Den gigantiska guldmantlade flyghunden, världens största pollinatör

Upptäck några intressanta fakta om den guldmantlade flyghunden, en typ av fladdermus som fyller en viktig funktion som pollinerare.
Den gigantiska guldmantlade flyghunden, världens största pollinatör

Senaste uppdateringen: 08 oktober, 2023

Den guldmantlade flyghunden är en fladdermusart som är världens största pollinerare och en stor fröspridare. Dess vetenskapliga namn är Acerodon jubatus. Denna säregna flyghund livnär sig på frukter och är en utrotningshotad art.

Den kallas flyghund eftersom de fysiskt sett har vissa liknande egenskaper. Fortsätt läsa och få reda på alla detaljer om detta lilla djur.

Hur ser den guldmantlade flyghunden ut?

The flying fox.
Acerodon jubatus.

Liksom andra fladdermöss i familjen Pteropodidae har den gigantiska guldmantlade flyghunden stora, ljusa ögon och relativt enkla yttre öron med tydliga konturer. Det finns en betydande variation i färgen. Den typiska färgsättningen är dock mörkbrun eller svart färg på pannan och sidorna av huvudet, rödbrunt på axlarna och mörkbrunt eller svart på nedre delen av ryggen.

Du kanske också vill läsa: Typer av fladdermöss

Dessa djur kan bli upp till 1,5 meter långa, väga cirka 1,2 kilo och kan på en natt färdas upp till fyrtio kilometer. De föredrar att leva nära vatten, och det sägs att när de flyger går de ner och samlar vatten i sina vingar, vilket de använder för att rengöra och borsta sig själva. Detta är en av artens speciella egenskaper.

Kosten för den guldmantlade flyghunden

Dessa djur livnär sig helt och hållet på frukter (frugivorer). De samlas i trädtopparna i skymningen för att äta fikon och andra frukter. För jordbrukarna är dessa fladdermöss av avgörande betydelse. Varför? Därför att de anser att de hjälper till i jordbruket med sådden, eftersom de sprider fröna i området. Dessutom hjälper de till med pollinering och dödar skadedjur. Detta är mycket viktigt för upprätthållande eller återskapandet av naturliga miljöer och sammanhang.

Ett faktum som vi också vill förtydliga är att av de 1 300 fladdermössarter som finns är det bara tre som dricker blod.

Du kanske också vill läsa: Varför jagar vissa fladdermöss på dagen?

A bat.
Acerodon jubatus.

Skydd och bevarande

För närvarande är denna art, i fara för utrotning på grund av urskillningslös och storskalig jakt och skogsavverkning i regionen. Detta leder till att dess livsmiljö blir förstörd.

Av denna anledning finns flera föreningar som fokuserar på skyddet av arten och på att utföra aktiviteter för att bevara den. I fångenskap utvecklar de program för uppfödning av arten för att undvika att den dör ut.

Detta kanske intresserar dig
Vad är egentligen en rödläppad fladdermusfisk?
My Animals
Läs det My Animals
Vad är egentligen en rödläppad fladdermusfisk?

Trots att den är ett akvatiskt djur så är rödläppad fladdermusfisk inte en bra simmare. Den kryper mödosamt på havets botten med sina bröstfenor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mildenstein, T.; Stier, S.; Nuevodiego, C. y Mills; L. (2005). «Habitat selection of endangered and endemic large flying-foxes in Subic Bay, Philippines»Biological Conservation (en inglés) 126: 93-102. doi:10.1016/j.biocon.2005.05.001
  •  Rabor, D. S. (1986). Guide to Philippine Flora and Fauna (en inglés). Natural Resources Management Centre, Ministry of Natural Resources and University of the Philippines.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.