Zoonotiska sjukdomar och småkrypen som överför dem

Vet du vad zoonotiska sjukdomar är och vilka insekter och andra småkryp som kan överföra dem? Låt oss ta en titt!
Zoonotiska sjukdomar och småkrypen som överför dem
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När sommaren anländer så kommer också många insekter och andra småkryp med den. Även om vi inte är så förtjusta i dessa så är de en viktig del av faunan på vår planet. I själva verket är myggor och flugor viktiga pollinatörer. De är också en matkälla för många andra djur. Några av dessa insekter är emellertid överförare av zoonotiska sjukdomar genom interaktion med människor.

Vad är zoonotiska sjukdomar?

Uttrycket zoonos avser vilken smittsam sjukdom som helst som överförs naturligt från ett djur till människor, eller vice versa.

När en människa är vektorn är den korrekta termen faktiskt antropozoonos.

Vi känner alla till några sjukdomar som har diskuterats mycket i media, orsakade av boskap eller andra djur inom lantbruk. Du har förmodligen hört talas om till exempel fågelinfluensa, svininfluensa eller galna ko-sjukan. Ändå finns det mycket mindre djur som går obemärkta förbi som kan överföra sjukdomar till människor. Faktum är att dessa sjukdomar ofta är farligare.

Låt oss nu titta på olika sjukdomsproducerande småkryp som kartlagts av Världshälsoorganisationen.

Gula feber-myggan

Gula feber-myggan eller dengue-myggan (Aedes aegypti) är, som namnet antyder, ansvarig för sjukdomar som dengue, gula febern och Zika.

Detta lilla leddjur präglas av sina iögonfallande vita band. Denna morfologi är dock vanligtvis inte tillräckligt distinkt för att skilja den från andra myggor av släktet Aedes.

Som du kanske redan vet så lever bara honmyggor på blod. Detta atypiska beteende har en tydlig biologisk förklaring:

  • Både hannar och honor lever också på nektar, så båda kan leva en full livscykel utan att sticka ryggradsdjur.
  • Honorna måste dock ha blod för att få i sig de näringsämnen som de behöver för att lägga ägg.
  • Honor som inte dricker blod kommer inte att kunna få någon avkomma.

Till skillnad från andra myggor är Aedes aegypti mer aktiva under dagen än på natten. Detta ökar sannolikheten för att de kommer i kontakt med fler människor.

År 2013 rapporterade man 2,3 miljoner fall (430,8 per 100 000) och 1 280 dödsfall av dengue i Amerika.

Denguemygga

Sandflugor och zoonotiska sjukdomar

Låt oss nu titta på ett annat bevingat djur, nämligen de olika arterna av släktet Phlebotomus. Sandflugor är överförare av sjukdomen leishmaniasis, eller orientböld.

Dessa insekter liknar vanliga myggor men är mycket mindre. De mäter högst två till tre millimeter. Deras kroppar är också halvtransparenta och täckta av hår.

  • På samma sätt som myggor så lever både hannar och honor på växtnektar eller sekret från bladlöss.
  • Honor behöver bara konsumera blod för att producera ägg.

Protozoansk leishmaniasis överförs av saliv av honmyggor när de biter ett annat djur. Denna sjukdom kan sedan infektera gnagare, hundar, pungdjur och primater.

Läkare diagnostiserar årligen i genomsnitt 60 000 fall av leishmaniasis på hud och i slemhinnor och 4 000 fall av invärtes leishmaniasis i Nord- och Sydamerika med en dödlighet på 7%.

Fästingar

Å andra sidan kan inte alla leddjur som överför zoonotiska sjukdomar flyga. Ett exempel på detta är fästingar. Även om de tekniskt sett inte är insekter (de tillhör klassen spindeldjur) så förtjänar detta småkryp ett särskilt omnämnande:

  • Vanlig fästing (Ixodes ricinus) kan vara längre än en centimeter efter intag av blod från en värd och överför en mängd olika sjukdomar till olika ryggradsdjur. Bland annat är de vektorer för Borreliabakterierna, vilket är orsaken till sjukdomen med samma namn.
  • Hyalomma marginatum är huvudvektorn för Krim-Kongo blödarfebervirus.

Det är dock svårare för fästingar att komma åt människor. Till exempel kan dessa spindeldjur inte flyga, så de sitter på växter och väntar på chansen att kunna hoppa vidare till olyckliga värdar. Detta innebär att det finns en ökad risk för människor som bor på landsbygden eller för dem som är i kontakt med vilda däggdjur.

En fästing på en persons hud.

Viktiga för ekosystemet, men till ett pris

I allmänhet är leddjur mycket viktiga för alla ekosystems funktion. Som vi nämnde tidigare är de de viktigaste pollinatörerna för vår flora. Dessutom är de också en näringskälla för många olika arter.

Även om de är ett hot mot människor som vektorer för zoonotiska sjukdomar, är det alltid viktigt att komma ihåg att alla levande varelser förtjänar respekt och beundran när de befinner sig i sin naturliga miljö.

Detta kanske intresserar dig
Kan virus orsaka förändring i djurs beteenden?
My Animals
Läs det My Animals
Kan virus orsaka förändring i djurs beteenden?

Har du någon gång funderat över hur virus fungerar? Kan virus orsaka förändring i djurs beteenden? Vi berättar här om hur virus gör just detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.