Mantisräkans unika syn

Forskare har utfört ett särskilt experiment för att bättre förstå mantisräkans unika syn - ta reda på vad det handlar om!
Mantisräkans unika syn

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2023

Synen spelar en grundläggande roll för djuren i naturen. I de flesta fall kan synförmågan vara avgörande för överlevnaden. Synsinnet har dock inte utvecklats på samma sätt hos alla arter. Till exempel har mantisräkans unika syn varit ett mysterium som forskare en tid har försökt förstå sig på.

I den här artikeln berättar vi om resultaten av en särskild studie om den mantisräkans unika syn. Denna räka är även känd som bönsyrseräkan och många andra namn på andra språk! Upptäck vad som är så speciellt med synen hos detta färgglada rovdjur.

Mantisräkan

Mantis shrimp.

Mantisräkan, med det vetenskapliga namnet Odontodactylus Scyllarus, är ett ryggradslöst kräftdjur som tillhör stomatopoderna. Det finns cirka 400 olika arter av denna räka i världen. Förutom att de utmärker sig genom sin färg och fluorescens är de snabba och våldsamma och har klor med en morfologi som liknar den hos bönsyrsan.

Dessa rovdjur lever i bon, men kommer ibland ut ur dem för att jaga. Faktum är att de kan besegra byten som är dubbelt så stora som de själva. Förutom klorna har de armar som kan ge brutala slag tack vare en struktur där de snabbt kan lagra och frigöra energi.

Mantisräkans unika syn

Det kanske mest slående hos dessa marina tungviktare är dock deras synsinne. Mantisräkan har ett par ögon som kan röra sig oberoende av varandra och är stereoskopiska, och är vad som ger djuret dess unika syn.

De flesta levande varelser har två till fyra fotoreceptorer, dvs. specialiserade neuroner som hjälper dem att urskilja färger; de är känsliga för ljus och finns i den yttre näthinnan hos ryggradsdjur. Mantisräkan är dock den enda som har tolv fotoreceptorer eller färgkanaler.

De är sämre på att urskilja, men är snabbare

Denna marina art har ett ovanligt sätt att koda färger; en process som upptäcktes av ett internationellt forskarlag som försökte lösa mysterierna kring detta djurs visuella förmåga.

I studien, publicerad i tidskriften Science, utförde forskarna färgdiskrimineringstester genom att para ihop stomatopoder. På så sätt kom man fram till att dessa kräftdjur har en unik synförmåga som dem extremt snabba på urskilja färger, dock utan att skilja mellan våglängderna i olika spektrum.

För att förstå det bättre kan vi jämföra med människans och djurens syn. Denna är baserad på primärfärgerna rött, grönt och blått (RGB-systemet). Det vill säga, människor och andra djur identifierar färger enligt den stimulering som de får genom dessa tre ingångar. Mantisräkan följer dock, tack vare sina tolv fotoreceptorer, ett mönster av stimulering över hela spektrumet.

Mantisräkans synsinne anses vara den mest komplexa i djurriket. Detta kräftdjur använder ett synsystem som inte tidigare har identifierats hos andra levande varelser – det är baserat på temporal signalering i kombination med utforskande ögonrörelser. De är sämre på att urskilja färger sämre, men är snabbare.

Energibesparing

Forskarna i studien menar att denna enklare form av synförmåga kan utgöra en fördel för mantisräkan. Eftersom detta kräftdjur har ett enklare neuralt nätverk och använder mindre energi för att identifiera färger är dess rörelser samtidigt snabbare.

Detta gör mantisräkan till ett smidigt djur. Dessutom kan denna energibesparing vara en av anledningarna till att detta havsdjur är så effektivt när det gäller att reagera på parningssituationer eller revirstrider att det till slut har en tendens att vinna även i situationer med större varelser.

Men mysteriet är fortfarande inte löst. Forskarna är inte helt säkra på hur mantisräkans unika syn fungerar. Det enda som vi kan förutsätta är att om de skulle ha ett visuellt system som andra arter skulle de behöva upprätthålla en mer komplex neuronal struktur och använda mycket mer energi.

Slutord om mantisräkans unika syn

A creature's eyes.

Sammanfattningsvis utgör mantisräkans tolv fotoreceptorer en unik egenskap inom djurriket. Och denna enkla form av syn bidrar till den snabbhet med vilken dessa vackra och tuffa havsdjur identifierar färger, även om de inte alltid är exakta i urskiljandet i färgerna.

Samtidigt, och som nämnde, finns det fortfarande mycket att upptäcka om detta djurs märkliga synförmåga. Det står dock klart att det inte bara är ett våldsamt och färgstarkt djur, utan också ett kräftdjur som inte skiljer mellan våglängderna i ett spektrum, vilket andra levande varelser normalt gör.

Detta kanske intresserar dig
10 kuriosa om kråkor
My Animals
Läs det My Animals
10 kuriosa om kråkor

Det finns många och varierande kuriosa om kråkor. Ta reda på allt om deras intelligens och till och med deras fiskeförmåga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.