Allt om iktyologi: studien av fiskar och deras biologi

I den här artikeln tar vi upp allt om iktyologi, vetenskapen som studerar fiskarnas värld, deras biologi, klassificering och distribution
Allt om iktyologi: studien av fiskar och deras biologi

Senaste uppdateringen: 07 mars, 2020

Iktyologi är den gren av biologin som fokuserar på studiet av fiskar.

Fisk är en mycket bred och mångfaldig grupp av djur, och iktyologi ansvarar för att klassificera dem och studera deras morfologi och fysiologi. Det tittar också på hur de förhåller sig till sin miljö.

Vad är syftet med iktyologi?

Liksom andra vetenskaper som studerar djur, tar iktyologi oss närmare djurens värld. Tack vare denna gren av biologi kan vi känna igen de olika fiskarter som finns och deras biologi.

Förutom att upptäcka hur vissa fiskar reproducerar sig, är iktyologi också användbart för att bevara hotade bestånd samt för produktion för mänsklig konsumtion.

Med tanke på att människor har ätit fisk sedan förhistorisk tid är iktyologi en mycket gammal vetenskap. Och även om det ursprungligen saknade sammansättningen av en formell disciplin, användes denna forntida kunskap för fiske.

Studien av fisk är dessutom relaterad till andra biologiska vetenskaper som limnologi, oceanografi och ekologi.

Hur klassificerar man fisk inom iktyologi?

  • Benfisk, eller osteichthyes: Dessa är fiskar som har ett benigt skelett- de typiska benen som man tar bort när man äter fisk.
  • Broskfiskar, eller chondrichthyes: Skelett hos dessa fiskar består av brosk. I denna grupp hittar vi hajar och olika typer av rockor.
Rockor simmar i havet

Det finns även en tredje grupp av fisk, även om det finns väldigt få representanter av den i dag. Dessa är agnatha-fiskar – eller käklösa fiskar – och denna grupp inkluderar pirålar och nejonögon.

Hur har fisk anpassat sig till vattenlevande liv?

En av de stora frågorna som iktyologin försöker besvara är hur fiskar har anpassat sig till livet i olika vattenmiljöer. I till exempel hav, sjöar, floder, flodmynningar, myrar, dammar osv.

Var och en av dessa miljöer har olika fysikaliska och kemiska egenskaper (pH, salthalt, ljus, syre, djup, typ av sediment osv). Så djuren som lever i varje miljö har olika fysiologiska anpassningar för att överleva.

Fjäll på huden

Precis som andra ryggradsdjur har fisk en hud som består av olika lager: överhud och dermis. Fiskens överhud har ett överflöd av slemkörtlar som ser till att dessa djurs yta är väl insmord.

Fiskens fjäll, som finns i olika typer och fördelningar, har sin början i dermis lagret. Man kan se många olika modifikationer när det kommer till fiskens fjäll, till exempel självlysande organ, taggar och piggar.

Par av fenor

Med undantag för käklösa fiskar har alla fiskar fenor. Tillsammans med fiskars hydrodynamiska form gör fenorna dem till utmärkta simmare. Här är de olika typerna av fenor:

  • Bröstfena: dessa fenor är som ett roder som leder fisken framåt
  • Ryggfena: tillsammans med sina centrala fenor stabiliserar ryggfenan fisken och korrigerar dess position
  • Bäcken eller bukfena
  • Stjärtfena: det finns många olika typer när det gäller form och utseende: rund, delad, halvmåneformad osv.
  • Analfena: fisken kan ha en eller flera analfenor, belägna mellan anus och svans.

Fiskar rör sig vanligtvis genom att vrida kroppen fram och tillbaka på ett våglikt sätt. Stjärtfenans drivkraft hjälper dem också att röra sig framåt.

En fisk med vackra färgglada fenor.

Gälar

Gälarna är fiskars andningsorgan genom vilka de extraherar syre som är upplöst i vattnet. På samma sätt utvisar gälar koldioxid tillbaka i deras omgivning.

Förutom gälar kan vissa fiskar även andas genom huden. Detta är fallet med arter som inte har fjäll, till exempel ålen. Och slutligen så använder vissa fiskar också lungor för att andas.

Under andning tränger vatten in genom munnen, genom springor i gälarna eller genom båda hålorna. Sedan kommer den ut genom gälarna igen, som växelvis öppnas och stängs.

Simblåsan

Detta är en egenskap som vissa beniga fiskar har och den fungerar som ett andningsorgan.

Fisk som har lungor, som lever i djupa vatten till exempel ål, och arter som simmar kontinuerligt (som tonfisk och makrill) har inte en simblåsa.

Detta kanske intresserar dig
Marina insekter: vad är de och existerar de ens?
My Animals
Läs det My Animals
Marina insekter: vad är de och existerar de ens?

I denna artikel ska vi lära oss lite mer om akvatiska insekter rent generellt och upptäcka huruvida det verkligen finns något som heter marina inse...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carlos Granado Lorencio. Universidad de Sevilla. Ecología de peces, 2002.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.