Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet

Visste du att gigantiska insekter en gång härskade över vår planet? Fossila fynd indikerar att enorma trollsländor bebodde vår planet för miljontals år sedan.
Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av Biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

För miljontals år sedan var himlen täckt av gigantiska, flygande insekter – bland annat en större version av vår nuvarande trollslända. Som du säkert kan föreställa dig så var förhållandena i atmosfären ganska annorlunda från de vi har idag, och det påverkade djurens utveckling.

Forskare fortsätter att undersöka hypoteser om varför dessa gigantiska insekter försvann och varför de nu är så små. Men det verkar som om svaret finns i evolutionen av rovfåglar under samma tid. Dessa djur lärde sig nya mycket framgångsrika sätt att fånga sina byten.

Fortsätt läsa för att ta reda på mer om hur dessa insekter blev så stora, och vad som ledde till att de utrotades.

Protodonata – jättesländor

Vanligtvis är ett djurs storlek resultatet av förhållandet som etablerats mellan dess kropp och den fysiologiska och ekologiska karaktäristiken i omgivningen.

Under karbonperioden (i slutet av paleozoikum-eran) fanns det insekter av en helt annan magnitud än de vi känner till idag. Protodonata är ett exempel på ett släkte av utdöda jätteinsekter.

De var flygare, liknade trollsländor och en del av dem var lika stora som örnarTack vare de fragment av vingar som man har hittat, vet vi att en del av dem var så stora som 70 cm i diameter.

Protodonata är den största gruppen av insekter man känner till som någonsin har levt på jorden. Meganerura, megatypus och meganeuropsis är de mest kända arterna bland dem. 

Gigantiska insekter: En trollslända i skogen.

Ankomsten och försvinnandet av gigantiska insekter

Efter upptäckten av de fossila kvarlämningarna av dessa leddjur år 2012, har forskare från the University of California (Santa Cruz) spekulerat över påverkan av olika faktorer. De försökte förklara hur dessa varelser kunde uppnå en sådan storlek, och vad som sedan ledde till att deras utrotning.

Syre

Mängden atmosfäriskt syre var högre under karbonperioden än det är nu. Den mängd syre som en organism kräver beror på dess kroppsstorlek. Det betyder att ju större djuret är, desto mer syre behöver det.

Till skillnad från andra ektoterma djur (djur som reglerar sin kroppstemperatur beroende på omgivningen) så andas insekter genom ett system av luftrör. Det betyder att syre sprids från förgrenade rör som syresätter hela kroppen. 

De flygande insekterna från den eran var tvungna att anpassa sig till de varierande halterna av syre eftersom de använde massor av energi för att röra sina vingar. På grund av detta hände en av de första fysiologiska förändringarna i deras andningssystem.

Det kunde därför förklara att insekterna var större, eftersom halten av syre under den perioden var 30% (vilket är högre än dagens 27%).

Predation

Det finns en annan möjlig förklaring till storleken hos de förhistoriska gigantiska insekterna. Vi tänker nu på konkurrensen om mat, med andra flygande insekter och ryggradsdjur:

  • Fåglar
  • Fladdermöss
  • Pterosaurier

Allt pekar på att predation förmodligen avgjorde hur stora djuren kunde bli.

Predation vs syre i atmosfären för gigantiska insekter

Dessa insekter blev sakta men säkert mindre, även om halten av syre i atmosfären ökade under den efterföljande eran mesozoikum, under den tidiga krita-perioden.

Detta är ett faktum som stöder hypotesen att predationen av andra flygande djur är anledningen till att insekterna minskar i storlek. Faktum är att det sammanfaller med tidpunkten då fåglarna förbättrade sin fysiologiska struktur. Detta medförde en föbättrad förmåga att fånga sitt byte.

Det är sant att syret påverkade storleken hos gigantiska insekter från karbonperioden till trias. Men som forskarna Clapham och Karr poängterar i sin forskning, så verkar det som att interaktionen mellan insekter och rovfåglar med sin förbättrade manöverförmåga var den avgörande faktorn.

På så vis var evolutionen av dessa fåglar till största delen ansvarig, vilket ersätter syrehalten som den primära förklaringen.

En av de gigantiska insekter som bebodde jorden.

Ett hopp i tiden

Trots de fascinerande fossila fynden som vi har gjort, är författarna inte övertygade. De undrar om det verkligen var predationen som gjorde att de stora insekterna försvann, eller om det fanns andra faktorer.

Denna osäkerhet beror på otillräcklig information från fossil som är över 20 miljoner år gamla. Det är därför omöjligt att med säkerhet veta när denna händelse inträffade.

Vi tror att dessa forskare inte är alltför långt ifrån sanningen – även om det stora hoppet i tiden gör det svårt för oss att med säkerhet veta svaret.

Sist och slutligen verkar det vettigt att den period när fåglarna blev mer skickliga flygare sammanföll med storleksminskningen hos dessa insekter.

Tack för att du läste.

Detta kanske intresserar dig
Den gigantiska riddarfjärilen: den mest exotiska fjärilen
My Animals
Läs det My Animals
Den gigantiska riddarfjärilen: den mest exotiska fjärilen

Den gigantiska riddarfjärilen, eller Papilio cresphontes, är en fantastisk fjäril. Den ser väldigt exotisk ut och hittas i Nord- och Sydamerika.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.