stora katter har man klassificerat som hotade arter, men för vissa arter är situationen ännu mer oroande. Den sydkinesiska tigern är en av de mest hotade underarterna av tigrar enligt International Union for Conservation of Nature (IUCN). Det beror på att den för närvarande löper akut risk för utrotning.

Utöver anekdotiska rapporter från bönder, tror forskare att denna katt möjligen är utrotad i naturen. Och individerna som finns kvar idag är ett litet antal individer som lever i fångenskap.

Sydkinesiska tigern i sin ursprungliga livsmiljö

1905 beskrev zoologen Max Hilzheimer den första Sydkinesiska tigern i Hankou, en provins i södra Kina. Det den var väldigt lik den Bengaliska tigern, men den var lite mindre.

Dess ursprungliga livsmiljö var de täta skogarna, där det fanns gott om bytesdjur som till exempel vildsvin, harar, påfåglar, rådjur och piggsvin. Så snart mänskliga bosättningar började invadera dess territorium började den Sydkinesiska tigern livnära sig på boskap, vilket blev orsaken till dess minskning.

Den här tigerns spridning var ganska stor, och den ockuperade mer än 1 240 mil mark, spridd från öst till väst och norr och söder över hela södra Kina. Men förstörelsen av dess livsmiljö och jakten på dessa djur minskade deras antal dramatiskt.

Orsakerna till deras försvinnande

Under en lång tid ansåg lokalbefolkningen att dessa kattdjur var en pest, och regeringen i provinsen Fujian beordrade att de skulle utrotas. Resultatet blev att av de 4000 exemplar som enligt uppskattningar fanns år 1959, var det bara cirka 200 kvar år 1977. Det var då regeringen slutligen återkallade jaktordern.

Exemplar av arten överlever nu i djurparker, och enligt uppskattningarna är det bara 1% av den ursprungliga populationen som finns kvar idag. Inavel – fortplantning mellan släktingar – är hög, och det förekommer också korsavel med andra underarter. Detta innebär att den genetiska mångfalden är ganska dålig, vilket gör det svårt att återställa underarterna fullt ut.

Inga bekräftade observationer av tigern i vilt tillstånd har skett under de senaste tjugo åren. Därför är dess status i naturen “möjligen utrotad”.

1981 klassificerade CITES-konventionen Sydkinesiska tigern som en hotad underart. Och sju år senare inkluderade den kinesiska regeringen den i sin lista över skyddade djur. I djurparken i Canton har man påbörjat bevarandet av celler från detta kattdjur för att undvika dess definitiva försvinnande, vilket experter uppskattar kommer att ske på kort eller medellång sikt.

Organisationer som “Save China’s Tigers” och “Chinese Tigers South Africa” ​​har arbetat tillsammans för att skicka tio exemplar i fångenskap till ett speciellt hägn i Sydafrika. Målet är att förbereda dem för en återintroduktion i deras ursprungliga livsmiljö. I detta hägn tränar man djuren för att kunna överleva i naturen.

Om de skulle återintroduceras i naturen, skulle den Sydkinesiska tigern hamna på listan över världens tio mest utrotningshotade djur. Dessutom skulle den inta den första positionen bland de mest hotade katterna i världen, även före den iberiska lokatten.

Den Sydkinesiska tigern: Egenskaper

Det här är en av de underarter inom tigerfamiljen som har bibehållit de mest primitiva egenskaperna. Det innebär att dess fysiska egenskaper påminner om de här kattdjurens gemensamma förfäder, som levde i slutet av pleistocen i södra Sibirien.

Det är en liten tiger, knappt 2,4 meter från huvud till svans. Hanar kan väga upp till 170 kg och honor omkring 120 kg. Pälsen är ljust orange, med färre vita områden än andra underarter. Dess svarta ränder är också färre och sitter glesare än hos de andra tigrarna.

Den Sydkinesiska tigern, den mest hotade katten av alla

De stora kattdjuren befinner sig överst i näringskedjan, eftersom de är de mest kraftfulla levande varelserna på planeten. Av samma anledning är de dock också de mest utsatta.

Deras största hot är tjuvjakten och förlusterna av livsmiljöer. Många arter, som den Sydkinesiska tigern, finns bara kvar i djurparker där man försöker öka populationen igen genom avel i fångenskap och återintroduktion.

Tigern är den mest hotade av de stora katterna, och dess antal har minskat med 95% under det senaste århundradet. Det upptar bara 7% av sitt historiska territorium, och dess totala antal minskar kontinuerligt. I början av 1900-talet uppskattade man populationen till 100 000 individer. I dag är detta antal dock mindre än 4 000.

Som vi har sett är uppgifterna verkligen alarmerande för arten. Om man inte stoppar deras hot i tid och och investerar i deras bevarande, kommer många underarter av tigrar att utrotas på kort tid.

 

Detta kanske intresserar dig
Vill du vandra i den sibiriska tigerns fotspår?
My AnimalsLäs det My Animals
Vill du vandra i den sibiriska tigerns fotspår?

RT Documentaries erbjuder ett intressant avsnitt "En promenad i den sibiriska tigerns fotspår". Den behandlar förhållandet mellan tigern och männis...  • Nyhus, P. 2008. Panthera tigris ssp. amoyensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T15965A5334628.
  • Especies en peligro. Tigre de Amoy.
  • Tigers World. Tigre del Sur de China.
  • WWF. Dónde y cómo viven los tigres.