Skillnader mellan schimpans och bonobo

Schimpans och bonobo är två arter som är mycket lika varandra, men som skiljer sig på fler sätt än du kanske tror. Här visar vi dig de 5 huvudsakliga skillnaderna mellan dessa två primater.
Skillnader mellan schimpans och bonobo

Senaste uppdateringen: 22 april, 2021

Primater är de djur som på många sätt är närmast besläktade med människor. Men med så många släktingar hittar vi mer variation än inom vår egen art. Det finns mer än hundra olika arter primater, och bland dem hittar vi både schimpans och bonobo, som vi delar en genetisk kod med. Dessa är enligt forskare våra närmaste levande släktingar. I dagens artikel berättar vi om några skillnader mellan just schimpans och bonobo.

Både schimpans och bonobo tillhör samma släkte, Pan, och bor i regionerna i centrala och västra Afrika, enbart åtskilda av Kongofloden. De är två arter som är väldigt lika varandra. Faktum är att de har korsat varandras väg två gånger i deras evolutionära historia. De har dock vissa fysiska egenskaper som skiljer dem från varandra. Dessutom har de även olika egenskaper och beteenden. Läsa vidare för att lära dig om de huvudsakliga skillnaderna mellan dessa två arter av primater.

1. En flod skiljer dem åt

Räckvidden för båda primaternas levnadsområde är väl definierad: Schimpansen lever på Kongoflodens norra strand, medan bonobon bor på södra sidan. Experter tror att bildandet av denna geografiska egenskap var nyckelfaktorn som initierade uppdelningen av arten. Med andra ord producerade den reproduktionsisolering av individerna på båda sidor om floden.

Schimpansen täcker en större region på den afrikanska kartan. Den här arten bor faktiskt i upp till 21 olika länder på kontinenten från Senegal i väster till Tanzania i öster. Därför lever den i mycket varierade ekosystem: tropisk skog, bergskog, träsk och savann.

Denna stora mångfald av livsmiljöer indikerar dess förmåga att anpassa sig. Dess livsmiljö sträcker sig från de mest frodiga och fuktiga områdena till de torraste, med plötsliga temperatur- och fuktförändringar under året samt långa perioder av torka. Bonobon, å andra sidan, har en mer begränsad distribution och det är ovanligt att se den utanför dess naturliga livsmiljö.

Porträttbild på schimpans.

2. Skillnader mellan schimpans och bonobo: En är mindre och tunnare

Bonobon är mindre än schimpansen. Dessutom är dess lemmar både längre och smalare. Bonobon är alltså inte lika muskulös som sin släkting. Dess ungar föds med ett svart ansikte, till skillnad från schimpansens, som är rosa vid födseln och sedan gradvis mörknar.

Även om båda primatarterna kan stå upp och gå upprätt, är det bonobon som oftast gör det när den rör sig. Som vi kan se är inte bara dess fysiologi annorlunda, men den uppvisar också beteenden som skiljer sig från schimpansen när den rör sig.

3. Schimpanser är aggressiva och territoriella

Båda arterna lever i sociala grupper. Schimpansen är dock en mycket mer aggressiv art än bonobon, eftersom den är en stor försvarare av sitt territorium. Krig mellan olika schimpansstammar är vanligt. Å andra sidan är bonobon fredlig, och det uppstår vanligtvis ingen kamp om territorium mellan grupper.

4. Skillnader mellan schimpans och bonobo: Matriarkalt samhälle

Till skillnad från många djurarter lever bonobon i samhällen styrda av honor. Dess sociala organisation skiljer sig väldigt mycket från schimpansens sociala grupper, där olika individer har olika status och det finns en alfahane som dominerar alla andra, både hanar och honor.

I bonobogrupper är honans inflytande så stort att mödrarna till och med hjälper sina barn att föröka sig (endast hanarna). Som ett resultat är dessa hanar upp till tre gånger mer benägna att para sig. Mödrar följer med sina avkommor till de platser där de kan hitta fertila honor. Sedan ingriper de om deras avkomma har konkurrenter, och kan till och med jaga bort de rivaliserande hanarna om det skulle behövas.

Bonobo-hanar förblir hos sin mor tills de är vuxna. Det är inte fallet för schimpansen. Hos schimpansen är hanar vanligtvis avvänjda vid fyra eller fem års ålder, och är sedan oberoende vid nio års ålder.

Hos båda arter så är moderns roll nyckeln till avkommans överlevnad. Schimpansen upprätthåller alltid ett band till sin moder, men förhållandet är annorlunda jämfört med bonobon. Dessutom kan unga schimpanshanar bilda koalitioner med varandra och utmana alfahanen i sin grupp.

5. Att använda sex för att undvika våld och minska stress

En av de egenskaper som utan tvekan gör den fridfulla bonobon berömd, och som skiljer den från andra primater, är artens sätt att använda sex. Sexuella relationer har en mycket viktig nyans i bonobo-samhället. Det beror på att det mer är en social eller kommunikativ interaktion, snarare än ett medel till reproduktion.

I bonobosamhällen kan det förekomma samlag mellan medlemmar av olika kön och medlemmar av samma kön. I den bemärkelsen är det inte ovanligt att se två hanar eller två bonobo-honor ha samlag. Dessutom uppvisar den här arten en bred repertoar av sexuella aktiviteter som kyssar, oralsex, gnuggning av könsorganen och många andra.

Bonobo ser ut att vara i djup tanke.

Schimpansen och bonobon är två arter av primater som är mycket lika varandra. Skillnaderna, särskilt i beteende, är dock mycket slående. Därför är dessa avlägsna släktingar två unika arter som vi måste skydda för att säkerställa deras överlevnad.

Detta kanske intresserar dig
Chimpanskulturen håller på att försvinna
My Animals
Läs det My Animals
Chimpanskulturen håller på att försvinna

Har du någonsin hört talas om djurkulturer? Jo, de har sina egna kulturer och chimpanskulturen är i farozonen att försvinna. Vi tar en närmare titt...

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • National Geographic. Bonobos: el primate de la orilla izquierda, 2018.
  • National Geographic. Chimpancé.
  • Instituto Jane Goodall. Etología de los chimpancés.
  • Instituto Jane Goodall. Primos evolutivos.
  • Proyecto Gran Simio. Secuenciado el genoma del bonobo, nuestro pariente más sociable.
  • National Geographic. La guerra podría explicar las diferencias de comportamiento entre chimpancés y bonobos, 2017.
  • Afánporsaber. La divergencia entre chimpancés y bonobos, 2018.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.