Vad är fylogeni?

Fylogeni studerar en arts ursprung, bildning och allmänna evolutionära utveckling. Tack vare denna vetenskap vet vi vem våra mest avlägsna släktingar är.
Vad är fylogeni?

Senaste uppdateringen: 04 juli, 2021

Du har antagligen haft i uppgift att rita ett släktträd i skolan någon gång. Medan vi försökte rita det har många av oss gjort efterforskningar om var våra förfäder kom ifrån. Eller till exempel varför vi har bruna ögon, om vår farfar hade blå ögon. Allt detta leder oss till den fråga vi ställer oss idag: Vad är fylogeni?

Eller med andra ord, vad händer när forskare försöker dechiffrera en arts evolutionära väg istället för att skapa ett släktträd? Vilken vetenskaplig disciplin bör vi vända oss till om vi ska hitta den första levande varelsen som bodde på planeten?

Dessutom kommer vi att berätta vad släktträd, blå ögon och Mendels ärtor har med varandra att göra. Läs vidare för att ta reda på det.

Vad är fylogeni?

Fylogeni är den gren av evolutionär biologi som studerar livets ursprung, det vill säga förhållandet mellan relationer mellan arter genom evolutionens gång. Målet är att bygga ett fylogenetiskt träd för att ange vem förfäderna till en viss art är. Ordet myntades av den tyska naturforskaren och filosofen Ernst Haeckel i slutet av 1800-talet.

Som vi vet är evolutionen så långsam att en individ inte lever tillräckligt länge för att se den med sina egna ögon. Idag hör man ofta att fåglar är ättlingar till dinosaurier, men hur kom man fram till denna slutsats? Det finns två huvudmetoder för att bestämma fylogenin hos en art:

  1. Morfologisk fylogeni: Undersöker förhållandet mellan levande varelser genom att använda likheterna i deras morfologi. Det är särskilt användbart att hitta konvergenser bland fossiliserade och nuvarande arter.
  2. Molekylär fylogeni: Försöker att bestämma förhållandet mellan arter med hjälp av studier av DNA, RNA och proteiner. När sekvensen av nukleotider och aminosyror av två arter är tillräckligt lika, anser man att de har en gemensam förfader.
vad är fylogeni
Fylogenetiska träd möjliggör klassificering av levande varelser.

Mänsklig fylogeni

Hur många gånger har vi hört att vi härstammar från aporna? Människan, den första varelsen som frågade vad fylogeni är och hur man använder den, tog sin egen art som ett av de huvudsakliga objekten för studiet. Det verkar emellertid som att, oavsett hur mycket vi liknar de stora primaterna, så är vårt ursprung inte detsamma.

Vi har ännu inte hittat svaret på frågan om vårt ursprung: När började människor vara mänskliga? Chris Stringer, en av de mest respekterade antropologerna i Storbritannien, har ägnat sin karriär åt att försöka svara på denna fråga.

Stringer är en av de ivrigaste försvararna av teorin att den mänskliga arten, som vi känner den, har sitt ursprung på den afrikanska kontinenten och migrerade till Europa och Asien och ersatte gradvis hominiderna som bodde i dessa regioner, som Homo erectus och Homo neanderthalensis.

Det finns tre bevis för denna hypotes:

  • De genetiska markörerna som paleontologer har tittat på varierar mycket mer i den afrikanska arten. Denna genetiska variation minskar när vi rör oss från Afrika.
  • I fylogenetiska träd är skillnaden mellan afrikanska och icke-afrikanska mänskliga arter den äldsta vi känner till.
  • Dessutom visar studier att separeringstiden för dessa två arter sammanfaller med den uppskattade tiden för Homo sapiens.

Den gamla teorin att Homo erectus och Homo neanderthalensis utrotades från sina områden förlorade dock styrka eftersom man har hittat bevis på att våra arter hade ett genetiskt utbyte med varandra. Nya DNA-studier visar att vi faktiskt än idag har ärftliga egenskaper från dessa två arter.

Livets träd

Även om fylogenin som sådan föddes med Haeckel, var Charles Darwin den som introducerade begreppet evolution med sina studier av anpassningsförändringar i morfologin hos olika arter.

Det yttersta målet med fylogeni är därför att fullborda livets träd, den fylogenetiska vägen till alla arter som finns på planeten vår planet. Dess rot skulle vara den ursprungliga arten vi alla kommer från, och de yttersta grenarna, de nuvarande arterna.

Vem har då platsen som vår sista universella gemensamma förfader? Känd som LUCA – Last Universal Common Ancestor – denna plats innehas av cyanobakterier. Andra teorier säger att det är ett helt rike i sig – varken djur eller växt – som är den äldsta varelsen, nämligen svampdjur, som har funnits mer än 750 000 år på jorden.

vad är fylogeni träd

Allt detta lämnar oss med en obesvarad fråga: Vem blir nästa LUCA? Kommer vi någonsin att nå rötterna gör vår egen existens? Vi kan bara hoppas att bi får leva tillräckligt länge för att ta reda på det.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Populationsgenetik bland djur – Vad är det?
My Animals
Läs det My Animals
Populationsgenetik bland djur – Vad är det?

Populationsgenetik bland djur gör det möjligt för oss att uppskatta en arts bevarandestatus i deras naturliga miljö. Lär dig mer här.