Kuriosa om råttor och musik

Kuriosa om råttor och musik
Georgelin Espinoza Medina

Skriven och verifierad av Biolog Georgelin Espinoza Medina.

Senaste uppdateringen: 30 augusti, 2023

De flesta människor gillar musik. Vi använder musik för att uttrycka olika tankar, känslor och situationer, och till och med som terapi. Melodierna och olika kombinationer av ljud kan verka avslappande eller uppiggande, hjälpa dig att koppa loss och få dig att dansa. Att följa rytmen kan dock vara lite komplicerat för vissa människor, men hur är det med djur? Missa inte vår artikel om kuriosa om råttor och musik – du kommer att bli förvånad!

Vi tror att bara människor kan synkronisera sig med musik. Andra djur verkar visserligen vara mindre utvecklade i detta avseende, men samtidigt saknas forskning på området. Förra året forskades det dock om förhållandet mellan råttor och musik, och vi ska ge dig resultaten! Missa inte det!

1. Råttor har musikalisk rytmsynkronisering

Rats and music.

Även om det kan verka lite svårt att tro kan råttor följa musikaliska rytmer. Detta förklaras i en nylig studie publicerad i tidskriften Science Advances.

I studien utvärderade forskarna 10 råttors fysiska och neurala rörelser med hjälp av små trådlösa accelerometrar som fästes på deras huvuden. Mätningarna utfördes under tre på varandra följande dagar. Det musikaliska stimuluset var en Mozart-sonat i fyra olika tempon. Responsen registrerades också hos 20 människor för att kunna göra jämförelser med de data som erhållits hos gnagarna.

Man använde en accelerometer för att registrera rörelserna och fann att råttorna rörde sina huvuden i synkronisering med musiken.

Rörelserna var dessutom mer påtagliga när djuren stod på två ben, dvs. i bipedal position. Detta står i kontrast till vad som händer när de står på sina fyra lemmar.

2. Råttors musikaliska synkronisering är medfödd

Det mest intressanta med förhållandet mellan råttor och musik är att de utför huvudrörelserna spontant. Med andra ord, de har inte blivit tränade till det. Detta avslöjar att dessa gnagare har en medfödd förmåga att synkronisera med musik. Detta är en av de första rapporterna om djur med denna förmåga.

Andra studier har också visat bevis på detta beteende, men genom träning eller tidigare exponering för en musikalisk miljö. Detta förekommer exempelvis hos sjölejon, tama hästar, primater och fåglar. Denna nyliga upptäckt visar dock att människor och råttor har likheter på detta område; råttor följer den musikaliska rytmen spontant, precis som vi människor gör.

3. Den föredragna musikaliska rytmen för råttor är mellan 120 och 140 slag per minut

Råttorna rörde på huvudet till melodierna, men hade en preferens för en viss hastighet. I synnerhet föredrog de musik med en rytm på mellan 120 och 140 slag per minut. Detta är takten för de flesta musikkompositioner; det är inom denna rytm som även människor visar bättre affinitet.

4. Råttor rör mer på huvudet till musik än människor

Huvudrörelserna som genereras av musikaliska stimuli hos råttor är större än de hos människor, i själva verket upp till tio gånger mer. Detta beror på deras mindre huvudmassa.

5. Råttor rör på huvudet till olika typer av musik

A rat.

Förutom Mozart använde man även annan musik i studien om råttors synkronisering till musik. Artister som Lady Gaga, Maroon 5, Queen och Michael Jackson ingick i forskningen. De valda låtarna spelades två gånger och slumpmässigt via högtalare. Dessa var följande:

  • Sonat för två pianon (K.448) av Mozart.
  • Born this way av Lady Gaga
  • Another one bites the dust av Queen
  • Beat it av Michael Jackson
  • Sugar av Maroon 5

Råttorna rörde sina huvuden till rytmen av både klassisk och modern musik.

Detta var de kuriosa vi hade om råttor och musik. Vi ser att djur har många talanger. De kan reagera på ljudstimuli, avge olika typer av vokaliseringar (vissa också ganska melodiösa) och även bli tränade till att reagera på en musikalisk rytm. De överraskar oss också med sin medfödda synkronisering till musik där neurala processer arbetar tillsammans med motoriska processer.

Dessutom visar dessa intressanta fynd oss några förmågor som djur har som vi inte kände till förrän nu. Utan tvekan återstår mycket att upptäcka i detta ämne och vi ser fram emot framtida forskning som kan undersöka musikens och dansens ursprung på evolutionär nivå.

Detta kanske intresserar dig
Allt om pungråttors beteende och egenskaper
My Animals
Läs det My Animals
Allt om pungråttors beteende och egenskaper

Pungråttor är ett av de äldsta däggdjuren i världen. Forskare har hittat fossill från 65 miljoner år sedan. Lär dig allt om pungråttors beteende hä...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ito, Y., Shiramatsu, T., Ishida, N., Oshima, K., Magami, K., & Takahashi, H. (2022). Spontaneous beat synchronization in rats: neural dynamics and motor entrainment. Science Advance, 8, eabo7019.
  • Patel, A. (2014). The evolutionary biology of musical rhythm: was Darwin wrong? PLOS Biology, 12(5), e1001873.
  • Patel, A., Iversen, J., Bregman, M., & Schulz, I. (2009). Studying synchronization to a musical beat in nonhuman animals. Annals of the New York Academy of Sciences, 1169, 459–469.
  • Wilson, M., & Cook, P. (2016). Rhythmic entrainment: why humans want to, fireflies can’t help it, pet birds try, and sea lions have to be bribed. Psychonomic Bulletin & Review, 23(6), 1647–1659.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.